ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Με  έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  κτιρίων  υποχρέωνει το νέο νομοσχέδιο N3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) και εφεξής όλοι οι ιδιοκτήτες που σκοπεύουν να πουλήσουν ή να μισθώσουν το ακίνητο τους θα πρέπει να έχουν και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.   
H Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στης 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ορίζει την υποχρέωση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αρχή γινομένης το 2009 σε όλα τα νεόδμητα κτίρια άνω των 50 τ.μ και σε  μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων μεγαλύτερων από ένα συγκεκριμένο μέγεθος. 
Πρόκειται για ανακαινίσεις κατά τις οποίες το συνολικό κόστος της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή/και τις εγκαταστάσεις ενέργειας όπως η θέρμανση, η παροχή θερμού ύδατος, ο κλιματισμός, ο αερισμός και ο φωτισμός υπερβαίνει το 25 % της αξίας του κτιρίου, μη συνυπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, ή όπου άνω του 25 % του κελύφους του κτιρίου ανακαινίζεται.      
Τα κτίρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα και συνεπώς τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Οι ορθές πρακτικές στον τομέα αυτόν θα πρέπει να αποσκοπούν στην βέλτιστη χρήση των παραγόντων που έχουν σχέση με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 
Για την εφαρμογή της Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η επιτροπή ανάπτυξε  πρότυπα που αφορούν τα συστήματα κλιματισμού, αερισμού ,φωτισμού ,θέρμανσης ,παραγωγής θερμού, ψυχρού νερού και ηλεκτρισμού σε σύνολο 31 EPBD standards.pdf.Με βάση το ψηφισθέντα νομοσχέδιο Ν.3661  για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, μέσα σε έξι μήνες θα εκδοθεί Κανονισμός που θα περιλαμβάνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί κάθε νέο κτίριο για την εξοικονόμηση ενέργειας.Η τήρηση των προϋποθέσεων θα διακριβώνεται από Σώμα Επιθεωρητών που θα διενεργούν ελέγχους ακόμη και στους λέβητες και τις κλιματιστικές εγκαταστάσεις.