Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» 1) Παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

1) Παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

2) Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) - Ε.Ε. και Ελλάδα

3) Ερωτήσεις - Απαντήσεις

4) Τεχνικές Προδιαγραφές

5) Ισχύουσες Τιμές Ζώνης

6) 22 επιτυχημένες πρακτικές και τεχνικές παρεμβάσεις στον οικιακό τομέα