“πράσινες” θέσεις πλήρους απασχόλησης στους τομείς της ενέργειας.


Η πράσινη ανάπτυξη αναμένεται να αποφέρει 256.000 ως 403.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

 Η πράσινη ανάπτυξη αναμένεται να αποφέρει 256.000 ως 403.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ως το 2020, σύμφωνα με έκθεση της Greenpeace, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου. Η επιλογή αυτή όχι μόνο εγγυάται μία διέξοδο από την οικονομική κρίση, αλλά αποτελεί και τη μόνη δυνατή για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης του πλανήτη μας.
 Από τις παραπάνω θέσεις εργασίας, 98.500-155.000 αφορούν σε “πράσινες” θέσεις πλήρους απασχόλησης στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας, ενώ οι υπόλοιπες είναι έμμεσες θέσεις απασχόλησης, που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη σε ευρύτερους τομείς της οικονομίας, λόγω τόνωσης της κατανάλωσης.
  Το άρθρο αυτό είναι ανδημοσίευση από το web site της Greenpeace: http://www.greenpeace.org/greece/news/green-development-green-jobs

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ: Μικρό βήμα, εκεί που απαιτείται άλμα


Το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' οίκον", όπως το εξήγγειλε χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κινείται μεν σε θετική κατεύθυνση, είναι όμως εξαιρετικά περιορισμένο αναπόφευκτα αναποτελεσματικό.
Καταρχήν ο προϋπολογισμός των 200 εκ.ευρώ και ο στόχος των 100.000 κατοικιών του προγράμματος είναι ανεπαρκείς ακόμα και για την επίτευξη των ήδη δεσμευτικών στόχων της χώρας μας. Το κτιριακό απόθεμα που χρειάζεται άμεσα ενεργειακή αναβάθμιση εκτιμάται σε περίπου 1 εκ κατοικίες. Ένα ουσιαστικό πρόγραμμα συνεπώς οφείλει να στοχεύει στην αναβάθμιση 100.000 κατοικιών κάθε χρόνο, από φέτος μέχρι το 2020 και να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για αυτό.
Ο αποκλεισμός των κατοικιών με τιμή ζώνης πάνω από 1500Ε/τμ, εξαιρεί αυτόματα τεράστιες περιοχές της χώρας ιδίως στο λεκανοπέδιο. Παρότι είναι σωστό οι οικονομικά ασθενέστερες ομάδες να έχουν προτεραιότητα, η έκταση των περιορισμών εισοδήματος για τους ωφελουμένους αποκλείει από το πρόγραμμα πολύ σημαντικό μέρος ιδιοκτητών κατοικιών, που δεν είναι όλοι πλούσιοι.
Χαρακτηριστικό επίσης της μίζερης αντιμετώπισης είναι ότι το μέσο κόστος μιας αποτελεσματικής ενεργειακής αναβάθμισης (περίπου 15.000 ευρώ) ανά κατοικία, τίθεται ως ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλή και οδηγεί σε τεράστια ενεργειακή σπατάλη. Αν συνυπολογίσουμε και το σχετικά ήπιο κλίμα της χώρας, είμαστε τελευταίοι σε όλη την Ε.Ε. στις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικά συνειδητοποιήσει ότι το ενεργειακά άθλιο κτιριακό μας απόθεμα, είναι ταυτόχρονα βάρος, αλλά και μια μεγάλη διπλή ευκαιρία:
  • Ενεργειακά, για εξοικονόμηση και συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Οικονομικά, για την επείγουσα τόνωση και βιώσιμη στροφή ενός τομέα με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία και πλήθος θέσεις εργασίας, όπως της οικοδομής.
Στις σημερινές συνθήκες κρίσης η ρητορική δεν αρκεί, απαιτείται τόλμη στην προώθηση βιώσιμων λύσεων. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή φτώχεια ενώ παράλληλα τονώνεται η οικονομική δραστηριότητα. Το ότι η κυβέρνηση χρηματοδοτεί με τόσο μικρό ποσό μια τόσο αποδοτική επένδυση δείχνει ότι έχει διαφορετικές προτεραιότητες από ότι ισχυρίζεται. Η Ιρλανδία, μια μικρότερη χώρα με μεγαλύτερο από το δικό μας έλλειμμα επέλεξε να εισάγει φόρο στον άνθρακα για να χρηματοδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της με το διπλάσιο ποσό και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Δυστυχώς η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν τόλμησε μια αντίστοιχη στρατηγική επιλογή ξεχνώντας γρήγορα τις προεκλογικές κορώνες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
φωτ: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 Βασικός άξονας προτεραιοτήτων είναι η ενίσχυση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης που θα εγγυάται παράλληλα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και νέες θέσεις εργασίας
 
Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) συντονίζει και υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και επίπεδο ΟΤΑ, με σκοπό την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας και την ενδυνάμωση της συμμόρφωσης στην κείμενη νομοθεσία, ώστε αφενός να προστατεύεται το περιβάλλον, λαμβάνοντας έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, αφετέρου να τηρούνται οι ενεργειακοί στόχοι και ειδικότερα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Εργαλείο μας ο έλεγχος και η επιθεώρηση
 
Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι δύσκολος γιατί συχνά έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετικά συμφέροντα και δυνάμεις που αντιστρατεύονται το περιβάλλον. Έτσι είναι απολύτως αναγκαία η διαμόρφωση ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών και συναινέσεων που είναι δυνατή μόνο μέσω της ενεργοποίησης των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν συλλογικά, με δυναμικό και αποφασιστικό τρόπο. Το ΥΠΕΚΑ έχει ανοίξει διάλογο με την κοινωνία των πολιτών σε μια προσπάθεια ουσιαστικής ενημέρωσης, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση που καθιστά τον πολίτη ενεργό.
Η ενημέρωση του κοινού και το φόρουμ διαλόγου θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας με τους ενεργούς πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και στη διαφάνεια, στην ελεύθερη πρόσβαση, στην περιβαλλοντική πληροφορία και κυρίως στην κατοχύρωση μιας διαρκούς, αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης, η οποία και στηρίζει το έργο μας.
 
Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήθηκε με το Ν. 3818/2010 για την «προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/2010) ως ενιαίος διοικητικός τομέας του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την επίβλεψη, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και ΟΤΑ.
 
Βασικός άξονας προτεραιοτήτων είναι η ενίσχυση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης που θα εγγυάται παράλληλα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και νέες θέσεις εργασίας.
 
Ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης έχει ως βασικό σκοπό την εφαρμογή, για πρώτη φορά στη χώρα, της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (Προεδρικό Διάταγμα 148/2009), μέσω της συγκρότησης ενός αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών που θα συντονίζεται με αντίστοιχα Γραφεία που θα συγκροτηθούν στις Περιφέρειες της χώρας.
 
Άμεσα μέτρα θα ληφθούν επίσης για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τη λειτουργία και κατασκευή έργων και δραστηριοτήτων, την προστασία των δασών και δασικών οικοσυστημάτων της Ανατολικής Αττικής από τις αυθαίρετες κατασκευές, την εξοικονόμηση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 
Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

Εταιρείες - σύμβουλοι για εξοικονόμηση ενέργειας !

ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εταιρείες - σύμβουλοι για εξοικονόμηση ενέργειας
Εταιρείες - σύμβουλοι για εξοικονόμηση ενέργειας
Οι πάροχοι ενέργειας θα υποχρεωθούν να πωλούν στους νέους πελάτες τους μετρητές κατανάλωσης
9/3/2010

Της Μανταλένας Πίου

Ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση εταιρειών που θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ οι πάροχοι ενέργειας θα υποχρεωθούν να πωλούν στους νέους πελάτες τους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου κ.λπ., όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για τη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση» που έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οδηγία
Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/32/ΕΚ με στόχο τη μείωση της κατνάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπει την ίδρυση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών ή/και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το κτήριο του τελικού καταναλωτή, αναλαμβάνοντας τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία θα βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στην επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων ενεργειακής απόδοσης Η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι ενέργειας θα υποχρεωθούν να συστησουν τέτοιες επιχειρήσεις.

Στη νέα αγορά θα δραστηριοποιούνται εταιρείες που αναλαμβάνουν ολοκληρωμένα έργα ενεργειακών υπηρεσιών από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση ως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του συστήματος. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Η υλοποίηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να γίνεται και μέσω ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου που θεσμοθετεί το νομοσχέδιο, τη «Χρηματοδότηση από Τρίτους» (ΧΑΤ), ως εναλλακτικού τρόπου υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Κίνητρα
Τόσο οι νέες εταιρείες (ΕΕΥ) όσο και οι ΧΑΤ δεν απευθύνονται στους οικιακούς καταναλωτές, αλλά στους επιχειρηματικούς και μεγάλους επαγγελματικούς, καθώς και στα κτήρια του Δημοσίου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και θέτει το πλαίσιο για την παροχή κινήτρων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (και κατοικίες), αναφέρει όμως ότι η εξειδίκευση και ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων θα γίνει με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου.

Ενεργειακές παρεμβάσεις σε σπίτια.


  • Πράσινο λίφτινγκ με επιδότηση.

Ενεργειακές παρεμβάσεις σε σπίτια χωρίς να βάλετε το χέρι στην τσέπη.

Ενεργειακές υπηρεσίες με το κλειδί στο χέρι, που θα αποπληρώνονται σταδιακά από την εξοικονόμηση χρημάτων που θα επιτυγχάνεται σε βάθος χρόνου, θα μπορούν σύντομα να απολαύσουν οι Έλληνες καταναλωτές σύμφωνα με σχετικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ακόμη, μέσα στις επόμενες ημέρες εξαγγέλλεται το περιβόητο πακέτο επιδοτήσεων, φοροαπαλλαγών και χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων για τη χρηματοδότηση ενεργειακών εργασιών στα σπίτια, όπως μονώσεις και τοποθέτηση διπλών κουφωμάτων.

Τα κτίρια που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι- όπως ανέφερε μιλώντας χθες σε συνέδριο του ΤΕΕ ο υφ. Περιβάλλοντος Ι. Μανιάτης- «όσα έχουν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1979, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα ανήκουν σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στην κατηγορία των “ενεργειακά πτωχών”». Για τις κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα διενεργείται ενεργειακή επιθεώρηση, πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Στην ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων θα συμβάλει και το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών από εξειδικευμένες εταιρείες προς τους καταναλωτές, χωρίς οι τελευταίοι να χρειάζεται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ένα συμβόλαιο θα υπογράφεται μεταξύ του καταναλωτή και της εταιρείας και θα προβλέπει ότι για την αποπληρωμή των εργασιών, η τελευταία θα εισπράττει ένα ποσό που θα αντιστοιχεί στο τμήμα της εξοικονομούμενης ενέργειας που θα επιτυγχάνεται σε βάθος χρόνου. Το μοντέλο εφαρμόζεται χρόνια στο εξωτερικό, ονομάζεται Εnergy Services Companies (ΕSCΟs- Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών) και έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα αφού η εταιρεία σε συνεργασία με τράπεζα που τη χρηματοδοτεί, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος.

Ευρω-πριμ
Στο μεταξύ, τη δυνατότητα στον δικαιούχο να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του, είτε παίρνοντας απευθείας επιδότηση για το κόστος των προτεινόμενων εργασιών (με μέγιστο ποσοστό το 30% του κόστους) είτε λαμβάνοντας ένα επισκευαστικό δάνειο από τράπεζες, με επιδότηση του επιτοκίου που μπορεί να φτάσει και το 100%, προβλέπει στην τελική μορφή του το σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια που θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στόχος είναι να αρχίσει να εφαρμόζεται το αργότερο από τον Ιούνιο. Το σπίτι θα πρέπει πρώτα να έχει ελεγχθεί από ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να είναι γνωστό ποια σημεία χρήζουν παρεμβάσεων. Το κόστος της επιθεώρησης δεν έχει οριστικοποιηθεί αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αρχίζει από ένα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με ενδεχόμενη διαβάθμιση αναλόγως των τετραγωνικών.

Το υπουργείο φιλοδοξεί να επωφεληθούν περίπου 45.000 σπίτια από το πρόγραμμα των άτοκων δανείων και άλλα 30.000 από τις απευθείας επιδοτήσεις για ενεργειακές εργασίες. Συνολικά έχει τεθεί ως στόχος να ικανοποιηθούν κάτι λιγότερο από 100.000 δικαιούχοι (είτε μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες είτε ολόκληρα κτίρια), αντί για τους μόλις 15.000 που προέβλεπε το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση. Για τον σκοπό αυτό, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει καταφέρει να εξασφαλίσει, πέραν των 100 εκατ. ευρώ του αρχικού σχεδιασμού, επιπλέον κονδύλια, είτε από άλλα κοινοτικά προγράμματα του υπουργείου Οικονομίας είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πρώτο βήμα
Στο νομοσχέδιο «για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση» που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπ. Περιβάλλοντος, εκτός από τους όρους λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και της κατάρτισης συμβάσεων Χρηματοδότησης Από Τρίτους, περιλαμβάνεται και μια σειρά από άλλες διατάξεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στο εξής θα ισχύουν ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για όλες τις προμήθειες του δημοσίου τομέα, καθώς επίσης υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε όλους τους οργανισμούς του Δημοσίου. Το νομοσχέδιο που αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε., ορίζει επίσης ότι στο εξής, για κάθε νέα σύνδεση που γίνεται, οι προμηθευτές ενέργειας- ΔΕΗ και ανταγωνιστές της- θα υποχρεούνται να εγκαθιστούν μετρητές στο σπίτι που θα μετρούν ανά ώρα την κατανάλωση ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν τι ξοδεύουν. Αργότερα, αυτό θα επιτρέψει στη ΔΕΗ και τους ανταγωνιστές της την καθιέρωση τιμολογίων πολλαπλών ταχυτήτων. Επίσης, σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, προβλέπεται η θέσπιση χρηματοοικονομικών μέσων και κινήτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση.
Καθαρά οχήματα
Προβλέπεται ακόμη υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχημάτων, όπως ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου, βιοκαυσίμου, υδρογόνου στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, και ότι οι διανομείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας (ηλεκτρικό, φυσικό αέριο κ.λπ.), θα παρέχουν υποχρεωτικά στους πελάτες τους ενεργειακές υπηρεσίες και επιθεωρήσεις.
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγές και χαμηλότοκα δάνεια περιλαμβάνονται στο πακέτο του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Κρατική ενίσχυση ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ που θα επιδοτούνται θα είναι εκείνες που θα προτείνουν στο κείμενό τους οι ενεργειακοί επιθεωρητές, όπως θερμομόνωση κελύφους, αλλαγές κουφωμάτων, τζαμιών, καυστήρα και λέβητα, καθώς επίσης τοποθέτηση σκιάστρων για την όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση κλιματιστικών συσκευών και επομένως την εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, δικαιούχος επιλέγει τη λύση του επιδοτούμενου δανείου από τράπεζα για να κάνει τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις στο διαμέρισμά του. Το δάνειο είναι ύψους 15.000 ευρώ και δεδομένου ότι το μέσο τραπεζικό επιτόκιο αυτής της κατηγορίας είναι 6%, αν το κράτος το επιδοτήσει κατά 100%, σημαίνει ότι ο δικαιούχος θα λάβει στην ουσία ενίσχυση 2.000- 3.000 ευρώ.