Μια αναδυόμενη αγορά... ! Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή ESCOs (Energy Service Companies)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μια αναδυόμενη αγορά...


Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή ESCOs (Energy Service Companies) είναι εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα που χρησιμοποιούν μια μέθοδο χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και η αμοιβή τους συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εγγυώμενης εξοικονόμησης ενέργειας.


 • Ιστορική  αναδρομή  

Αρχικά δεν υπήρχε η συγκεκριμένη ονομασία. Βέβαια, οι λειτουργίες που επιτελούσαν ήταν όμοιες με αυτές που εξυπηρετεί μία σύγχρονη ΕΕΥ (ESCO) Συγκεκριμένα, οι πρώτες ESCOs δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης του 1970 στις Η.Π.Α και στον Καναδά. 
Το μοντέλο λειτουργίας τους αναφερόταν: 
- σε καταρχήν δωρεάν υπηρεσίες μηχανικών που η αμοιβή τους ήταν συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης (Free based services ESCOs) 
- σε εταιρείες κατασκευαστές εξοπλισμού με δέσμευση για την ενεργειακή εξοικονόμηση, παρέχοντας συστήματα ελέγχου
- είτε εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
Αργότερα, στην δεκαετία 1980-1990, έγινε επέκταση σε  Ευρώπη και Ιαπωνία 
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/EC προάγει τη δημιουργία ESCOs στις χώρες-μέλη: "…Η χρήση χρηματοδοτικών διευκολύνσεων από τρίτους αποτελεί καινοτόμο πρακτική που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Με τις διευκολύνσεις αυτές, ο δικαιούχος αποφεύγει επενδυτικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής αξίας των εξοικονομήσεων ενέργειας που προκύπτουν από επενδύσεις τρίτου για την αποπληρωμή του επενδυτικού κόστους και των τόκων του τρίτου…"
Επιπλέον αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να εγγυηθούν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον τελικό καταναλωτή ενέργειας με σαφές και κατανοητό τρόπο από τους διανομείς ή από τους διαχειριστές του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και να φτάνουν σε αυτόν με τον λογαριασμό ή με τα συναπτόμενα συμβόλαια και τις αποδείξεις.
 • Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο 
Ο νόμος 3855/2010 («Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική κρίση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις») όρισε τις βασικές πολιτικές, τους κανονισμούς και τα μέτρα για την ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα  και έθεσε τις βάσεις για μια σημαντική ανάπτυξη των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών. Επίσης, στα πλαίσια εφαρμογής της Υ.Α Δ6/13280 /2011 ξεκίνησε η Λειτουργία του Μητρώου ΕΕΥ και τα θέματα του  Κώδικας Δεοντολογίας 
 • Πληροφορίες προς καταναλωτές

Από το 4green.gr

Κλιματιστική 
μονάδα 
Menerga. Ενεργειακός Κλιματισμός σε Παθητικά Κτίρια (GREEN HOME)
Τα τελευταία χρόνια οι προδιαγραφές και κατασκευές σε σπίτια με πολλή χαμηλή ή και σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα της θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού γίνονται όλο και πιο δημοφιλή 
Το όπλο κατά της οικονομικής κρίσης  Το όπλο κατά της οικονομικής κρίσης (GREEN HOME)
«Πεταμένα λεφτά» για θέρμανση δίνουν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, τα οποία λόγω ελλιπούς μόνωσης καταναλώνουν 3 φορές περισσότερη ενέργεια από ένα ευρωπαϊκό σπίτι. 
Πολυκατοικία στη Σρι Λάνκα, ο υψηλότερος «κήπος» παγκοσμίως Πολυκατοικία στη Σρι Λάνκα, ο υψηλότερος «κήπος» παγκοσμίως (ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
Οι Κατοικίες Clearpoint, λίγο έξω από το Colombo, στο Kotte της Σρι Λάνκα, θα είναι η πρώτη βιώσιμη πολυκατοικία στη χώρα, με ηλιακούς συλλέκτες, σύστημα ανακύκλωσης λυμάτων και φυτεμένες προσόψεις.