Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – [ΚΑΕ]

 

Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – ΚΑΕ:
9 συν 1 χρήσιμες ερωταπαντήσεις για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ιδιώτες
You are currently viewing Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – ΚΑΕ: 9 συν 1 χρήσιμες ερωταπαντήσεις για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ιδιώτες

Τι είναι με βάση το νέο νόμο, η ΚΑΕ και ποιες οι δυνατότητες μείωσης του ενεργειακού κόστους για τα μέλη της

Τι είναι μια Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – ΚΑΕ και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις και ιδιώτες; Στις 9 συν 1 χρήσιμες ερωταπαντήσεις που διαμορφώθηκαν από την A Energy, οι ενδιαφερόμενοι θα αντιληφθούν με απλό τρόπο ποιες είναι οι παρεχόμενες δυνατότητες μιας ΚΑΕ και γιατί αποτελούν ένα μοναδικό εργαλείο μείωσης του Ενεργειακού Κόστους για τις Επιχειρήσεις.

Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι μία από τις δυο μορφές Ενεργειακών Κοινοτήτων που δημιούργησε ο νέος νόμος 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α, ενσωματώνοντας δύο Κοινοτικές Οδηγίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αλλάζοντας πλήρως το τοπίο στην αυτοκατανάλωση ενέργειας.

Η δεύτερη μορφή είναι η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (ΕΚΠ), η οποία έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Ο νέος νόμος θέτει όρια στον ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), όπως τον ξέραμε έως τώρα. Προωθεί, σε αντάλλαγμα, την αυτοπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing), διευρύνοντας τα όρια ισχύος και τη δυνατότητα εικονικού ετεροχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). Θεσπίζει, για πρώτη φορά, την αυτοκατανάλωση από κοινού, διευκολύνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες (τόσο για οικιακούς, όσο και για εμπορικούς καταναλωτές).

Ήρθε η ώρα και για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες

Το ενδιαφέρον για τις Ενεργειακές Κοινότητες είναι μεγάλο, αν σκεφτεί κανείς ότι από το 2018 που τέθηκε σε εφαρμογή ο πρώτος νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες (ν. 4513/2018), έχουν μέχρι σήμερα ιδρυθεί πάνω από 370 ΕΚ, χωρίς βέβαια ακόμα να είναι κάποια αμιγώς επιχειρηματική. Λόγω όμως των πρόσφατων σημαντικών αλλαγών, υπάρχει μια έντονη σύγχυση, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους άλλους ενδιαφερόμενους.

Οι ερωταπαντήσεις που διαμορφώσαμε σε συνεργασία με τον επιστημονικό μας συνεργάτη κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, συμβάλλουν στο ξεκαθάρισμα του τοπίου.

1. Τι είναι η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Η δυνατότητα ενός αριθμού επιχειρήσεων ή ιδιωτών να εγκαταστήσουν ένα Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικό σημείο από την έδρα τους, για να μπορούν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς να συμψηφίζουν την κατανάλωση τους σε ηλεκτρική ενέργεια με αυτή που ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός παράγει.

2. Πόσοι πρέπει και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 (δεκαπέντε) χωρίς να υπάρχει οροφή. Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας με πλέον των 30 (τριάντα) μελών έχουν προτεραιότητα στην εξέταση της αίτησης τους. Κάθε επιχείρηση ή ιδιώτης μέλος της Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του ή το ΑΦΜ του, ενώ μπορεί να έχει και περισσότερους από έναν μετρητές για συμψηφισμό.

3. Τι μερίδιο μπορεί να έχουν στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας αυτοί που συμμετέχουν;

Το μερίδιο εξαρτάται από την κατανάλωση που έχουν σε ηλεκτρική ενέργεια.

4. Πόση εγκατεστημένη ισχύ μπορεί να έχει ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην εγκατεστημένη ισχύ.

5. Μπορεί ένα μέλος να συμψηφίσει το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει μέσω του μεριδίου του;

Ναι, μπορεί να το συμψηφίσει ταυτοχρονισμένα, δηλαδή την ώρα που το καταναλώνει. Εάν το μερίδιο του έχει παράξει περισσότερη ενέργεια από αυτή που έχει καταναλώσει, την πλεονάζουσα ενέργεια μαζί με την αντίστοιχη της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας, μπορεί να την πουλήσει στο δίκτυο με τιμή €0,06887 / KWh, εφόσον ετήσια αυτή η πλεονάζουσα ενέργεια δεν ξεπερνά τις 1.500.000 KWh για όλη την Κοινότητα.

6. Συμψηφίζεται ταυτοχρονισμένα το ενεργειακό κόστος ανεξάρτητα της τρέχουσας τιμής πώλησης της κιλοβατώρας;

Ναι, συμψηφίζεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η επένδυση σε Φωτοβολταϊκές Μονάδες Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι πολύ αποδοτικότερος από την επένδυση σε Φωτοβολταϊκές Μονάδες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον συμψηφισμό στις τρέχουσες τιμές πώλησης της κιλοβατώρας στους ιδιώτες, η απόσβεση της επένδυσης τους γίνεται άμεσα.

7. Δεσμεύεται η επιχείρηση ή ο ιδιώτης, που συμμετέχει στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας, με συγκεκριμένο Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας;

Όχι, δεν υπάρχει δέσμευση για κανένα Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η επιχείρηση ή ο ιδιώτης μέλος, έχει τη δυνατότητα, όπως και πριν, να επιλέγει διαφορετικό πάροχο όποτε κρίνει απαραίτητο. Η δυνατότητα ταυτοχρονισμένου ενεργειακού συμψηφισμού μεταφέρεται αντίστοιχα στο νέο πάροχο.

8. Μπορεί ένα μέλος να αυξήσει, να μειώσει, ή να πουλήσει το μερίδιο του;

Βεβαίως, μπορεί κάθε μέλος να πουλήσει, να αγοράσει, να αυξήσει ή να μειώσει το ποσοστό του στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας που συμμετέχει.

9. Που μπορεί να εγκατασταθεί ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός μιας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας; Πόσα χρόνια διαρκεί η σύμβαση συμψηφισμού;

Σε κατάλληλη ηλεκτρολογικά (χωρητικότητα τοπικού δικτύου) και περιβαλλοντικά έκταση οπουδήποτε στην Ελλάδα. Διαρκεί για τουλάχιστον 25 (είκοσι πέντε) χρόνια.

10. Υπάρχουν επιπλέον κίνητρα για τη συμμετοχή σε Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Ναι. Το κόστος συμμετοχής σε Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας αποσβένεται στο διπλάσιο της αξίας του.

________________________________________________________

Πηγη: https://aenergy.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/

Ένα νέο πρόγραμμα Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων !

 

Ένα νέο πρόγραμμα Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων ύψους 360 εκατ. ευρώ   

προδημοσίευση

Για σύνδεση φωτοβολταϊκών με μπαταρία από επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες και τη σύνδεση των έργων τους στην υψηλή τάση ανακοίνωσε   ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.!

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παράγουν την ενέργεια που θα καταναλώνουν και να συμψηφίζουν με εικονικό συμψηφισμό. Συγκεκριμένα, στόχος είναι να λυθεί το θέμα του κορεσμού των δικτύων, ενώ αναφέρεται πως το επιδοτούμενο σύστημα θα ισχύει και για τη χαμηλή και μέση τάση, αλλά εκεί είναι πιο κορεσμένα τα δίκτυα. «Για αυτό θα υπάρχει δυνατότητα εικονικού συμψηφισμού και στην υψηλή τάση, ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες ή χιλιάδες ΜΜΕ επιχειρήσεις να συνδεθούν και εκεί τα επιμελητήρια θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί θα είναι οι φορείς που θα συνδέσουν τις επιχειρηματικές ομάδες», τόνισε σχετικά ο κ. Σκρέκας.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το σχετικό σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 27/2.

Πώς θα λειτουργήσουν

Όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ενεργειακές κοινότητες θα έχουν τη μορφή συνεταιριστικών οργανώσεων και θα μπορούν να έχουν δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπροσώπηση.

Παράλληλα, οι ενεργειακές κοινότητες που έχουν ήδη ιδρυθεί με βάση προηγούμενο νόμο του 2018 μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ή να μετατραπούν σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι αστικός συνεταιρισμός που δεν έχει ως πρωταρχικό σκοπό το οικονομικό κέρδος, αλλά την προσφορά στα μέλη της και στις τοπικές περιοχές, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους.

Μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι:

  •  φυσικά πρόσωπα,
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,
  • επιχειρήσεις που ανήκουν 100% σε ΟΤΑ,
  • μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να συμμετέχουν σε μια ή περισσότερες Κοινότητες ως μέλη, ανεξαρτήτως αν στην ίδια Κοινότητα συμμετέχουν και μέλη που ανήκουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισμό.

Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει μια ή περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, 20%, εκτός από τους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτούς, που μπορούν να συμμετέχουν σε ποσοστό έως και 40%.