Ελεύθερη και άνευ κόστους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο ...

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας, και δημιουργία “αντί βαρύτητας“ και “υπέρ βαρύτητας“ και “ενοποιημένου πεδίου“.
Για την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού, είναι μάλλον υποχρεωτική η κατανόηση της θεωρίας περί Διαστάσεων.

Ο μηχανισμός είναι ένας κυκλικός μηχανισμός αποτελούμενος από επτά ως και εννέα δακτυλίους, αναλόγως του τρόπου κατασκευής του και των σημείων στηρίξεων του μηχανισμού (περιγράφετε μηχανισμός με οκτώ δακτυλίους).
Ο εξωτερικός και ο εσωτερικός δακτύλιος, πρώτος και όγδοος δακτύλιος, αποτελούν τις βάσεις στηρίξεως του μηχανισμού και αποτελούνται, όπως και ο υπόλοιπος μηχανισμός, από αντί μαγνητικό σκληρό και ανθεκτικό υλικό ( π.χ. τετρατεφλόν ή οποιοδήποτε άλλο αντί μαγνητικό υλικό).
Ο Δεύτερος, ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έβδομος δακτύλιος βλέποντας τον μηχανισμό από έξω προς τα μέσα αποτελούνται από παραλληλόγραμμους μαγνήτες με κατάλληλες (κάθετες) μαγνητικής γραμμές.


Ο μηχανισμός μπορεί να κατασκευαστεί είτε ομοκεντρικός και ιδίου ύψους είτε ομοκεντρικός και διαφορετικού ύψους είτε ομοκεντρικός και διαφορετικού επιπέδου είτε ομοκεντρικός  και διαφορετικού επιπέδου και ύψους.

Η Κοινωνική Καινοτομία συναντά την Ενεργειακή Μετάβαση...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ :

 ΕΝΑ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

 
Η Κοινωνική Καινοτομία συναντά την Ενεργειακή Μετάβαση...
Οι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί πληθαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη και αλλάζουν τα δεδομένα στο χώρο της ενέργειας.
Το μοντέλο
Οι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί είναι συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.  
Οι Δραστηριότητες
Μπορούν να παράγουν ενέργεια. Πχ μέσω ενός συλλογικά ιδιόκτητου αιολικού πάρκου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή μέσω της συλλογικής παραγωγής πέλλετ από βιομάζα για παραγωγή θερμικής ενέργειας κλπ
Μπορούν να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια.  Πχ πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, πώληση πέλλετ κλπ.  Παράλληλα μπορούν να παρέχουν στα μέλη τους και υπηρεσίες σχετικές με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.  Πχ συμβουλευτική για τη μείωση της κατανάλωσης, παροχή εξοπλισμού (πχ λέβητες, καυστήρες, κλιματιστικά κλπ) σε χαμηλότερες τιμές κλπ  
Τα κύρια χαρακτηριστικά
Τι είναι αυτό που κάνει το μοντέλο των ενεργειακών συνεταιρισμών διαφορετικό, σε σχέση με τα υφιστάμενα μοντέλα παραγωγής ενέργειας; 
1. Κοινωνική Οικονομία
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτελούν το κυρίαρχο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας.