Πώς οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας μπορούν να φτιάξουν ενεργειακή κοινότητα !


·      Πώς οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας μπορούν να φτιάξουν ενεργειακή κοινότητα
«Μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να κάνει τα πάντα στον τομέα της ενέργειας». Ενδεικτικά στις δραστηριότητες μιας ενεργειακής κοινότητας συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή, η αποθήκευση, η κατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση πρώτης ύλης για παραγωγή ενέργειας, η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ακόμη και η δημιουργία και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης του νερού στα νησιά.
Μιλώντας σε ημερίδα με θέμα «ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων ως μέσο κοινών δράσεων των δήμων για για χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας», Βασικό ζητούμενο είναι η τοπική αποδοχή, καθώς «μέχρι τώρα πάρα πολλά έργα κατασκευής μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπλοκάρουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω μη εμπέδωσης της έννοιας της τοπικής αποδοχής».  O δήμος που συμμετέχει σε μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί, αν έχει καταγράψει τους ευάλωτους καταναλωτές που δεν έχουν πρόσβαση σε ρεύμα, να φτιάξει μια εγκατάσταση και να τους παρέχει δωρεάν ρεύμα. 150 φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα μέχρι το 2020, σημείωσε ότι έχει εξασφαλιστεί κονδύλιο μέσω του ΕΣΠΑ για να στηριχτούν οι ενεργειακές κοινότητες, ενώ ανέφερε ότι γίνονται συζητήσεις για την υποστήριξη ανώριμων μελετητικά προτάσεων, ώστε να αποκτήσουν ωριμότητα. Είπε, επίσης ότι η τηλεφωνική και ψηφιακή υποστήριξη των ενδιαφερομένων θα γίνει σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και προς τα τέλη του έτους θα ανοίξει η συγκεκριμένη πρόσκληση.

Συγκεκριμένα παραδείγματα ενεργειακών κοινοτήτων
- Σε μια πολυκατοικία σε αστική περιοχή οι ιδιοκτήτες μπορούν να δημιουργήσουν ενεργειακή κοινότητα, για να εγκαταστήσουν ένα Φωτοβολταϊκό ή μια μικρή ανεμογεννήτρια σε ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται σε άλλη περιοχή και να εξοικονομούν ενέργεια εφαρμόζοντας τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Επίσης οι ιδιοκτήτες ή χρήστες μιας πολυκατοικίας μπορούν να δημιουργήσουν ενεργειακή κοινότητα για να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της πολυκατοικίας, όπως το νέο «Εξοικονομώ».
‘Άλλωστε, ξενοδοχεία σε τουριστική περιοχή μπορούν μέσω μιας ενεργειακής κοινότητας να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκό σύστημα ή μια ανεμογεννήτρια, να εφαρμόσουν ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, σε μια παραδοσιακή αγορά μπορεί να γίνει μια ενεργειακή κοινότητα ώστε τα καταστήματά της να μειώνουν το ενεργειακό κόστος τους με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, παίρνοντας ενέργεια από ένα Φωτοβολταϊκό που θα εγκαταστήσουν σε κάποιο διαθέσιμο χώρο.

Βάση δεδομένων για το ενεργειακό προφίλ των δημοτικών κτιρίων.

Ενεργειακές Κοινότητες

Με το νόμο Ν. 4513/2018 η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα ανάμεσα στις άλλες Ευρωπαϊκές που ενσωματώνει στο θεσμικό της πλαίσιο την έννοια της «Ενεργειακής Κοινότητας».
    Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν ως στόχο μέσα από συνέργειες, να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να διαχυθεί σε περισσότερους η δυνατότητα να παράγουν, να χρησιμοποιούν, και να πωλούν ρεύμα από ΑΠΕ.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν πλέον το όχημα προς τη Δημοκρατία της Ενέργειας και ανοίγουν το δρόμο προς έναν κόσμο με σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον. Μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων, επιχειρήσεις ΟΤΑ & νοικοκυριά αποκτούν ενεργό ρόλο στην παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση και γενικά τη διαχείριση καθαρής ενέργειας.
  Δραστηριότητες μιας Ενεργειακής Κοινότητας
Οι κύριες δραστηριότητες εντός της περιοχής στην οποία έχει ιδρυθεί η Κοινότητα είναι οι ακόλουθες:
  • Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, πώληση ηλεκτρικής / θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας).
  • Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ενέργειας.
  • Παροχή σε μέλη της Ενεργειακής κοινότητας ενεργειακών προϊόντων και συσκευών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου σε τελικούς πελάτες.
  • Διαχείριση στόλου υποδομής εναλλακτικών καυσίμων / στόλου ηλεκτρικών οχημάτων.
   • Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση ΑΠΕ.
  • Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. Ποια είναι τα κίνητρα της ίδρυσης μιας ενεργειακής κοινότητας;
  • Προτεραιότητα στην αδειοδότηση νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής απόΑ ΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
  • Υψηλότερο όριο MW εξαίρεσης από συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες.
  • Μειωμένο ύψος εγγυητικών για την έκδοση αδειών, χαμηλότερες χρεώσεις για σταθμούς ΑΠΕ που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής.
  • Ενεργειακός συμψηφισμός για τα μέλη των Ενεργειακής κοινότητας σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
  •  Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Αυτά είναι τα βήματα για την ίδρυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων

 • Αυτά είναι τα βήματα για την ίδρυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων

Του Αργύρη Δεμερτζή
Τον αναλυτικό χάρτη με όλες τις διαδρομές που οδηγούν στη δημιουργία και ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, όπως καθορίζονται λεπτομερώς από το νέο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και τίθεται άμεσα σε ισχύ, παρουσιάζει το ecopress.
Στο νέο νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες περιγράφονται  αναλυτικά:
 • Το περιεχόμενο του καταστατικού.
 • Πως γίνεται η  σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας.
 • Τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
 • Πως θα γίνονται οι συγχωνεύσεις και  οι  μετατροπές
 • Τι προβλέπεται για τοπικές  Ενώσεις και  την ίδρυση πανελλαδικής Ομοσπονδίας
 • Πως θα γίνεται η διάθεση των πλεονασμάτων.
 • Τι προβλέπεται για τη λύση- εκκαθάριση
Δικαίωμα συμμετοχής
Σύμφωνα με το νέο νόμο δικαίωμα συμμετοχής στις Ενεργειακές Κοινότητες έχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
Προβλέπεται επίσης ότι τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορούν να παράγουν,  να αποθηκεύουν, να διαθέτουν στα μέλη τους ή και να πωλούν ηλεκτρική, θερμική, ψυκτική ενέργεια, να αναπτύσσουν δίκτυο και να εκμεταλλεύονται υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ακόμη και να προμηθεύουν τα μέλη τους με ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Αναλυτικά λοιπόν τα βήματα για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη των νέου τύπου ενεργειακών συνεταιρισμών, έχουν ως εξής:

Οδηγοί για το περιβάλλον της WWF !

  Κατέβασε έναν ή και περισσότερους
Οδηγούς  για το Περιβάλλον της WWF
 και στήριξε τις ενέργειες, για την προστασία του περιβάλλοντος.

 1. Διαχείριση Απορριμμάτων
 2. Δασοπυρόσβεση/Δασοπροστασία
 3. Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
 4. Νομικός Οδηγός για το περιβάλλον (σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη)
 5. Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ
 6. Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη
 7. Οδηγός για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον
 8. Οδηγός για τα Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Νερού
 9. Αέρας και Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 10. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Για τη σύνταξη των οδηγών απευθυνθήκαμε σε ειδικούς επιστήμονες με θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση σε κάθε αντικείμενο, ενώ παράλληλα επιδιώξαμε τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, όπως για παράδειγμα ο Συνήγορος του Πολίτη για τη συγγραφή του Νομικού Οδηγού.

Κίνητρο από Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για ΤΟΕΒ με χρέη για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Κίνητρο από Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για ΤΟΕΒ με χρέη για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει να δώσει κίνητρο σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) με χρέη προς τη ΔΕΗ για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) με ειδική ρύθμιση που θα αφορά στο συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας κατά το σχήμα του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής Net Metering.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) έχουν στα χέρια τους το εργαλείο του φωτοβολταϊκού συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού Νet Metering ώστε να παράξουν την ενέργεια που καταναλώνουν μειώνοντας έτσι το κόστος των λογαριασμών του ρεύματός τους. Με την εφαρμογή του Net Metering κατά την τελική εκκαθάριση που γίνεται κάθε 3 χρόνια ο αυτοπαραγωγός (κατοικία, επιχείρηση ή ΕΚΟΙΝ) δεν αποζημιώνεται για τυχόν πλεόνασμα παραγωγής. Οι περίσσειες κιλοβατώρες μετά τον συμψηφισμό με την κατανάλωση «χαρίζονται» στο Δίκτυο.
Το Υπουργείο σχεδιάζει να προβεί σε στοχευμένη αναπροσαρμογή του υπολογισμού της τελικής εκκαθάρισης για τους ΤΟΕΒ που θα συστήσουν ΕΚΟΙΝ, ώστε η περίσσεια της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό Net Metering μετά την τριετία να μη χάνεται αλλά να προσμετράται για αντίστοιχη αποπληρωμή οφειλών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ τα χρέη ΤΟΕΒ ανέρχονται σε 40 εκατομμύρια ευρώ και σε 50 εκατομμύρια ευρώ αυτά των μεμονωμένων αγροτών. Το Υπουργείο εκτιμά ότι το σχέδιο θα δώσει μία επιπλέον ώθηση στους ΤΟΕΒ να συστήσουν ΕΚΟΙΝ, ώστε εκτός της μείωσης του ενεργειακού τους κόστους με την αφαίρεση κιλοβατώρων στον ηλεκτρικό λογαριασμό από τη παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering, να έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα για σταδιακή εξόφληση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς τη ΔΕΗ.

Ο στόχος για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα μέχρι το 2030

Ο στόχος για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα μέχρι το 2030

[Τα στοιχεία από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.]

Η Ελλάδα στοχεύει να πετύχει διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων 1% της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι το 2021 και περίπου 10% το 2030.

Ο στόχος για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα μέχρι το 2030
.
Και ξεκινά από πολύ χαμηλή βάση, καθώς λιγότερα από 300 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν νόμιμα στη χώρα στα τέλη του 2018, ενώ οι σταθμοί φόρτισης, σχεδόν όλοι τοποθετημένοι από ιδιωτική πρωτοβουλία, περιορίζονταν σε 70-80 σε όλη την επικράτεια.
Τα στοιχεία αυτά παρέθεσε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Αλεξάνδρα Σδούκου κατά την ομιλία της σε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Η κυρία Σδούκου προσέθεσε ότι οι στόχοι πρέπει να συνδυαστούν με τη θέσπιση κατάλληλων κινήτρων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Τα κίνητρα θα αφορούν στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και θα αφορούν στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλά και στην ανάπτυξη δικτύου υποδομών.
«Θα πρέπει, τόνισε, να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως

Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει το 30% των αναγκών της

Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει το 30% των αναγκών της σε ηλεκτρισμό μέσω των φωτοβολταϊκών στέγης, σύμφωνα με νέα μελέτη.
Για την περίπτωση της Ελλάδας αναφέρεται το εξής: "Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία που και οι δύο διαθέτουν εξαιρετικό ηλιακό δυναμικό. Παρά το υψηλό WACC και στις δύο χώρες, οι αυξημένες τιμές λιανικής στην Ελλάδα καθιστούν τα φωτοβολταϊκά ανταγωνιστικά".
Όπως επισημαίνεται, η χώρα μας θα μπορούσε θεωρητικά να καλύψει το 30% των αναγκών της μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας και περιλαμβάνεται στις χώρες που μπορούν άμεσα να επωφεληθούν από επενδύσεις τέτοιου είδους.
https://energypress.gr/news/i-ellada-mporei-na-kalypsei-30-ton-anagkon-tis-se-ilektrismo-meso-ton-fotovoltaikon-stegis

«Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ»: Από 16 Σεπτεμβρίου 2019 οι αιτήσεις – Ο νέος Οδηγός

«Εξοικονομώ»: Όλο το πρόγραμμα στο ΦΕΚ – Οδηγός και Παραρτήματα

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019  της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ». 
Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών.  

Όλες οι πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» συγκεντρώνονται σε υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στην οποία περιλαμβάνονται ο Οδηγός και όλα τα Παραρτήματα για την εφαρμογή του.  Η υποβολή των αιτήσεων για το νέο κύκλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών από τις 15/7/2019 και θα γίνει με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας) ως εξής:
Εκ των βασικών αλλαγών σε σχέση με τον Α΄ Κύκλο είναι ότι:
 • καταργείται το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία
 • για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η β’ φάση του προγράμματος με επιπλέον 250 εκατ. ευρώ θα καλύψει 25.000 κατοικίες. Μαζί με την συμμετοχή των ιδιωτών, το ύψος των παρεμβάσεων αναμένεται να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να κλείνει ο κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» με έργα ενεργειακής αναβάθμισης αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ -ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Τι περιλαμβάνει η απόφαση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ,

 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ


15  Ιουλίου 2019,  Αthens Divani Caravel,   ώρες  10.00πμ - 17.00μμ


prosklisi

Αυλαία για την Αποθήκευση Ενέργειας

            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΑΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ 
«Επενδύοντας στην Πράσινη Ενέργεια:  Αποθήκευση- Νέα Έργα ΑΠΕ»
    15  Ιουλίου 2019, Ξενοδοχείο Athens Divani Caravel  

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Με  μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε  το επίκαιρο επιστημονικό-επενδυτικό φόρουμ με θέμα «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενέργεια: Αποθήκευση-Νέα Έργα ΑΠΕ» που θα πραγματοποιηθεί στις 15  Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Athens Divani Caravel και ώρες 10.15πμ-17.00μμ.

Ο καταλυτικός ρόλος της  Αποθήκευσης  Ενέργειας  για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας και το υπό διαμόρφωση σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, τα  νέα  έργα και Επενδυτικά Προγράμματα  στον τομέα των ΑΠΕ, η χρηματοδότηση και  οι επιστημονικές καινοτομίες στην καθαρή ενέργεια είναι τα βασικά θέματα του επιστημονικού-επενδυτικού φόρουμ  που   θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15  Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Athens Divani Caravel με τίτλο «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενέργεια: Αποθήκευση-Διασυνδέσεις-Νέα Έργα ΑΠΕ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τον επιστημονικό συντονισμό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου-ΕΜΠ  και  ειδικότερα της  Σχολής   Μηχανολόγων Μηχανικών-Εργαστήριο Υδροδυναμικών  Μηχανών, τη  συμμετοχή επίσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, τη  συνεργασία  και συμμετοχή  της  Ρυθμιστικής  Αρχής Ενέργειας  καθώς επίσης των συναρμόδιων για  τις  ΑΠΕ  δημόσιων/ ιδιωτικών  φορέων όπως  επίσης  και  εκπροσώπων της  αγοράς. Έχουν επίσης κληθεί να συμμετάσχουν   αρμόδιοι  ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς, όπως επίσης επενδυτές από την  Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργανωτής είναι  η  πρωτοβουλία  και το φόρουμ  Α-Energy  Investments  στα πλαίσια των τακτικών δραστηριοτήτων τους  για  την προώθηση της  καθαρής ενέργειας στη χώρα μας.

Θέματα που θα συζητηθούν 

a b c d

Ο ειδικός ρόλος και οι άμεσες προοπτικές της αποθήκευσης ενέργειας  αφενός για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος και αφετέρου για  το μηδενισμό της απορριπτόμενης ενέργειας ΑΠΕ.  Το υπό διαμόρφωση  νέο κανονιστικό  και ρυθμιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της   τρέχουσας  δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 

 Ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Η δημόσια διαβούλευση
Mε τις προτάσεις των άμεσα ενδιαφερομένων να έχουν ήδη υποβληθεί και τη Ρυθμιστική Αρχή να προχωρά αυτήν την περίοδο στην αξιολόγηση, η οικονομική βιωσιμότητα/τιμολόγηση, η συμμετοχή   στις αγορές ενέργειας   και η αδειοδότηση   των Αποθηκευτικών Σταθμών Μεγάλης Κλίμακας και των Διεσπαρμένων Αποθηκευτικών Σταθμών παραμένουν τα μεγάλα ζητούμενα της περιόδου.

Τα νέα έργα ΑΠΕ
Η προοπτική των νέων έργων που προέκυψαν στα πλαίσια των πρόσφατων μειοδοτικών διαγωνισμών αλλά και η προοπτική των μικρότερων εκτός διαγωνισμών έργων   είναι ένα ακόμα επίκαιρο θέμα της εκδήλωσης με τον τομέα της καθαρής ενέργειας να αναδεικνύεται ως ο πραγματικός πρωταγωνιστής  στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτών της περιόδου. Στρατηγικοί επενδυτές, ανάμεσα στους οποίους ο  Όμιλος ΔΕΗ, ο Όμιλος ΕΛΠΕ και άλλοι όμιλοι θα παρουσιάσουν νέα έργα και επενδυτικά προγράμματα, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα και σε νεοεισερχόμενους  στον τομέα της καθαρής ενέργειας επιχειρηματικούς ομίλους και εταιρείες να παρουσιάσουν έργα και απόψεις τους. Παράλληλα και οι μικρότεροι επενδυτές (πρωτίστως της αγοράς των φωτοβολταϊκών) θα έχουν τη δυνατότητα  παρουσιάσεων/ τοποθετήσεων  σε ενότητα αμέσου ενδιαφέροντός τους.

Οι επιστημονικές καινοτομίες
Οι επιστημονικές καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και των  ΑΠΕ συνολικότερα,   αλλά και ο  ειδικός  ρόλος των  τοπικών κοινωνιών για την επιτυχία  των έργων  της «καθαρής ενέργειας» είναι επίσης θέματα που θα αναδειχθούν στα πλαίσια των επίκαιρων παρουσιάσεων.      
 Οι Ομιλητές :

Ecopower: Συνεταιρισμός πολιτών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Ecopower είναι ένας βελγικός ενεργειακός συνεταιρισμός 
που χρηματοδοτεί ενεργειακά έργα από ανανεώσιμες πηγές, προσφέροντας σε κάθε ιδιώτη την ευκαιρία να επενδύσει στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ορθολογική χρήση της ενέργειας. 
Τα κεφάλαια συγκεντρώνονται από όσο περισσότερα μέλη είναι εφικτό (αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός αριθμεί 40000) και επενδύονται ως επί το πλείστον σε έργα που αναπτύσσει η ίδια η Ecopower, όπως μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυτικό έλαιο ή ανεμογεννήτριες. 
Η Ecopower προμηθεύει επίσης το 1,1% των νοικοκυριών της Φλάνδρας με πράσινη ενέργεια.
 Οι μεριδιούχοι μπορούν να αγοράσουν μερίδια με 250 ευρώ, και κάθε μεριδιούχος διαθέτει μία ψήφο στη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. 
Τα κέρδη για τους μεριδιούχους περιορίζονται στο 6%, λόγω του συνεταιριστικού καθεστώτος της Ecopower, ωστόσο αυτό συνεπάγεται ότι το οικονομικό πλεόνασμα μπορεί να αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση λιγότερο κερδοφόρων έργων.
 Η Ecopower αναπτύσσεται, αλλά προσπαθεί να το πράξει ελεγχόμενα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και όχι μόνο το κέρδος. 

 • Περισσότερες πληροφορίες: www.ecopower.be

Ecopower: Συνεταιρισμός πολιτών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οδηγείται από αξίες και από ανθρώπους

Είμαστε μια συνεταιριστική εταιρεία που  ανήκει σε περισσότερες από πενήντα χιλιάδες συνεταιρισμούς . Τακτικοί πολίτες που κατέχουν από κοινού τις εγκαταστάσεις μας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ανεμογεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και το εργοστάσιο σφαιριδίων και ξυλείας. Προστίθενται άνθρωποι κάθε μέρα.

Οι βιώσιμες επιλογές βρίσκονται στο DNA μας

Μαζί επιλέγουμε αποφασιστικά την εξοικονόμηση ενέργειας, την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για βιώσιμες επιχειρήσεις. Η δέσμευση είναι στο DNA μας και αυτό καθιστά την Ecopower μια ειδική εταιρεία.

Ο καθένας αποφασίζει να συμμετάσχει

Οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν στον καθορισμό της πολιτικής και του μέλλοντος της Ecopower. Κάθε μέτοχος έχει μία ψήφο στην ετήσια γενική συνέλευση. Όποιος επενδύει μπορεί επίσης να γίνει πελάτης και να επιλέξει την Ecopower ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιώσιμα σφαιρίδια και οι ξύλινες μπρικέτες από την Ecopower είναι για όλους.