ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΥΔΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΚΥΜΑΤΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΒΥΘΙΣΤΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ