Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα !

Ενεργειακές Κοινότητες στην ΕλλάδαΠραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα, το νέο νόμο (ν. 4513) που τις προωθεί και περαιτέρω συναφή αντικείμενα. Η ημερίδα πλαισιώθηκε από σημαντικούς ομιλητές και γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων της Πρυτανείας του ΕΜΠ. Ως φοιτητής της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ παραβρέθηκα στη συγκεκριμένη ημερίδα και κατέγραψα σημαντικές πληροφορίες που συνοδεύουν πλέον τις Ενεργειακές Κοινότητες, για να τις μοιραστώ μαζί σας (διευκρινήσεις & διορθώσεις: dimzarras@yahoo.gr). Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι συνοπτικές και περιλαμβάνουν αυτά που προσωπικά κατάφερα να συγκρατήσω ως βασικά και στοιχειώδη επί του θέματος, μεταξύ των όσων αναφέρθηκαν, ενώ φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες πλέον και περισσότερες διαδικτυακά για κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος σκέφτεται να συνδράμει στη δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας.
Κατ’ αρχάς, ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι ένα θέμα, το οποίο στο εξωτερικό ανθίζει και ιδιαίτερα, στις Ευρωπαϊκές Χώρες, με πρωταγωνιστή τη Γερμανία, η οποία αξίζει να τονισθεί, πως σε ό,τι αφορά τα Φ/Β, η παραγωγή ενέργειας μέσω αυτών προέρχεται ως επί το πλείστο από Φ/Β ιδίας οικιακής χρήσης και Ενεργειακών Κοινοτήτων και όχι από οργανωμένα Φ/Β πάρκα. Κάτι τέτοιο, αποτελεί ένα ανήκουστο γεγονός για την Ελλάδα, στην οποία η διεσπαρμένη παραγωγή (ΔΠ) σε οικίες είναι ακόμα πολύ περιορισμένη.  Αυτό έρχονται να αλλάξουν προς την αντίθετη κατεύθυνση οι Ενεργειακές Κοινότητες. Θα ενισχύσουν, δηλαδή, τη ΔΠ κοντά στα σπίτια πολιτών. Η ενέργεια έρχεται πλέον και στα χέρια των πολιτών. Όπως τόνισε ο κ. Δ. Τσέκερης, ειδικός σύμβουλος στο ΥΠΕΝ, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο νόμος ν. 4513 για τις Ενεργειακές Κοινότητες ψηφίστηκε με τη συντριπτική πλειοψηφία τον Ιανουάριο του 2018. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα, που θεσπίζει το νόμο αυτό στο κομμάτι της ενέργειας, με τέτοιο τρόπο, που επιτρέπει στον πολίτη που συμμετέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα να λαμβάνει δράση σε όλο το κομμάτι της διαδικασίας, από τη δημιουργία, μέχρι την πώληση της ενέργειας. Η Ενεργειακή Κοινότητα υπογράφεται σαν ένας τοπικός συνεταιρισμός. Εν ολίγοις, δημιουργείται ένα καταστατικό με τα άτομα που την αποτελούν, υπογράφεται, υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο και καταχωρείται στο μητρώο. Σε περίπτωση που η Ενεργειακή Κοινότητα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με πώληση ενέργειας στο δίκτυο, το 90% των κερδών διανέμεται στα μέλη της. Ενώ, αν η Κοινότητα έχει χαρακτήρα ΜΚΟ, το 90% της εξοικονόμησης ενέργειας που επέρχεται (μέσω Net Metering) επιστρέφει πάλι, ουσιαστικά, στα μέλη και στην κοινότητα για ανάπτυξή της και δεν έχει χαρακτήρα κέρδους. Η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελείται από έως και 15 μέλη, τα οποία πρέπει σε πλειοψηφία να είναι πρόσωπα (δηλαδή όχι μόνο δήμοι κ.τ.λ.). Εξαίρεση αποτελούν περίπου 30 μικρά νησιά στην Ελλάδα με λιγότερους από 3100 κατοίκους, όπου η Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να αποτελείται από έως και 10 άτομα. Το αξιοσημείωτο της όλης διαδικασίας είναι, πως ο θεσμός χαρακτηρίζεται από πλήρη «ενεργειακή δημοκρατία», με την έννοια, ότι κάθε μέλος έχει ψήφο στην Κοινότητα ανεξαρτήτως του μεριδίου του σε αυτήν. Επιπλέον όφελος είναι ότι τα μέλη δεν πληρώνουν το τέλος διακράτησης (περί τα 100 €/MW το χρόνο). Ο κ. Τσέκερης συνέχισε αναφέροντας τη σημασία χρηματοδότησης τέτοιων έργων. Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) θα προσφέρει 25 εκ.€ για έργα ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης με συγκριτική αξιολόγηση, η οποία θα γίνει τέλη του Απρίλη, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).   Στη συνέχεια, ο κ. Μάρκου, σύμβουλος γραφείου Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών μίλησε για τη νέα υπουργική απόφαση σχετικά με τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering). Ο ενεργειακός συμψηφισμός συνίσταται στην αυτοπαραγωγή με χρήση του δικτύου για αποθήκη ενέργειας. Η πρόσθετη ενέργεια που παράγει ο χρήστης από την εγκατάστασή του εγχέεται και προσφέρεται στο δίκτυο, ενώ όταν καταναλώνει περισσότερη από ό,τι παράγει, το δίκτυο τον τροφοδοτεί συμψηφίζοντας ενεργειακά τις ανάγκες του με τις προσφορές του. Σχετικοί όροι είναι η αυτοπαραγωγή και το γνωστό Net Metering, όπως αναφέρεται ως διεθνής όρος.
Παλαιότερα, με αρχή το 2009, ξεκίνησε το πρόγραμμα «Φ/Β σε στέγες», με κατανάλωση και παραγωγή στο σημείο κατοικίας. Το 2016 ξεκίνησε η πιο απομακρυσμένη παραγωγή, που ωφελούσε αγρότες και νομικά πρόσωπα. Πλέον, οι Ενεργειακές Κοινότητες ωφελούνται από το Virtual Net Metering, ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, καθώς η ενέργεια που εξοικονομείται διαμοιράζεται στα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, αλλά και εκτός αυτών. Μέχρι πρότινος, έπρεπε η παραγωγή και η κατανάλωση να έχουν το ίδιο ΑΦΜ. Ωστόσο, με το Virtual Net Metering ο συμψηφισμός γίνεται με μέλη αλλά και με μη – μέλη. Επισημαίνεται, πως το όριο ισχύος των Φ/Β αυξήθηκε στο 1 MWp έναντι των 500 kWp που ήταν παλαιότερα (1 MW είναι και το όριο ΣΗΘΥΑ). Τέτοια ισχύς είναι δυνατόν να τροφοδοτήσει μέχρι 100 σπίτια, σύμφωνα και με την Solar Energy Industries Association. Το νέο και πιο σύγχρονο σύστημα του Net Metering συνοδεύεται από smart meters και δυναμικά τιμολόγια που αυξομειώνουν την τιμολόγηση, δημιουργώντας ένα πιο δυναμικό, ευμετάβλητο και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης. Ο καταναλωτής γίνεται ενεργός καταναλωτής (netprosumer) με δυνατότητες δραστηριοποίησης σε όλο το κομμάτι της ενέργειας (αποθήκευση ανταλλαγή κ.τ.λ.). Προωθούνται δε μεικτά ενεργειακά συστήματα ή υβριδικά, ως γνωστόν, που περιέχουν συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, Φ/Β παραγωγή, παραγωγή από μικρές Α/Γ και σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες (Battery Management Systems, BMS).
Την ομιλία συνέχισε ο κ. Γάκης, Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την υποστήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων από το διαχειριστή. Έχουν ήδη γίνει 44 αιτήσεις στο ΔΕΔΔΗΕ για προσφορές, εκ των οποίων οι 43 αφορούν Φ/Β εγκαταστάσεις και 1 αφορά βιομάζα.
Ενεργειακή Κοινότητα συστήνεται με σκοπό να εγκαταστήσει Α/Π ισχύος έως 6 MW ή Φ/Β σταθμό έως 1 MW για την πώληση ενέργειας στην αγορά ως ανεξάρτητος παραγωγός.
Κίνητρα:
• Προτεραιότητα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, ΕΠΟ (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) και Προσφοράς Σύνδεσης
• Απαλλαγή από το ειδικό τέλος άδειας παραγωγής και μείωση της εγγυοδοσίας κατά 50% για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου
• Μη υποχρεωτική η συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του ν. 4416/2016 για τις προαναφερθείσες ισχύς
• Στον ν. 4602/2019 ορίζεται Γ.Α. για Φ/Β σταθμούς κοινοτήτων προσαυξημένη κατά 10% της μεσοσταθμικής Γ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών
• Για τις Ενεργειακές Κοινότητες προβλέπεται μειωμένη πρόσθετη χρέωση ως αντικίνητρο για την παρατεταμένη παραμονή στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
• Δυνατότητα για εγκατάσταση των σταθμών των Ενεργειακών Κοινοτήτων στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και της Εύβοιας μέχρι εξαντλήσεως συγκεκριμένων περιθωρίων ισχύος που δόθηκαν με τον ν. 4546/2018.
Ο κ. Γάκης έθεσε ως παράδειγμα Ενεργειακής Κοινότητας μία πολυκατοικία που θέλει να γίνει κτίριο μηδενικής κατανάλωσης μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Πέντε (5) φυσικά πρόσωπα που διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας συστήνουν Ενεργειακή Κοινότητα και εγκαθιστούν Φ/Β σταθμό στο δώμα της πολυκατοικίας (ταράτσα), ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο μέσω νέας παροχής. Η ισχύς του σταθμού έχει επιλεγεί έτσι, ώστε η ετησίως παραγόμενη ενέργεια να ισούται με τις ετήσιες ηλεκτρικές καταναλώσεις των πέντε (5) κατοίκων. Ο προμηθευτής επιμερίζει την ενέργεια του σταθμού σε κάθε κατοικία σύμφωνα με τα δηλούμενα από την Ενεργειακή Κοινότητα ποσοστά (virtual sharing) και εν συνεχεία συμψηφίζει την ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε κατοικία με την κατανάλωσή της (virtual net metering). Ως κίνητρα έχουμε εδώ τις οικονομίες κλίμακας και την, εν γένει, μειωμένη πολυπλοκότητα της διαδικασίας, αφού εγκαθίσταται μία εγκατάσταση στην οροφή και όχι πολλές, όπως θα έπρεπε παλαιότερα.
Facts:
-Η εγκαθίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας στα νησιά επιτρέπεται μόνο με net metering.
-Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετείχε στη διαδικασία διαμόρφωσης του νέου πλαισίου για τις Ενεργειακές κοινότητες. Ακολούθησε η ομιλία του κ. Βαρλαμίτη, Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκφράζοντας τη θέση του Ταμείου. Επισήμανε, πως σε Ενεργειακές Κοινότητες με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου, διότι δεν εξασφαλίζεται η αποπλήρωσή του. Σε Ενεργειακές Κοινότητες με κέρδη, εφόσον μπορούν να αποπληρώσουν τον επενδυτή, είναι εφικτή η χρηματοδότηση με εκχώρηση βεβαίωσης είσπραξης μελλοντικών εσόδων. Επομένως, η περίπτωση του net metering δε μπορεί να ελπίζει σε δάνειο (εκεί θα πρέπει να γίνει σημαντική συνεισφορά από τα μέλη), αλλά η πώληση ενέργειας που αποδίδει έσοδα είναι δυνατό να πάρει δάνειο. Στην περίπτωση του net metering, τη λύση θα πρέπει να βρουν τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας και οι ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), με αρχική επένδυση, ενώ ετησίως θα αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όσον αφορά την τοποθεσία, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην Ενεργειακή Κοινότητα να τοποθετηθεί όπου επιθυμεί, αρκεί να μην είναι κορεσμένο το δίκτυο (γραμμές μεταφοράς, μετασχηματιστές κ.τ.λ.). Υπάρχει σελίδα του ΔΕΔΔΗE online, όπου αναφέρονται τα μη κορεσμένα σημεία του δικτύου με πράσινη ένδειξη: https://www.deddie.gr/el/simeia-eksupiretisis/. Για παράδειγμα, η Λέσβος ως νησί επιτρέπει μόνο net metering, κατά τα προαναφερθέντα. Το θέμα αδειών από μεριά της ΡΑΕ είναι κορεσμένο εκεί, αλλά το νησί έχει ακόμα περιθώριο 8 MW σε Φ/Β, με περιορισμό 300 kWp ανά σταθμό. Στην περιφέρεια Αττικής, λόγω έλλειψης χώρου, δύναται να τοποθετηθεί η επιθυμητή εγκατάσταση της Ενεργειακής Κοινότητας σε όμορη περιφέρεια.
Ο κ. Κιτσικόπουλος, εκπρόσωπος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ELECTRA Energy, η οποία είναι μέλος της πανευρωπαϊκής εταιρίας συνεταιρισμών, εισηγήθηκε περί της στάσης της εταιρίας για βοήθεια προς τους πολίτες, με σκοπό το στήσιμο μιας Ενεργειακής Κοινότητας. Η εταιρία πριν ιδρυθεί μελέτησε και διερεύνησε το θέμα πιο οριζόντια και ολιστικά, διαθέτοντας πλεον ευρύ γνωστικό υπόβαθρο στον τομέα των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Με τη βοήθειά της δημιουργήθηκε το πρώτο κοινοτικό Φ/Β πάρκο με virtual net metering στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται, κυρίως, σε 150 – 200 kWp εγκαταστάσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι για δήμους, αλλά μπορεί ο δήμος να προσφέρει γη προς ενοικίαση, ερχόμενος σε επαφή με την εταιρία για συμμετοχή σε Ενεργειακή Κοινότητα.
Ο κ. Μπογδάνης, πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β) αναφέρθηκε στην εμπειρία των παραγωγών Φ/Β στις Ενεργειακές Κοινότητες, στη λειτουργία Φο.Σε - Φο.Σε.Τε.Κ και στις υποχρεώσεις των Ενεργειακών Κοινοτήτων στα πλαίσια των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Τόνισε πως η σύνταξη καταστατικού μελών μιας κοινότητας αποτελεί ένα δύσκολο ζήτημα· ερχόμενο, ωστόσο, σε αντίθεση με τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει μια τέτοια κοινότητα. Από 400 kW και άνω, οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν συμμετοχή στην αγορά και κάποια πρόσθετα κόστη. Κατά τη συμμετοχή στην αγορά, η πληρωμή είναι διττή, κατά τα γνωστά, με μέρος της από τη συμμετοχή στην αγορά στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ σε €/MWh) και από το ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης). Δηλαδή, έστω ότι η ΟΤΣ είναι 65 €/MWh και η αναφορά που προέκυψε από τη δημοπρασία είναι 80 €/MWh. Τότε η διαφορά πληρώνεται ως ενίσχυση (feed in) από το ΔΑΠΕΕΠ. Μετά την περίπου 20-ετή σύμβαση ενός έργου, η ενίσχυση παύει να δίνεται και η πληρωμή γίνεται μόνο από την αγορά, στην ΟΤΣ. Σημαντική στις ΑΠΕ που συνοδεύουν τις Ενεργειακές Κοινότητες είναι και η εκμετάλλευση των οφελών της Ενδοημερήσιας και της Επόμενης Μέρας αγοράς (intra – day και day – ahead markets, respectively), όπως έχει τονισθεί και σε προηγούμενό μου άρθρο σχετικά με το Target Μοdel.

Ενεργειακές Κοινότητες: Η ευκαιρία που δεν πρέπει (πάλι) να χαθεί…

Ενεργειακές Κοινότητες: Η ευκαιρία που δεν πρέπει (πάλι) να χαθεί…

Οι Ενεργειακές Κοινότητες, ως θεσμός, εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επέκταση της χρήσης Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στο 32% μέχρι το 2030. Προωθούν επίσης την από-ανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα με ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των συνεργιών πολιτών, επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Αγκαλιάστηκε με μεγάλη θέρμη από όλους, καθώς προωθεί την αλληλέγγυα πράσινη επιχειρηματικότητα και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προωθώντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος και το κοινό καλό.
Ήδη έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 55 Ενεργειακές Κοινότητες, ως αστικές εταιρείες, με στόχο να υλοποιήσουν έργα ΑΠΕ για συμψηφισμό και πώληση ενέργειας, καθώς και τις δράσεις που προβλέπονται στο καταστατικό τους.
Η επιτυχία δεν πρέπει να είναι απλώς η ίδρυση των

Το 2020 και για 20 MW ο πρώτος διαγωνισμός για μικρές ανεμογεννήτριες

Το 2020 και για 20 MW ο πρώτος διαγωνισμός για μικρές ανεμογεννήτριες – «Εν καιρώ» ο καθορισμός της ανώτατης τιμής

Θοδωρής Παναγούλης
Νέα καθυστέρηση για την εγκατάσταση των πρώτων μικρών ανεμογεννητριών στη χώρα μας προκύπτει από τα όσα περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή σχετικά με τους διαγωνισμούς ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα στην Απόφαση υπάρχει μεν η πρόβλεψη για διαγωνισμό το 2020, μέσω του οποίου θα προκηρυχθεί η εγκατάσταση 20 MW μικρών ανεμογεννητριών, ωστόσο ο καθορισμός της Τιμής Αναφοράς, δηλαδή της ανώτατης τιμής από την οποία θα ξεκινάει ο μειοδοτικός διαγωνισμός, απουσιάζει.
Οι πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι η Τιμή Αναφοράς θα εξεταστεί από μηδενική βάση και θα περιληφθεί σε μελλοντική Υπουργική Απόφαση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σήμερα κατασταλαγμένη άποψη των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
Ας σημειωθεί, επιπλέον, ότι

Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα !

Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα νέο εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό και αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα που θέτει στο επίκεντρο τη δράση πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων καθώς και συνέργειες αυτών με στόχο την ενεργειακή αειφορία.
Έχοντας ως βάση τη συμμετοχικότητα και κύριους πυλώνες την ενεργειακή εξοικονόμηση και την προαγωγή της χρήσης ΑΠΕ οι Ενεργειακές Κοινότητες, υποστηριζόμενες από το νέο θεσμικό πλαίσιο, δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας πληθώρας δραστηριοτήτων. Από τη παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας έως τη παροχή συμβουλών, την ενημέρωση και την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών.
Το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, αν και αρκετά διαδεδομένο στη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία, τη Δανία και την Αγγλία, είναι αρκετά άγνωστο στη Ελλάδα, με λίγα επιτυχημένα εγχειρήματα που, κυρίως, εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, διάφορα ερωτήματα δημιουργουνται όπως: Ποιό είναι το πιό κατάλληλο μοντέλο; Πως ξεκινάει, πώς λειτουργεί και πώς αναπτύσσεται μια ενεργειακή κοινότητα; Τι οφέλη έχει για τους συμμετέχοντες και τι διαφορετικό προσφέρει;
Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά (και όχι μόνο) θα δοθούν στην ημερίδα "Ενεργειακές Κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών" που διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα SmartRue του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΑ Energy, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, και ώρα 15.30 στην αίθουσα δεξιώσεων του κτιρίου της Πρυτανείας, στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Η συγκεκριμένη ημερίδα έχει ως στόχο να συζητηθούν αυτά τα ερωτήματα και να αναδειχθούν βιώσιμα μοντέλα για τη συγκρότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, βάσει των θεσμικών και χρηματοδοτικών επιλογών, των τεχνολογικών δυνατοτήτων ή/και περιορισμών και της σχετικής εμπειρίας από ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Θα μιλήσουν εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων και θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές συζητήσεις.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί επίσης και ο οδηγός "Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες - η ενέργεια στα χέρια των πολιτών" του ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδος ο οποίος

Γ. Σταθάκης: 25 εκατ. ευρώ για τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Γ. Σταθάκης: 25 εκ. ευρώ για τις Ενεργειακές Κοινότητες.

“Big bang” στον κλάδο της ενέργειας, με τη δημιουργία δεκάδων Ενεργειακών Κοινοτήτων ανά τη χώρα, προέβλεψε για το 2019 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
   Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε, χθες, η Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, ο Υπουργός παρουσίασε τον νεοπαγή θεσμό και εξήγγειλε δύο νέες πρωτοβουλίες στήριξής του.
«Πρόκειται για τον τρίτο πυλώνα στην αγορά ενέργειας», ανέφερε ο κ. Σταθάκης, «όπου οι ίδιοι οι καταναλωτές θα μπορούν να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν, μέσα από ένα απλό συνεταιριστικό σχήμα». Απαρίθμησε, δε, τρία βασικά πλεονεκτήματα του νέου θεσμού: ενισχύει την αποκέντρωση της παραγωγής, καθώς αφορά εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, υποστηρίζει την τοπικότητα και εμπλουτίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς ανεξάρτητα από τα ποσοστά συμμετοχής στην Κοινότητα, το κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι ο κλάδος της ενέργειας εισέρχεται σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, οδηγός για τον οποίο φιλοδοξεί να γίνει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η διάδοση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, είναι κάποιοι από τους βασικούς άξονες του Σχεδίου και σε όλα αυτά τα πεδία μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες. Πρόκειται, λοιπόν, για «ένα πολύτιμο εργαλείο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού σχεδιασμού», υποστήριξε ο κ. Σταθάκης, προσθέτοντας ότι «παράλληλα δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες να συμμετέχουν αγροτικοί φορείς, με πολύ μεγάλα οφέλη για την αγροτική παραγωγή».

Ενεργειακές Κοινότητες: Το νέο «συνεταιριστικό στοίχημα» με σίγουρες και υψηλές αποδόσεις !

Ενεργειακές Κοινότητες: Το νέο «συνεταιριστικό στοίχημα» με σίγουρες και υψηλές αποδόσεις – Πακέτο 13 μέτρων και κινήτρων στο σ/ν του ΥΠΕΝ


Για πρώτη φορά με το σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισάγει την ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες, τους τοπικούς φορείς, όπως οι δήμοι και οι περιφέρειες και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της άμεσης ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στα εγχειρήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης που συνεπάγονται ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας (prosumers).
Οι Ενεργειακές Κοινότητες  θα φέρουν άμεσο και μετρήσιμο όφελος για τους μετέχοντες σε αυτές αλλά και ευρύτερα κοινωνικά σύνολα, με έμφαση στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, που πλήττει μεγάλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια, ιδίως σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.
Αναμένεται ότι αποτέλεσμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων θα είναι η μείωση των τιμολογίων, η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ καθώς και η αξιοποίηση  των διαθέσιμων εργαλείων της ενεργειακής αγοράς, όπως, για παράδειγμα, ο συμψηφισμός ενέργειας (netmetering), ο εικονικός συμψηφισμός ενέργειας (virtualnetmetering) και οι Έξυπνοι Μετρητές (SmartMeters).
Οι Ενεργειακές Κοινότητες λοιπόν αποτελούν μια νέα μεγάλη πρόκληση αλλά και

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΤΗΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ !!!

Στόχος είναι η μείωση των ενεργειακών δαπανών και η προώθηση καθαρής ενέργειας, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικότερης κοινωνικής πολιτικής.

Στη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, έναν τοπικό συνεταιρισμό αποκλειστικού σκοπού, προχωρεί ο δήμος Ωραιοκάστρου.

Τα μέλη του συνεταιρισμού προτείνεται να είναι:

- Ο Δήμος Ωραιοκάστρου
- Οι τρεις Ιερές Μητροπόλεις ( Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά – Λητής και Ρεντίνης, Πολυανής και Κιλκισίου)
- Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Ωραιοκάστρου
- Ο Εμπορικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου
- Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ).

Στόχος είναι η μείωση των ενεργειακών δαπανών και η προώθηση καθαρής ενέργειας, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικότερης κοινωνικής πολιτικής.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον δήμο: «Με την εικονική αυτοπαραγωγή μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα δημόσια κτίρια (για παράδειγμα τις στέγες των σχολικών κτηρίων), να παράγουμε ενέργεια που θα αξιοποιείται από άλλα δημοτικά και δημόσια κτήρια (Δημαρχείο, κοινωνικά παντοπωλεία κλπ) ή ακόμα θα μπορεί να πηγαίνει σε ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας. Αλλά και οι γεωργοί μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, χρησιμοποιώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που μπορεί να εξυπηρετεί καταναλώσεις (πομόνες) σε πολλά διαφορετικά σημεία - χωράφια του ίδιου παραγωγού».

Σε πλήρη ανάπτυξη, μια τέτοια ενεργειακή κοινότητα, θα είναι σε θέση όχι μόνο να παράγει και να αποθηκεύει ηλεκτρική, θερμική ή ψυκτική ενέργεια, αλλά και να τη διαχειρίζεται, να τη διαθέτει και να την πουλάει.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης τόνισε: «Ο δήμος Ωραιοκάστρου είναι έτοιμος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν.4513/2018) και είμαι σίγουρος πως

Αλλαγές στις Τιμές Αναφοράς και στις «ταρίφες» αιολικών και φωτοβολταϊκών

 Αλλαγές στις Τιμές Αναφοράς και στις «ταρίφες» αιολικών και φωτοβολταϊκών 

– Το Μάρτιο η Υπουργική Απόφαση

Θοδωρής Παναγούλης 
Ως αφετηρία των αλλαγών που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ισχύον πλαίσιο στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις που απέστειλε στο Υπουργείο η ΡΑΕ για την τιμή αναφοράς των αιολικών κάτω από 3 MW (6 MW για τις ενεργειακές κοινότητες), των αιολικών μεγαλύτερων των 3 MW που έχουν υπογράψει συμβάσεις ΣΔΙΠ το 2016 και δεν προλάβουν να ηλεκτριστούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τις «ταρίφες» των φωτοβολταϊκών μέχρι 100 KW.
Για τη ακρίβεια, δημοσιοποιήθηκαν σε πρώτη φάση οι ρυθμίσεις που προτείνονται για περιπτώσεις επείγουσες, με την έννοια ότι πρέπει να ξέρουν οι επενδυτές πως θα διαμορφωθεί το καθεστώς που τους αφορά, και στη συνέχεια θα υπάρξουν γνωμοδοτήσεις και για άλλα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Παράλληλα συνεχίζει τη μελέτη των θεμάτων αυτών η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.». Αποστολή της είναι να μελετήσει τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του πλαισίου στήριξης των ΑΠΕ, όπως αποτυπώθηκε στο νόμο 4414 του 2016 και να υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό.
Σε αδρές γραμμές η κατεύθυνση είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις των ενεργειακών κοινοτήτων, να εξορθολογιστούν οι Τιμές Αναφοράς που έχουν εξασφαλίσει κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ και, τέλος, να υιοθετηθεί μια φόρμουλα που να ευνοεί την επενδυτική δραστηριότητα μικρομεσαίων επενδυτών, ειδικά στα φωτοβολταϊκά, στο βαθμό που

Πώς «έκλεισε» η προηγούμενη χρονιά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Πώς «έκλεισε» η προηγούμενη χρονιά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

19 Φεβρουαρίου 2019
Σταθερά στην πρώτη θέση βρέθηκαν τα αιολικά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, αποτυπώνοντας τα βασικά μεγέθη του τελευταίου μήνα του 2018, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, τα αιολικά αντιπροσωπεύουν το 45,6% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, με τα φωτοβολταϊκά να ακολουθούν με 38,2%, τα φωτοβολταϊκά σε στέγες με 6,3%, τα υδροηλεκτρικά με 4,3% και τους σταθμούς συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ / <35 MWe και κατανανεμόμενων) με συνολικά 4,1%.  
Με πρωτιά, όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεισε η χρονιά για τα αιολικά και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπου η εγκατεστημένη ισχύς άγγιξε τα 305,23 MW, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τα φωτοβολταϊκά με 129,75 MW, στην τρίτη φωτοβολταϊκά σε στέγες με 22,06 MW και τις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ σε μηδενικά ποσοστά που αθροιστικά δεν κατάφεραν

​Ενεργειακές ΚοινότητεςΕνεργειακές Κοινότητες
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Winter Package στις ενεργειακές κοινότητες. Πρόκειται για συνεταιρισμούς και άλλες πρωτοβουλίες τοπικών κοινωνιών, που στοχεύουν στην προώθηση της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας κυρίως από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πρωτοβουλίες τοπικών κοινωνιών για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν αποτελούν νέο φαινόμενο στην Ευρώπη (στην Ολλανδία ενεργειακές κοινότητες αιολικής ενέργειας εμφανίστηκαν από τη δεκαετία του 1980, στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από έναν αιώνα, στη Δανία λειτουργούν ήδη από τη δεκαετία του 1970 (εποχή της πετρελαϊκής κρίσης) περιφερειακά δίκτυα θέρμανσης και συνεταιρισμοί παραγωγής αιολικής ενέργειας), ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση ανάλογων δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα:
- Στην Ολλανδία, εκτός από τους παραδοσιακούς συνεταιρισμούς παραγωγής αιολικής ενέργειας, υπάρχουν σήμερα πάνω από 200 πρωτοβουλίες πολιτών σε τοπικό επίπεδο με αντικείμενο την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και 55 εγγεγραμμένων ενεργειακών συνεταιρισμών,
- Στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από 650 «Stadtwerke» (τοπικές εταιρείες θέρμανσης και ηλεκτρισμού) με δικές τους εγκαταστάσεις παραγωγής που διαθέτουν ΦΒ συστήματα σε στέγες σε δημόσια κτήρια και τοπικά δίκτυα θέρμανσης με καύση βιομάζας.  Πολλές από αυτές αποτελούν πρότυπα ενεργού συμμετοχής πολιτών και συνεργασίας μεταξύ πολιτών και τοπικών κυβερνήσεων.
- Στη Δανία, μεταξύ των πρωτοβουλιών πολιτών περιλαμβάνονται εκατοντάδες ενεργειακοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν τοπικά δίκτυα θέρμανσης σε συνδυασμό με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτικές αλλά και αστικές περιοχές. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 100 ενεργοί συνεταιρισμοί παραγωγής αιολικής ενέργειας, με τα τρία τέταρτα των ανεμογεννητριών της χώρας να ανήκουν σε τοπικές μονάδες.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ενεργειακών  συνεταιρισμών όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα, τις σχέσεις τους με την πολιτεία, τις σχέσεις με τοπικές κοινωνίες, τους στόχους και προτεραιότητες τους, σε όλους δίνεται έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, στην ενεργειακή αυτάρκεια του πολίτη, στην ενεργό συμμετοχή και στην ενδυνάμωση της ενεργειακής αυτονομίας. Σε γενικότερο επίπεδο αναγνωρίζονται  οι ευκαιρίες για μείωση του κόστους της ενέργειας, της αξιοποίησης  των διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων τους να παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες  στο γενικότερο σύστημα ενέργειας και η αύξηση της αξιοπιστίας της παροχής ενέργειας χάρη στην λειτουργία πολλών μικρών παρόχων που αντιπροσωπεύουν ομάδες πελατών, γνωστών ως aggregators.
Οι ενεργειακές πλατφόρμες P2P (Peer to Peer) προχωρούν ένα βήμα μπροστά, με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να καταχωρούν και να αγοράζουν απευθείας προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η ολλανδική εταιρεία Vandebron («από την πηγή»)  δημιούργησε μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από κάποιον τοπικό παραγωγό που διαθέτει το πλεόνασμα της παραγωγής του από φωτοβολταικά ή από εγκαταστάσεις παραγωγής από βιοαέριο. Ο σχετικός ιστότοπος φιλοξενεί πλήθος παραγωγών με φωτογραφίες και σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων τους, καθώς και τις προσφερόμενες τιμές, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν όποιον παραγωγό επιθυμούν. Σε ένα άλλο παράδειγμα, η εταιρεία Mosaic με έδρα την Καλιφόρνια, προσφέρει σε  ιδιώτες μικροεπενδυτές μια πλατφόρμα δανεισμού P2P για τη χρηματοδότηση έργων παραγωγής από ΑΠΕ, π.χ. από Φωτοβολταικά  σε στέγες  σχολείων. Οι επενδυτές μοιράζονται τα έσοδα από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και τα συμψηφίζουν με τις χρεώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτού του είδους αποκεντρωμένες αγορές προϊόντων από διεσπαρμένους ενεργειακούς πόρους, προσφέρουν νέα μοντέλα και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης του τομέα ενέργειας σε μια ευρεία πλατφόρμα συμμετοχικής οικονομίας.