Εξοικονόμηση Ενέργειας

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την Ενέργεια

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας αποτελεί σήμερα θέμα ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων ενέργειας καθώς και για τη μείωση, για τους καταναλωτές, του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις βασικές αρχές που διέπουν την ορθολογική χρήση της ενέργειας, τις καλύτερες πρακτικές στην αγορά καθώς και οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για κτίρια όσο και για σπίτια.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πώς καταμετράται η μόλυνση της ατμόσφαιρας στη χώρα μας καθημερινά, με το ημερήσιο δελτίο τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και για την εφαρμογή παρακολούθησης του εθνικού δικτύου πληροφοριών περιβάλλοντος.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την έννοια της «Πράσινης Ανάπτυξης», που συζητείται ιδιαίτερα έντονα τα τελευταία χρόνια, καθώς και με το θέμα της «Κλιματικής Αλλαγής», που τόσο επηρεάζει όλους μας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας
http://www.allaboutenergy.gr/Odigos.html
http://www.cres.gr/energy-saving/
http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=629&locale=el-GR&language=en-US
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR
http://sites.google.com/site/oikologikespraktikes2g/energeia/exoikonomese-energeias

Βέλτιστες Πρακτικές
http://www.energycon.org/brochure.pdf

Ενεργειακή Aπόδοση Kτιρίων
http://www.cres.gr/services/istos.chtm?prnbr=25340&locale=el

Ενεργειακή Απόδοση Σπιτιών
http://exoikonomisi.ypeka.gr/Portals/1/exikonomisi_app/exoikonomisi.htm

Προστασία του Περιβάλλοντος
http://europa.eu/pol/env/index_el.htm
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=708&language=el-GR 

Πράσινη Ανάπτυξη
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&locale=el-GR&language=en-US

Κλιματική Αλλαγή
http://www.eea.europa.eu/el/themes/climate/policy-context

πηγή https://www.elpedison.gr/gr/ola-gia-tin-energeia/exoikonomisi-energeias/

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ!- ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ!

   του Θοδωρή Καραουλάνη     Πηγή: greenagenda.gr
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τη Δευτέρα η νέα Οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας και ήδη οδεύει προς δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όπως προβλέπεται, η οδηγία μπαίνει σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη μέσα σε 20 μήνες από την επίσημη δημοσίευσή της, οπότε εκτιμάται ότι ο Ιανουάριος του 2020 θα είναι ο μήνας εφαρμογής της νέας οδηγίας σε όλη την Ευρώπη, κάτι που δημιουργεί ιδιαίτερη χρονική πίεση στην Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία μόλις στα τέλη Νοεμβρίου του 2017 κατάφερε να εφαρμόσει (με τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΕΝΑΚ) την προηγούμενη οδηγία (που εγκρίθηκε το 2010, τροποποιήθηκε το 2012 και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία το 2013).   Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η οδηγία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους. Η απαλλαγή του υπάρχοντος, άκρως μη αποδοτικού κτηριακού αποθέματος της Ευρώπης από ανθρακούχες εκπομπές είναι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Συνοπτικά, η οδηγία προωθεί οικονομικά αποδοτικές ανακαινίσεις, καθιερώνει έναν δείκτη ευφυΐας για τα κτήρια, απλουστεύει τις επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και προωθεί επίσης την ηλεκτροκίνηση με τη θέσπιση ενός πλαισίου για χώρους στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων.
Ιστορικό και επόμενα στάδια
Όπως αναφέρουν τα κοινοτικά όργανα, η επανεξέταση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τροποποιεί την οδηγία 2010/31/ΕΕ και συμπληρώνει τα μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια που υπέβαλε η Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016. Το Συμβούλιο συμφώνησε επί διαπραγματευτικής θέσης σχετικά με την οδηγία τον Ιούνιο του 2017. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της εσθονικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 19 Δεκεμβρίου 2017, η οποία επικυρώθηκε από τους πρέσβεις στην ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2018. Μετά την τυπική έγκριση της νομοθετικής πράξης από το Συμβούλιο τη Δευτέρα, η οποία συνιστά το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσει να ισχύει είκοσι ημέρες αργότερα. Η περίοδος μεταφοράς για την εν λόγω πράξη είναι 20 μήνες.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη νέα κοινοτική οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (στα αγγλικά)
Οι πρακτικές επιπτώσεις και τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας
Πρακτικά, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται μέσα σε 20 μήνες από

10 πρακτικοί τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης!

10 πρακτικοί τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

από τον Χρήστο Σανδαλίδη H/M Μηχανικό
Πολύ συχνά, νέοι μηχανικοί αλλά και έμπειροι συνάδελφοι με ρωτούν με ποιο τρόπο μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου του πελάτη τους και τι σενάρια να προτείνουν.
Αυτά τα σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να απαιτούνται για τυπικούς λόγους π.χ. για την υποβολή μιας πρότασης για λήψη χρηματοδότησης ή δανείου ή και ουσιαστικούς λόγους π.χ. για να δούμε με ποιούς τρόπους μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, μία μονοκατοικία, ένα κατάστημα, με τι κόστος, ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος, ο χρόνος απόσβεσης κ.λπ..
Φυσικά δεν υπάρχει μία μονοσήμαντη απάντηση σε αυτό. Για να προτείνουμε το καλύτερο σενάριο το οποίο μπορεί να είναι (και συνήθως είναι) ένας συνδυασμός επεμβάσεων θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα πιθανά σενάρια και αυτό μπορεί να είναι πολλή δουλειά. Μάλιστα αν κάποιος δεν έχει ένα σωστό εργαλείο, ο όγκος της δουλειάς μπορεί να είναι απαγορευτικός οπότε σε αυτήν την περίπτωση πολλοί συνάδελφοι καταφεύγουν σε εμπειρικές λύσεις κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε σωστό.

Σε μια κρύα μέρα τα τοιχία εμφανίζονται θερμότερα από την τοιχοποιία κάτι που υποδηλώνει ελλιπέστατη ή ακόμη και απουσία θερμομόνωσης.  (Πηγή: ashrae.gr)


1. Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων ή/και οροφής

Το 70% των κτηρίων δε διαθέτουν μόνωση [1] ενώ σχεδόν όλα τα κτήρια προ-1980 είναι αµόνωτα. Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο κόστος σε θέρμανση και λιγότερο σε ψύξη και συνεπώς ένα εντυπωσιακά μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι ακούμε πολύ συχνά για διάφορες λύσεις θερμομόνωσης των εξωτερικών τοίχων αφού πολύ απλά είναι το Νο 1 πιο αποδοτικό μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας.
Εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων του κτηρίου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτηρίου
Η λύση αυτή είναι μονόδρομος για υπάρχοντα παλαιά κτήρια. Αποδεικνύεται όμως ότι είναι και η βέλτιστη θερμομόνωση σε νέα κτήρια. Αλλά για αυτό θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο.
Στην ερώτηση γιατί δεν βάζαμε τη δεκαετία του 1980 θερμομονώσεις η απάντηση είναι ότι συνέτρεχαν οικονομικοί και συγχρόνως τεχνικοί λόγοι.
Οικονομικοί λόγοι: Θα χρησιμοποιήσω το εξής παράδειγμα που δίνει την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Σήμερα (Ιούλιος 2013) έχουμε:
  • Κόστος πετρελαίου θέρμανσης = €1,40/lit, δηλαδή €1.400,00/m³
  • Κόστος θερμομονωτικού υλικού (χωρίς εργασία)π.χ. εξηλασμένη πολυστερίνη €250,00/m³
  • Λόγος κόστους 1 m³ πετρελαίου προς 1 m³ θερμομόνωσης είναι €1.400,00/€250,00 = 5,60
Ο αντίστοιχος λόγος τη δεκαετία του 1980 και ειδικά πριν από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση ήταν πολύ μικρότερος. Δυστυχώς δεν έχω απόλυτες τιμές από το 1980, αλλά η αξία του πετρελαίου ήταν πολύ μικρότερη (ίσως 100 φορές).
Τεχνικοί λόγοι: Τη δεκαετία του 1980 το βασικό θερμομονωτιικό υλικό για τα κτήρια ήταν ο υαλοβάμβακας. Αυτά για την ιστορία.

2. Αεροστεγάνωση ανοιγμάτων

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο πολλή ενέργεια μπορούμε να εξοικονομήσουμε από αυτό το απλό (και φθηνό) μέτρο. Τα ανοίγματα (χαραμάδες σε πόρτες, παράθυρα κλπ) λειτουργούν σαν τρύπες στο κέλυφος του κτηρίου μας και δημιουργούν τις γνωστές θερμογέφυρες από όπου περνούν οι ενεργειακές ροές./p>

3. Εγκατάσταση κουφωμάτων με διπλούς υαλοπίνακες

Ένα παλαιό κούφωμα με μονό τζάμι πάχους 3 mm έχει περίπου Uw=6.00 W•m²/K ενώ ένα σύγχρονο κούφωμα με διπλό τζάμι έχει περίπου Uw= 2.50 W•m²/K. Αν μάλιστα επιλέξουμε ενεργειακά τζάμια με ειδική επίστρωση μπορούμε να πετύχουμε Uw < 1.50 W•m²/K. Η διαφορά είναι πολύ σημαντική και βέβαια η σημασία της πολλαπλασιάζεται όσο περισσότερα τζάμια έχουμε. Επιπλέον τα νέα κουφώματα διακρίνονται από πολύ καλύτερη αεροστεγανότητα οπότε ελαττώνουμε σημαντικά και τις απώλειες αερισμού.

4. Συντήρηση ή αντικατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης

Είναι πλέον γνωστό ακόμα και στους μη ειδικούς ότι ένα σύστημα θέρμανσης μη συντηρημένο, σε κακή κατάσταση είναι κατά πολύ λιγότερο αποδοτικό από ότι ένα καινούριο και σωστά συντηρημένο σύστημα. Έτσι ένα πολύ πιθανό σενάριο επεμβάσεων μπορεί να περιλαμβάνει τη συντήρηση ή την αντικατάσταση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

5. Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης

H ηλιόλουστη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες εκμεταλλεύεται έξυπνα το ανεξάντλητο δυναμικό της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τουλάχιστον ένα 10% της ενέργειας που ξοδεύουμε στις κατοικίες μας καταναλώνεται για να ζεστάνει το νερό που χρησιμοποιούμε για την υγιεινή μας. Για κάθε 1m2 ηλιακών συλλεκτών που προσθέτουμε στην ταράτσα μας έχουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10-15%.

(Πηγή: EpaCAD)

6. Αντικατάσταση λαμπτήρων

Οι νέες τεχνολογίες στους λαμπτήρες έχουν επιτύχει μεγάλη βελτίωση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι αν ακόμα χρησιμοποιείται λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου αντικαταταστήστε τις με λαμπτήρες εκκένωσης (φθορσμού). Οι λαμπτήρες LED έχουν πολύ καλύτερη απόδοση (Lumen/W) και από τους λαμπτήρες φθορισμού αλλά δυστυχώς είναι ακόμα πολύ ακριβοί.

7. Αντικατάσταση θερμοστάτη, θερμοστατικές βαλβίδες στα θερμαντικά σώματα

Πολλοί κατασκευαστές μοντέρνων θερμοστατών υπόσχονται με τα υλικά τους εξοικονόμηση ενέργειας έως και 25%. Ίσως ακούγεται λίγο ύποπτο όμως πράγματι, το ποσοστό αυτό δεν είναι μη ρεαλιστικό αφού οι καινούριοι θερμοστάτες έχουν πολλές δυνατότητες προγραμματισμού και χαρακτηριστικά «έξυπνης» συμπεριφοράς. Η διαφορά τους με τους συνήθεις απαρχαιωμένους θερμοστάτες είναι μεγάλη και σε συνδυασμό ότι το κόστος αντικατάστασης είναι της τάξης των €50,00 η απόσβεση μπορεί να γίνει ακόμα και σε μία εβδομάδα.
Η προσθήκη θερμοστατικών βαλβίδων σε όλα τα θερμαντικά σώματα είναι η ιδανική λύση για ιδιόκτητες οικοδομές. Ρυθμίζοντας κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά μπορούμε να εξοικονομήσουμε ακόμα και 50% καυσίμου και να αποσβέσουμε το κόστος των βαλβίδων στον πρώτο χειμώνα. Διαβάστε περισσότερα για αυτούς στο άρθρο Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις θερμοστατικές βαλβίδες των θερμαντικών σωμάτων;.

8. Αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών

Στα καινούρια κλιματιστικά η κατανάλωση ενέργειας είναι αρκετά μειωμένη. Ωστόσο η αντικατάσταση των κλιματιστικών είναι μία επέμβαση η οποία μπορεί να έχει μεγάλο χρόνο απόσβεσης της αρχικής επένδυσης γι' αυτό και θα πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά προτού γίνει.

9. Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής, φυσικός αερισμός το βράδυ (για το καλοκαίρι)

Αυτό το έμμεσο μέτρο μπορεί δυνητικά να εξοικονομήσει σημαντική ενέργεια. Ο ανεμιστήρας, «αναδεύοντας» τον αέρα στο χώρο μας, αυξάνει την εξάτμιση και επομένως την αποβολή θερμότητας από το σώμα μας (εξατμισοδιαπνοή). Αισθανόμαστε άνεση[2] σε ένα αυξημένο (προς τα πάνω) εύρος θερμοκρασιών και έτσι μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση των κλιματιστικών.

10. Εξωτερικός και εσωτερικός σκιασμός (καλοκαίρι)

Τέντες και πρόβολοι αλλά και εσωτερικά κινητά σκίαστρα (παρόλο που ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. δεν τα αναφέρει) μειώνουν τον ηλιασμό του κτηρίου και άρα τα θερμικά του κέρδη. Προφανώς βέβαια τα θερμικά κέρδη είναι άλλοτε επιθυμητά και άλλοτε ανεπιθύμητα. Έτσι, ό,τι κερδίζουμε το καλοκαίρι πιθανώς να το χάνουμε το χειμώνα.

Δέκα «μυστικά» για μικρότερη κατανάλωση ρεύματος !

- Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας άνω του 60% από τη λειτουργία του ψυγείου.

Η αγορά ψυγειοκαταψύκτη υψηλής ενεργειακής κλάσης,  η τοποθέτησή του μακριά από πηγές θερμότητας και η ρύθμιση της θερμοκρασίας στα ιδανικά επίπεδα, εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού
Αν και είναι από τις πλέον ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, εντούτοις όχι μόνο δεν μπορούμε να την αποχωριστούμε, αλλά δεν είμαστε καν σε θέση να περιορίσουμε τη λειτουργία της αποσυνδέοντάς την έστω για ελάχιστες ώρες την ημέρα από τη πρίζα.
Ο ψυγειοκαταψύκτης είναι η μοναδική ηλεκτρική συσκευή σε ένα σπίτι ή ένα χώρο εργασίας που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για 365 ημέρες το χρόνο, με αποτέλεσμα – όπως είναι λογικό – να καταναλώνει σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις, σχεδόν το 20% του ποσού που αναγράφεται σε έναν λογαριασμό ρεύματος οφείλεται στη λειτουργία του ψυγείου.
Επομένως, εκείνος που θέλει να μειώσει τα χρήματα που πληρώνει για ηλεκτρικό, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει την προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας από τον ψυγειοκαταψύκτη του.
Όπως όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, έτσι και τα ψυγεία κατατάσσονται σε ενεργειακές κλάσεις, ανάλογα με τη σχέση κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης.
Ειδικά σε ότι αφορά στις συγκεκριμένες «λευκές» - όπως ονομάζονται - συσκευές, αυτές κατηγοριοποιούνται σε δέκα ενεργειακές κλάσεις με την πλέον αποδοτική να είναι εκείνη με τον κωδικό «Α+++» και την λιγότερο αποδοτική εκείνη που φέρει τον κωδικό «G».
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η μέση εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των συσκευών διαφορετικών ενεργειακών κλάσεων μπορεί να αγγίξει το 60%. 
Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο σε περίπτωση αντικατάστασης ενός παλαιού ψυγείου, ο ενδιαφερόμενος να προτιμήσει κάποιο της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης που αυτός μπορεί να αποκτήσει.Υπογραμμίζεται πως όσο χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας (δηλαδή όσο υψηλότερης ενεργειακής κλάσης) είναι ένα ψυγείο, τόσο ακριβότερο είναι.
Ωστόσο, το επιπλέον κόστος μπορεί να καλυφθεί σταδιακά μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των λογαριασμών ρεύματος.

Δέκα «μυστικά» για μικρότερη κατανάλωση ρεύματος

Η αγορά ψυγείου υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι μεν ένας βασικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας, ωστόσο υπάρχουν μια σειρά από συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας – και ιδίως όσοι αδυνατούν να αποκτήσουν μια συσκευή τελευταίας τεχνολογίας – για να πετύχει σημαντική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.
Οι βασικότερες από αυτές τις συμβουλές – «μυστικά» είναι:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ !!!

Ο «Κλεισθένης» βάζει τους Δήμους και τις Περιφέρειες στο παιχνίδι της Ενέργειας- Οι «ρυθμίσεις- κλειδιά» για νέα εταιρικά σχήματα και χρηματοδότηση
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με δύο «ρυθμίσεις κλειδιά»,οι οποίες περιλαμβάνονται στο ογκώδες σχέδιο νόμο με το όνομα «Κλεισθένης 1» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει θέσει σε διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών  και προγραμματίζεται εντός του μήνα να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή και έρχονται σε συνέχεια του θεσμικού πλαισίου του ...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Τρικκαίων: Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας- Αρχίζουν συνελεύσεις
Αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πραγματοποιεί ο δήμος Τρικαίων. Με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συστάθηκε η «Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων-Ι», αξιοποιώντας τον πρόσφατο νόμο για την υλοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η «Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων-Ι» είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που έχει ως στόχο την παραγωγή...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενεργειακές Κοινότητες: Τα σχήματα σε όλη τη χώρα, που παίρνουν «το ρεύμα στα χέρια τους» –  Οι διασυνδέσεις και οι  αιολικές επενδύσεις στο τόξο του Αιγαίου – Το έργο «TILOS» ανοίγει το δρόμο…
Της Μάχης Τράτσα/ Οι κάτοικοι ενός νησιού, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας, ακόμη και μια παρέα φίλων: όλοι μπορούν πλέον να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια, να την καταναλώνουν και, αν τους περισσεύει, να την πωλούν και να μοιράζονται τα κέρδη. Από τις 18 Ιανουαρίου, οπότε δημοσιεύθηκε...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι Ενεργειακές Κοινότητες με απλά λόγια – Οδηγός για την ίδρυση και λειτουργία τους- Απλοί πολίτες και συλλογικότητες παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Η ψήφιση του νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες θεωρήθηκε ορόσημο για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης,  καθώς δίνει τη δυνατότητα σε απλούς πολίτες και συλλογικότητες να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να ωφεληθούν οικονομικά και να ωφελήσουν το περιβάλλον. Ωστόσο ο θεσμός είναι καινούργιος...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΝ: Ενεργειακές λύσεις για τα ελληνικά νησιά με μοντέλο το «TILOS project» – Στρατηγικής σημασίας η  αύξηση των διασυνδέσεων και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα είναι η διασύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιά τα οποία δεν θα διασυνδεθούν, ώστε να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας την...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΝ: Νέες επενδύσεις ύψους 2,5 έως 3 δις ευρώ στις ΑΠΕ, με όχημα τις Ενεργειακές Κοινότητες
  Του Αργύρη Δεμερτζή/ «Προκρίνουμε την ενθάρρυνση δραστηριοποίησης σε κάθε μορφή εγκατάστασης ΑΠΕ (αιολική, φωτοβολταϊκή, μικρά υδροηλεκτρικά έργα, βιοµάζα, καύση βιοαερίου, ηλεκτρικών οχημάτων), με την υιοθέτηση ενός πρωτοποριακού εργαλείου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, δηλαδή το νομοσχέδιο-τομή για τις Ενεργειακές Κοινότητες» ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης,...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ