Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης .

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας μέσα σε γλάστρα

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να αυξηθεί η αειφορία και η ασφάλεια του εφοδιασμού. Επιπλέον, ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μειώνει το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Εξοικονομώντας το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι το 2020, η ΕΕ ελπίζει να μειώσει τις εκπομπές κατά 800 περίπου τόνους το χρόνο και να εξοικονομήσει μέχρι και 100 δις ευρώ.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων και αξιοποίηση των ευκαιριών

Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης σε πλυντήριο

Για να επιτύχει τους στόχους της, η ΕΕ επιδιώκει την ανάπτυξη τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης στους τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα κτήρια βρίσκονται πρώτα στον κατάλογο, καθώς αντιπροσωπεύουν το 40% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ. Η κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια θα μπορούσε να μειωθεί κατά το ένα τρίτο. Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα ώστε τα κτήρια να σχεδιάζονται καλύτερα και να χρησιμοποιούν πιο οικονομικά συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστού νερού.

Δεύτερες στον κατάλογο είναι οι οδικές μεταφορές (26% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ). Για τις εκπομπές των αυτοκινήτων θα οριστούν τα 120g ως ανώτατο όριο εκπομπής CO2/km μέχρι το 2012, ενώ θα προωθηθεί η χρήση οχημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης μέσω σαφέστερης επισήμανσης. Επίσης, θα ενθαρρυνθεί η χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς αντί του αυτοκινήτου, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι μη μηχανοκίνητοι τρόποι μεταφοράς και η τηλεργασία.

Ένας άλλος υπό εξέταση τομέας είναι η μεταποιητική βιομηχανία (25% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ). Έχουν γίνει ήδη μελέτες για την ενεργειακή απόδοση των σχετικών προϊόντων, ενώ θα εφαρμοστούν πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού σε ορισμένα απ' αυτά, όπως λέβητες, τηλεοράσεις και προϊόντα φωτισμού, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους. Η κατάλληλη επισήμανση είναι επίσης ένας τρόπος για να ενθαρρυνθούν οι "πράσινες αγορές". Το οικολογικό σήμα πληροφορεί τον καταναλωτή σχετικά με ποια υπηρεσία ή προϊόν είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον και ποιο εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες