Μια αειφόρος, ασφαλής και προσιτή ενέργεια για τους Ευρωπαίους.

Ενέργεια


Το θέμα της ενέργειας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Το ενδεχόμενο κατακόρυφης ανόδου των τιμών και η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας καθιστούν τον ενεργειακό μας εφοδιασμό επισφαλή και απειλούν ολόκληρη την οικονομία. Πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί να γίνουν τεράστιες επενδύσεις, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές για την κάλυψη των μελλοντικών μας αναγκών.

Οι στόχοι "20-20-20"

Στόχος της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι ο ασφαλής και βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές. Η πολιτική αυτή έχει σχεδιαστεί με βάση τους λεγόμενους "στόχους 20-20-20" της ΕΕ, η οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020:
 • οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ πρέπει να μειωθούν κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
 • το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από  ανανεώσιμες πηγές Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • η ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί κατά 20%.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίσης εκφράσει την πρόθεσή τους να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%, εφόσον και άλλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλα ποσοστά τέτοιων εκπομπών δεσμευθούν να προβούν σε ανάλογες μειώσεις.
Η ΕΕ έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο, για το 2050, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95%, σε σχέση με τα ποσοστά του 1990, μεριμνώντας παράλληλα για τον επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό οι ηγέτες της ΕΕ εφαρμόζουν επί τους παρόντος ένα προβλέψιμο πλαίσιο ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής Deutsch (de) English (en) français (fr) , με ορίζοντα πέρα από το 2020, το οποίο προσφέρει βεβαιότητα στους επενδυτές, νέες ευκαιρίες για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θέσεις εργασίας στον κλάδο της ενέργειας στην ΕΕ.
Το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030 θα εξακολουθήσει να στηρίζει την πορεία προς ένα ανταγωνιστικό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα, έτσι ώστε
 • να εξασφαλιστεί οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους
 • να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ
 • να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας
 • να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020

Τα φωτοβολταϊκά είναι πλέον κάτι συνηθισμένο.
Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους για το 2020 και παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων. Είναι επίσης ο πιο οικονομικός τρόπος για
 • να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
 • να βελτιωθούν η ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα
 • να διατηρηθεί το ενεργειακό κόστος σε χαμηλά επίπεδα.
Η ΕΕ επικεντρώνει την πολιτική της στα δημόσια μέσα μεταφοράς και τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς οι τομείς αυτοί παρέχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, οι "ευφυείς" μετρητές και το ενεργειακό σήμα της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr) για οικιακές συσκευές βοηθούν τους καταναλωτές να δαπανούν λιγότερη ενέργεια.

Ελεύθερη κυκλοφορία της ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο μεταφέρονται μέσω δικτύων και αγωγών που συχνά εκτείνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα. Οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνει μια χώρα επηρεάζουν αναπόφευκτα και άλλες χώρες.
Η ελεύθερη εμπορία της ενέργειας στο εσωτερικό της ΕΕ θα φέρει τα εξής οφέλη:
 • ανταγωνιστικές τιμές
 • περισσότερες δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές
 • μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
 • ασφάλεια για όσους επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το ενεργειακό σήμα δείχνει τη αποδοτικότητα των ηλεκτρικών συσκευών.
Μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά Deutsch (de) English (en) français (fr) ενέργειας, με επαρκείς υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς η ενέργεια θα παρέχεται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την πλήρη ενοποίηση των εθνικών αγορών ενέργειας έως το 2014.

Στροφή προς τις νέες τεχνολογίες

Εάν δεν χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες, η ΕΕ δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει μακροπρόθεσμα, δηλαδή να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών Deutsch (de) English (en) français (fr) καθορίζει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για όλους τους κλάδους.
Είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων ανάπτυξης και επίδειξης βασικών τεχνολογιών, όπως τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και τα έξυπνα δίκτυα διανομής. Οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να παραμείνουν στην πρωτοπορία της ταχύτατα αναπτυσσόμενης διεθνούς αγοράς ενεργειακής τεχνολογίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες για συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας

Με πάνω από 500 εκατ. καταναλωτές, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας. Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι κοινές για τις περισσότερες χώρες και η αντιμετώπισή τους απαιτεί διεθνή συνεργασία:
 • κλιματική αλλαγή
 • πρόσβαση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
 • ανάπτυξη τεχνολογιών
 • ενεργειακή απόδοση.
Η διεθνής ενεργειακή πολιτική πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη των κοινών στόχων της ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Αν και οι σχέσεις με τις χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης είναι σημαντικές, αυξανόμενη σημασία αποκτούν και οι σχέσεις με μεγάλες ενεργοβόρες χώρες και ιδίως με αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Ενέργεια

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.
Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»