Επιτακτική η Ανάγκη Κινήτρων για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Επιτακτική η Ανάγκη Κινήτρων για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Άμεσης προτεραιότητας είναι η ανάγκη να θεσμοθετηθούν οικονομικά κίνητρα προκειμένου να προχωρήσει, με γρήγορο ρυθμό σε ευρεία κλίμακα, η εφαρμογή των επεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, οι οποίες προβλέπονται με την  Οδηγία 2002/91/ΕΚ της  Ε.Ε για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Αυτό επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια  της ημερίδας, που συνδιοργάνωσαν το ΙΕΝΕ και το ΤΕΕ, με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια», στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενέργειας 2008» του ΙΕΝΕ της οποίας οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι η δαπάνη τοποθέτησης νέων υαλοστασίων με διπλούς υαλοπίνακες σε κατοικία 120 τ.μ. ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ, ενώ η εξωτερική θερμομόνωση κοστίζει επιπλέον 6.000 ευρώ. Στην παρούσα μάλιστα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, που πλήττει πολλούς, εάν δεν υπάρξει οικονομική στήριξη της πολιτείας ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια κινδυνεύει να χαθεί και η όλη διαδικασία να εκφυλισθεί στην έκδοση του Δελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας και στην αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή!

Στη σπουδαιότητα της επιτυχημένης ευρύτατης εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς το ελληνικό ενεργειακό μοντέλο παραμένει κατά γενική παραδοχή εξαιρετικά σπάταλο και ρυπογόνο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) κ. Κωνστ. Μανιατόπουλος, στον εναρκτήριο  χαιρετισμό του. Ειδικότερα ο κτιριακός τομέας, επισήμανε ο κ. Μανιατόπουλος, συμμετέχει κατά 25,6%  στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα (στοιχεία 2006).

Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία το Μάιο του 2008. Ωστόσο, όπως τόνισε στην εισήγησή του ο κ. Σταμ. Περδίος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Επιστημ. Σύμβουλος στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. του ΤΕΕ, σειρά κρίσιμων θεμάτων παραμένουν ανοιχτά και αναμένεται να καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις το προσεχές εξάμηνο, αν και η 3ετής παράταση που δόθηκε στην Ελλάδα από την Ε.Ε. για εφαρμογή της Οδηγίας, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008. Ένα από αυτά είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Επίσης για να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις στα κτίρια πρέπει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να τροποποιήσει τον κτιριοδομικό κανονισμό και ενδεχομένως διατάξεις του ΓΟΚ.

Το ΤΕΕ, όπως αναφέρθηκε από ομιλητές, θέλοντας να συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων Ενεργειακών Επιθεωρητών, προτείνει να αναλάβει το ίδιο να συστήσει Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα πιστοποιεί την επάρκεια όσων διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΤΕΙ θέλουν να λάβουν τον τίτλο του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Εξάλλου θα μπορούσε να δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων φορέων του δημοσίου, όπως π.χ. εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στη μετοχική σύνθεση του φορέα πιστοποίησης.

Έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιαμό κτιρίων
Ουσιαστική συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να έχει ο βιοκλιματικός ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων, που αξίζει να διαδοθεί ευρύτερα στη χώρα μας, επισήμανε από το βήμα της ημερίδας ο Γεν. Διευθυντής του ΙΕΝΕ & Αρχιτέκτων-Μηχανικός κ. Κωστής Σταμπολής. Όπως ανέφερε στην αναλυτική του παρουσίαση, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας, στα βιοκλιματικά κτίρια  επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας  τουλάχιστον κατά  30% σε σχέση με αντίστοιχα κτίρια που διαθέτουν θερμομόνωση ενώ σε σχέση με παλαιότερα κτίρια, που δεν διαθέτουν μόνωση και τα οποία αποτελούν την πλειονότητα των κτιρίων στην Ελλάδα, η εξοικονόμηση ενέργειας  μπορεί να ανέλθει στο 80%. Ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εξασφαλίζει θερμική και οπτική άνεση με την αξιοποίηση φυσικών φαινομένων του κλίματος, της ηλιακής ενέργειας και άλλων περιβαλλοντικών πηγών. Λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων καταναλισκόμενης ενέργειας για τη θέρμανση, το δροσισμό και τον φωτισμό των κτιρίων αυτών, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Σταμπολής, υπάρχουν περισσότερες από 180 εφαρμογές βιοκλιματικών κτιρίων, δύο εκ των οποίων συγκροτούν οικιστικά σύνολα. Η πλειοψηφία των κτιρίων -σε ποσοστό 75% περίπου- είναι κατοικίες χαμηλού ύψους και βρίσκονται στις περιοχές της Αττικής και της Μακεδονίας. Στις περισσότερες ωστόσο περιπτώσεις έχουν εφαρμοστεί απλές τεχνικές και παθητικά συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους με στόχο τη θέρμανση.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα του ΙΕΝΕ και του ΤΕΕ, συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να υπάρξει το γρηγορότερο ευρύτατη ενημέρωση της κοινωνίας ως προς τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας στη χώρα μας. Από το ΤΕΕ, στο προεδρείο που συντόνισε τις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν οι κ.κ.: Εμμ. Δρακάκης Αντιπρ. Δ.Ε. ΤΕΕ, Χρ. Σπίρτζης  Β' Αντιπρ. Δ.Ε. ΤΕΕ, Ευστ. Τσέγκος Αναπλ. Γεν. Γραμμ. Δ.Ε. ΤΕΕ, Γ. Ηλιόπουλος Πρόεδρ. Πανελλ. Συλλ. Χημ.-Μηχ., Παναγ. Γεωργακόπουλος τ. Πρ. Πανελλ. Εν. Αρχιτεκτ.-Μηχανικών. Με αναλυτικές εισηγήσεις τους έλαβαν μέρος οι κ.κ.: Χρ. Σινάνης Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.-τέως μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ και τέως Πρ. ΠΣΔΜΗ, Γ. Λαδόπουλος Μηχ. Ηλ. Μηχ., Ιωάν. Οικονομίδης Μηχ.-Μηχ., Απόστ. Ευθυμιάδης Δρ Μηχ-Μηχ. Ηλ. Μηχ,Αθ. Γαγλία Μηχ. Μηχ, Ευάγγ. Διαλυνάς Καθηγ. ΕΜΠ, Κωνστ. Γράψας Αρχ-Μηχανικός.