Επιτακτική η Ανάγκη Κινήτρων για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Επιτακτική η Ανάγκη Κινήτρων για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Άμεσης προτεραιότητας είναι η ανάγκη να θεσμοθετηθούν οικονομικά κίνητρα προκειμένου να προχωρήσει, με γρήγορο ρυθμό σε ευρεία κλίμακα, η εφαρμογή των επεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, οι οποίες προβλέπονται με την  Οδηγία 2002/91/ΕΚ της  Ε.Ε για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Αυτό επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια  της ημερίδας, που συνδιοργάνωσαν το ΙΕΝΕ και το ΤΕΕ, με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια», στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενέργειας 2008» του ΙΕΝΕ της οποίας οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι η δαπάνη τοποθέτησης νέων υαλοστασίων με διπλούς υαλοπίνακες σε κατοικία 120 τ.μ. ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ, ενώ η εξωτερική θερμομόνωση κοστίζει επιπλέον 6.000 ευρώ. Στην παρούσα μάλιστα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, που πλήττει πολλούς, εάν δεν υπάρξει οικονομική στήριξη της πολιτείας ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια κινδυνεύει να χαθεί και η όλη διαδικασία να εκφυλισθεί στην έκδοση του Δελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας και στην αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή!

Στη σπουδαιότητα της επιτυχημένης ευρύτατης εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς το ελληνικό ενεργειακό μοντέλο παραμένει κατά γενική παραδοχή εξαιρετικά σπάταλο και ρυπογόνο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) κ. Κωνστ. Μανιατόπουλος, στον εναρκτήριο  χαιρετισμό του. Ειδικότερα ο κτιριακός τομέας, επισήμανε ο κ. Μανιατόπουλος, συμμετέχει κατά 25,6%  στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα (στοιχεία 2006).

Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία το Μάιο του 2008. Ωστόσο, όπως τόνισε στην εισήγησή του ο κ. Σταμ. Περδίος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Επιστημ. Σύμβουλος στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. του ΤΕΕ, σειρά κρίσιμων θεμάτων παραμένουν ανοιχτά και αναμένεται να καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις το προσεχές εξάμηνο, αν και η 3ετής παράταση που δόθηκε στην Ελλάδα από την Ε.Ε. για εφαρμογή της Οδηγίας, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008. Ένα από αυτά είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Επίσης για να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις στα κτίρια πρέπει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να τροποποιήσει τον κτιριοδομικό κανονισμό και ενδεχομένως διατάξεις του ΓΟΚ.

Το ΤΕΕ, όπως αναφέρθηκε από ομιλητές, θέλοντας να συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων Ενεργειακών Επιθεωρητών, προτείνει να αναλάβει το ίδιο να συστήσει Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα πιστοποιεί την επάρκεια όσων διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΤΕΙ θέλουν να λάβουν τον τίτλο του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Εξάλλου θα μπορούσε να δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων φορέων του δημοσίου, όπως π.χ. εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στη μετοχική σύνθεση του φορέα πιστοποίησης.

Έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιαμό κτιρίων
Ουσιαστική συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να έχει ο βιοκλιματικός ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων, που αξίζει να διαδοθεί ευρύτερα στη χώρα μας, επισήμανε από το βήμα της ημερίδας ο Γεν. Διευθυντής του ΙΕΝΕ & Αρχιτέκτων-Μηχανικός κ. Κωστής Σταμπολής. Όπως ανέφερε στην αναλυτική του παρουσίαση, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας, στα βιοκλιματικά κτίρια  επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας  τουλάχιστον κατά  30% σε σχέση με αντίστοιχα κτίρια που διαθέτουν θερμομόνωση ενώ σε σχέση με παλαιότερα κτίρια, που δεν διαθέτουν μόνωση και τα οποία αποτελούν την πλειονότητα των κτιρίων στην Ελλάδα, η εξοικονόμηση ενέργειας  μπορεί να ανέλθει στο 80%. Ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εξασφαλίζει θερμική και οπτική άνεση με την αξιοποίηση φυσικών φαινομένων του κλίματος, της ηλιακής ενέργειας και άλλων περιβαλλοντικών πηγών. Λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων καταναλισκόμενης ενέργειας για τη θέρμανση, το δροσισμό και τον φωτισμό των κτιρίων αυτών, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Σταμπολής, υπάρχουν περισσότερες από 180 εφαρμογές βιοκλιματικών κτιρίων, δύο εκ των οποίων συγκροτούν οικιστικά σύνολα. Η πλειοψηφία των κτιρίων -σε ποσοστό 75% περίπου- είναι κατοικίες χαμηλού ύψους και βρίσκονται στις περιοχές της Αττικής και της Μακεδονίας. Στις περισσότερες ωστόσο περιπτώσεις έχουν εφαρμοστεί απλές τεχνικές και παθητικά συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους με στόχο τη θέρμανση.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα του ΙΕΝΕ και του ΤΕΕ, συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να υπάρξει το γρηγορότερο ευρύτατη ενημέρωση της κοινωνίας ως προς τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας στη χώρα μας. Από το ΤΕΕ, στο προεδρείο που συντόνισε τις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν οι κ.κ.: Εμμ. Δρακάκης Αντιπρ. Δ.Ε. ΤΕΕ, Χρ. Σπίρτζης  Β' Αντιπρ. Δ.Ε. ΤΕΕ, Ευστ. Τσέγκος Αναπλ. Γεν. Γραμμ. Δ.Ε. ΤΕΕ, Γ. Ηλιόπουλος Πρόεδρ. Πανελλ. Συλλ. Χημ.-Μηχ., Παναγ. Γεωργακόπουλος τ. Πρ. Πανελλ. Εν. Αρχιτεκτ.-Μηχανικών. Με αναλυτικές εισηγήσεις τους έλαβαν μέρος οι κ.κ.: Χρ. Σινάνης Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.-τέως μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ και τέως Πρ. ΠΣΔΜΗ, Γ. Λαδόπουλος Μηχ. Ηλ. Μηχ., Ιωάν. Οικονομίδης Μηχ.-Μηχ., Απόστ. Ευθυμιάδης Δρ Μηχ-Μηχ. Ηλ. Μηχ,Αθ. Γαγλία Μηχ. Μηχ, Ευάγγ. Διαλυνάς Καθηγ. ΕΜΠ, Κωνστ. Γράψας Αρχ-Μηχανικός.
Δίκτυο Ενεργειακών Συμβούλων

Η σημαντικότερη πηγή ενέργειας για μας, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.
Δηλαδή πριν εφαρμόσουμε και πριν προτείνουμε ως ενεργειακοί σύμβουλοι τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τις οικολογικές παρεμβάσεις σε ένα κτίριο, εξετάζουμε αν μπορούμε να κάνουμε πρώτα κάποιο ενεργειακό νοικοκύρεμα.
Προηγείται λοιπόν η ενεργειακή διάγνωση για να δούμε πού και πώς καταναλώνεται η ενέργεια που εισάγεται σε ένα κτίριο.
Ως γνωστό στα κτίρια απορροφούν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και συμβάλλουν τα μέγιστα στους ρύπους στο αστικό περιβάλλον.
Ο στόχος με την Ενεργειακή Διάγνωση , είναι να δούμε αν έχουμε σπατάλες ενέργειας , και η μελέτη εξοικονόμηση ενέργειας αυτό κάνει, εντοπίζει και μειώνει τις απώλειες. Καταγράφοντας λοιπόν τις χρήσεις της ενέργειας πού γίνονται, εντοπίζουμε πού γίνετε κακή χρήση ενέργειας.
Για μας η εξοικονόμηση ενέργειας έχει δύο όψεις.
την τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας και
την αλλαγή νοοτροπία ενεργειακής συμπεριφοράς.
Για παράδειγμα, το να έχουμε αναμμένα τα καλοριφέρ και να ανοίγουμε τα παράθυρα σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο επιβαρύνει την τσέπη μας αλλά και το περιβάλλον αυτή η κίνηση που κάνουμε. Από αυτή τη μη ενεργειακή παιδεία απορρέει και το σημαντικότερο μέρος των απωλειών.
Πρέπει να αλλάξουμε ενεργειακή συμπεριφορά. Δηλαδή το να αφήνουμε αναμμένα φώτα, συσκευές να δουλεύουν χωρίς να υπάρχει λόγος. (π.χ. θερμοσίφωνες , κουζίνα T.V. κλπ)
Σπαταλάμε ενέργεια, μην ξέροντας ότι κάπου, στην πηγή παραγωγής, επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον. Μπορεί τώρα αν έχουμε όλα τα φώτα αναμμένα να μην καταλαβαίνουμε ότι αυτό κοστίζει πολλά κιλά ή και τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Πτολεμαΐδα ή στην Μεγαλόπολη και γενικότερα στον πλανήτη. Με βάση την αρχή της οικολογίας άλλωστε πρέπει να σκεφτόμαστε σφαιρικά και να δρούμε τοπικά.
Σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε μία προσπάθεια και δημιουργήσαμε το δίκτυο Energy.Net (www.energy.net.gr ) που απευθύνεται σε πρώτη φάση σε μηχανικούς και σε συμβούλους ενέργειας αλλά και σε καταναλωτές. Προσπαθούμε να δικτυώσουμε ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ενέργειας, ανθρώπους που έχουν οικολογικές ανησυχίες, ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά και όχι μόνο, με τα θέματα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τους δίνουμε την κατάλληλη υποδομή , τις πληροφορίες και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό που αποκαλούμε, Ενεργειακή Διάγνωση.
 • Να μπορούνε σε ένα κτίριο να εντοπίζουνε τις απώλειες ενέργειας.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει Eνεργειακή Kαταγραφή, και να βαθμονομηθεί ένα κτίριο. Να δούμε σε ποια κατηγορία ανήκει ένα κτίριο.
Τα κτίρια χωρίζονται χοντρικά σε δύο κατηγορίες, στα “πράσινα” και τα “κόκκινα”. Αν ένα κτίριο είναι κάτω από το μέσο όρο κατανάλωσης ενέργειας, είναι «πράσινο», δηλαδή έχει μικρό περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας.
Αν όμως είναι «κόκκινο» , όπως τα περισσότερα , έχει πολλά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας.

Όλα αυτά λοιπόν τα λαμβάνουμε υπόψη, όπως επίσης και τις συνήθειες των ανθρώπων που ζουν μέσα . Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σε λίγο θα είναι υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου , για τις ειδικές ενεργειακές καταναλώσεις (σε πετρέλαιο , φ.α. και ρεύμα kwh ανά κυβ. μέτρο και ανά ώρα ).

Θα πρέπει αμέσως να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.
Έπρεπε μάλλον από τις 6 Ιανουαρίου του 2006 να εφαρμόζεται και να γίνει νόμος του κράτους. Εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κάνει θετικά βήματα στο θέμα αυτό.
Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί από το 1998 (!), ο Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), ώστε να γίνετε υποχρεωτικά μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε παλαιά και σε νέα κτίρια. Αν αυτός είχε εφαρμοστεί θα είχαμε γλιτώσει τόνους πετρελαίου και τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Καλούμε λοιπόν κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στο δίκτυο Energy.Net (www.energy.net.gr ) με τελικό στόχο να ελλατώσουμε την εξάρτησή μας από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας και την βιώσιμη ανάπτυξη .-
Γρηγόρης Μαλτέζος,
Ενεργειολόγος μηχανικός
maltezos @ gmail.com
tel.:6932.313.108

«Ενεργειακή τηλε-Επιθεώρηση Υφισταμένων Κτιρίων και των Πηγών Ενέργειας»

Σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιθεώρησης Υφισταμένων Κτιρίων & Πηγών Θερμικής και Ψυκτικής Ενέργειας

Η "Ενεργειακή τηλε-Επιθεώρηση των πηγών", στηρίζεται αποκλειστικά στη "Μέθοδο PreB" και πραγματοποιείται μέσω συστήματος το οποίο αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που η σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρονικών, της τηλεματικής και πληροφορικής προσφέρει.

Το Σύστημα ΕΤΕΠ* αποτελείται από : 

- Σύστημα hardware-software. Καταγράφει το χρόνο λειτουργίας και παύσης της πηγής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. Επικουρικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα του κτιρίου, εφόσον η ενεργειακή χαρτογράφηση αναφέρεται σε κτίρια. Κατά περίπτωση δε, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζεται και από άλλα αισθητήρια.

- Λογισμικό πρόγραμμα. Επεξεργάζεται τα στοιχεία του hardware-software σε συνάρτηση με πληροφορίες τις οποίες αντλεί από βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας δε, τεχνικές προσομοίωσης και μοντελοποίησης, δύναται να εκτελέσει πλήθος εντολών ικανών να χαρτογραφήσουν, διαχρονικά, την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων και των πηγών θερμικής και ψυκτικής ενέργειας.

- Σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας (modem). Μεταφέρει τα δεδομένα από το σύστημα hardware-software στο software αυτόματα η κατά βούληση.

- Βάσεις δεδομένων. Για να πραγματοποιηθεί η ενεργειακή χαρτογράφηση των κτιρίων και των πηγών, χρειάζεται μία ικανή και πλούσια βάση δεδομένων και στοιχείων ώστε να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστούν οι ζητούμενοι στόχοι και να καθοριστούν οι ενέργειες και οι δράσεις που πρέπει να γίνουν για την επίτευξή τους. Βέβαια η εν λόγω βάση συνεχώς εμπλουτίζεται με τα υφιστάμενα και νέα στοιχεία που προκύπτουν όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο.
Δυνατότητες

Το σύστημα δίδει τη δυνατότητα στο χρήστη του να παρακολουθεί "ζωντανά" την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και της πηγής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας παρέχοντας παράλληλα στοιχεία ικανά για χρήσιμα συμπεράσματα.

Το σύστημα αποτελείται από τρία επιμέρους συστήματα :

1. Το σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιθεώρησης των πηγών θερμικής Ενέργειας

2. Το σύστημα Ενεργειακής Χαρτογράφησης των κτιρίων

3. Το σύστημα Ενεργειακής Βαθμονόμησης των κτιρίων

Το σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιθεώρησης των πηγών (HGMS) ανιχνεύει :

· Την απόκλιση της πηγής από την εκάστοτε ορισμένη μεταβλητή (απόδοση εστίας Καύσης)

· Την αστοχία του υδροστάτη ή πιεζοστάτη του καυστήρα

· Την αστοχία του θερμοστάτη του κυκλοφορητή

· Την αστοχία του συστήματος ανάφλεξης

Το σύστημα Ενεργειακής Χαρτογράφησης των κτιρίων (BHCS) καταγράφει :

· Τη προσαγόμενη από την πηγή θερμικής ενέργειας, θερμότητα στο χώρο και την επιμέρους διάθεση αυτής για ανύψωση θερμοκρασιών, συντήρηση θερμοκρασιακών πεδίων & παραγωγή ζεστού νερού.

· Τους κύκλους εναλλαγής θερμότητας όταν στο θερμαινόμενο χώρο έχει επέλθει θερμική εξισορρόπηση

· Τα θερμικά φορτία, (πλήρη και μερικά)

· Τα κέρδη από την παραγόμενη στο χώρο θερμότητα από τις εσωτερικές πηγές του κτιρίου (ηλεκτρικές συσκευές, άνθρωπος, κλπ) και από την ηλιακή ενέργεια

· Τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος του κτιρίου

Το σύστημα Ενεργειακής Βαθμονόμησης των κτιρίων (BERS) κατατάσσει :

ενεργειακά ένα κτίριο σε σχέση με άλλα ομοειδή προς αυτό κτίρια για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την ενεργειακή κατάταξη λαμβάνεται ως κριτήριο για κάθε κτίριο :

"Η μέση κατανάλωση ενέργειας* των κύκλων Εναλλαγής θερμότητας** ανά m2 επιφάνειας δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου του"

* Αντιστοιχεί σε κατανάλωση ορισμένης ποσότητας καυσίμου ** Το χρονικό διάστημα των κύκλων ορίζεται από την παύση λειτουργίας της πηγής θερμικής ενέργειας έως την επόμενη παύση αυτής

Οι δυνατότητες του συστήματος δεν εξαντλούνται εδώ, ούτε περιορίζονται αυστηρά στη ενεργειακή Χαρτογράφηση των κτιρίων και πηγών ενέργειας. Ο χρήστης του συστήματος δύναται ακόμα:

 • Να εξετάζει διάφορα ή εναλλακτικά σενάρια θερμικών φορτίσεων.
 • Να προβαίνει σε προγραμματισμένες και ορθολογικά τεκμηριωμένες επεμβάσεις, κλπ.
 Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα :
 • τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • τον επαναπροσδιορισμό των ενεργειακών υπηρεσιών,
 • την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας και της εικονικής επιχείρησης.

Η εξοικονόμηση ενέργειας διαπιστώνεται και αποδεικνύεται από τα συγκεκριμένα, χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα μια οργανωμένης προσπάθειας σε Kwh και λίτρα καυσίμου .

"" Τότε γαρ μόνον οιόμεθα γιγνώσκειν τι, όταν τα αίτια γνωρίζωμεν τα πρώτα" Αριστοτέλης

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η πλέον ήπια, καθαρή και φθηνή « μορφή» ενέργειας και δεν ταυτίζεται με την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου ζωής. Αντίθετα η Εξοικονόμηση Ενέργειας σημαίνει να καταναλώνουμε ενέργεια όταν, όπου και όσο χρειάζεται για την παραγωγή προϊόντων η την βελτίωση της ζωής μας, αρκεί η κατανάλωση αυτή να γίνεται με τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης . Πέρα από τους παραπάνω ορισμούς θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε έναν άλλο, γενικότερο, που παραπέμπει στην « ενεργειακή συνείδηση» . Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος εργασίας και ένας τρόπος ζωής . Η δυσκολία - ταυτόχρονα και ομορφιά - της Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι ότι δεν κρίνεται από προθέσεις αλλά από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που προκύπτουν άμεσα από τις επεμβάσεις ή τις επενδύσεις που θα κάνουμε . Στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας παράγων βάσης αποτελεί η ορθολογική, διαχείριση αυτής, η οποία γενικά, προϋποθέτει την ύπαρξη συστημάτων επιθεώρησης, αναλυτικών δεδομένων και εργαλείων λήψης αποφάσεων σε όλους τους επιμέρους τομείς. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων σε ότι αφορά τη θέρμανση των κτιρίων, τη παραγωγή ζεστού νερού, ατμού, θερμού αέρα και ψύξης, σήμερα, πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος :

«Ενεργειακή τηλε-Επιθεώρηση Υφισταμένων Κτιρίων και των Πηγών Ενέργειας»

Home Energy Checkup and Audit !


There are a variety of good, hands-on, interactive tools to help you assess what you can do in your own home that can make the most difference in lowering your energy bills, increasing your home comfort, and decreasing pollution. The Alliance to Save Energy offers an interactive Home Energy Checkup that provides instant feedback, and the Environmental Protection Agency (EPA) and the US Department of Energy (DOE) also offer interactive web tools.

And it's never too early to teach your children the importance of reducing energy waste — and your home electricity bills — so we've included an elementary school home energy lesson plan.

Get instant feedback on how much money you'll save through various choices in the Alliance to Save Energy's interactive Home Energy Checkup - a real eye-opener.Home Energy Checkup Icon

DOE's Home Energy Saver —http://homeenergysaver.lbl.gov compares the estimated annual energy bill for an average house in the consumer's ZIP code with that of an energy-efficient house. The bill is broken down in to sub-sections: heating, cooling, hot water, appliances, miscellaneous, and lighting. Consumers can either browse the recommendations for improving energy efficiency in a typical house or customize the recommendations by inputting specific information about their house. Annual energy usage can be seen as carbon dioxide emissions, energy consumption, or dollar amount of energy bills.

A guide to saving money and increasing comfort in your home while reducing energy use and pollution at the same time!


Home Energy Checkup and Audit

Στάδια Μέτρησης και Ενεργο-Δυναμικής Ανάλυσης Κτιρίου

H μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα κτίριο βοηθάει  στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η μέτρηση αυτή κάθε αυτή δεν μειώνει την κατανάλωση αλλά βοηθάει στην σωστή διαστασιολόγηση της εγκατάστασης και σε συνδυασμό με ένα καλό σύστημα ελέγχου (BMS), στην ορθή διαχείριση της ενέργειας. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν μπορούν να εξοικονομήσουν 5-10% της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο. Έτσι οι κανονισμοί κινούνται προς την κατέυθυνση υιοθέτησης μετρήσεων  ήδη από το στάδιο που σχεδιασμού ενός κτιρίου, ώστε ο χειριστής του κτιρίου να έχει πλήρη εικόνα της κατανάλωσης. Ακόμα, οι σχεδιαστές του κτιρίου παίρνουν χρήσιμα δεδομένα όσων αφορά την αποδοτικότητα του σχεδίου τους.

Οι μεταβλητές που μετράμε είναι η ενέργεια που καταναλώνεται για θέρμανση/ψύξη του χώρου και η ενέργεια για τις ηλεκτρικές καταναλώσεις. Η ενέργεια που καταναλώνεται για τη θέρμανση/ψύξη του χώρου αποτελεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής, συνεπώς διαφαίνεται άμεσα η ανάγκη να μετρήσουμε μια ακόμη μεταβλητή, τη θερμοκρασία. Έχει μάλιστα καθοριστεί η έννοια της ψυχρής ημέρας (αντίχοιχα θερμης ημέρας) για να δείξει πόσο ψυχρή είναι μια μέρα και συνεπώς να γίνει μια διαστασιολογηση της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση (ψύξη) του χώρου . Ένα πολύ σημαντικό μέγεθος επίσης, που προκύπτει άμεσα από την κατανάλωση είναι και η εκπομπή CO2.

Η πλήρης μέτρησης όλης της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο αν και θα ήταν η ποιό ορθόδοξη λύση συχνά είναι απαιτητική λόγω κόστους και πολυπλοκότητας της εγκατάστασης.  Γι’αυτό έχει τεθεί ένα εμπειρικό όριο  μέτρησης της τάξης του 90% της ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα κτίριο (ετησίως), για κάθε διαφορετική πηγή ενέργεια (ηλεκτρική, αέριο, κτλ).

Ακολουθεί μια μεθοδολογία μέτρησης  και ανάλυσης της ενέργειας που καταναλώνεται σε κτίρια η οποία περιλαμβάνει 9 στάδια. Ο αλγόριθμος βασίζεται σε κάποιες παραδοχές και είναι αναδρομικός, δηλαδή αν δεν ικανοποιείται το ελάχιστο όριο του 90% επιστρέφουμε στα αρχικά βήματα και προσθέτουμε μέτρηση κι άλλων καταναλώσεων μέχρι να ικανοποιηθεί το όριο.

Βήμα 1:Υπολογισμός της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας.
Για κάθε διαφορετικό καύσιμο υπολογίζουμε ξεχωριστά την κατανάλωση.

Βήμα 2: Εισαγωγή δεδομένων για τις καταναλώσεις .
Στο βήμα υπολογίζουμε κάθε διαφορετικό τύπο κατανάλωσης. Συνήθως στις πρώτες επαναλήψεις της μεθόδου παίρνουμε 3-4 είδη και στη συνέχεια επεκτείνουμε.

Βήμα 3: Διαχωρισμός των καταναλώσεων.
Κάθε τύπος κατανάλωσης μπορεί να χωριστεί σε επιμέρους μικρότερες καταναλώσεις βάση τοποθεσίας, κυκλώματος, συστήματος κτλ. Έτσι καθίσταται πιο εύκολη η μέτρηση της συνολικής κατανάλωσης και παρέχονται χρήσιμα δεδομένα για το διαχειριστή του κτιρίου.

Βήμα 4: Μέθοδοι μέτρησης.
Όπως προαναφέραμε το ελάχιστο όριο για την ενέργεια που μετράται είναι το 90%. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η άμεση μέτρηση καθίσταται δύσκολη ή ακριβή. Τα είδη μετρήσεων είναι τα εξής:

 • Άμεση μέτρηση :Προσφέρει υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία
 • Μέτρηση χρόνου: Μετράει τις ώρες λειτουργίας μια συσκευής με σταθερή κατανάλωση ισχύος, συνεπώς μπορεί να υπολογιστεί εύκολα η ενέργεια.
 • Έμμεση μέτρηση: Η μέτρηση του ζητούμενου μεγέθους προκύπτει από την μέτρηση ενός άλλου μεγέθους. Εδώ χρειάζεται προσοχή στην ακρίβεια.
 • Διαφορική μέτρηση: Το ζητούμενο μέγεθος προκύπτει από την διαφορά δύο άλλων μετρούμενων μεγεθών. Προσοχή ώστε τα μεγέθη αν είναι περίπου της ίδιας τάξης ώστε να μην υπάρχει μεγάλο σφάλμα.
 • Προσέγγιση: Στη μέθοδο αυτή ουσιαστικά δεν μετράται αλλά εκτιμάται η κατανάλωση ενός μικρού φορτίου.

Είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή του μετρητή, της ακρίβειας του αλλά και η κωδικοποίηση του ώστε να μπορούμε  τον ταυτοποιήσουμε. Στο σημείο αυτό εξετάζουμε αν είναι  χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνει κάθε μέτρηση. Αν όχι ξαναγυρνάμε στο βήμα 3 και εξετάζουμε αν μπορούμε να διαχωρίσουμε διαφορετικά τις καταναλώσεις.

Βήμα 5: Εκτίμηση της κατανάλωσης βάσης των προτεινόμενων μετρήσεων.
Στο βήμα αυτό υπολογίσουμε την συνολική ενέργεια που μετράμε και την συγκρίνουμε με την αναμενόμενη βάση του σχεδιασμού για να δούμε την αποδοτικότητα του κτιρίου.

Βήμα 6: Έλεγχος ορίου 90%
Στο στάδιο αυτό εξετάζουμε αν η μετρούμενη ενέργεια είναι ικανοποιητική, αν όχι επιστρέφουμε στο βήμα 3 και  προσθέτουμε και άλλη μέτρηση.

Βήμα 7: Προγραμματισμός μετρήσεων
Γίνεται προγραμματισμός των μετρητών η καταγραφή της τοποθεσίας τους και η ομαδοποίηση τους.

Βήμα 8: Στρατηγική μετρήσεων
Καταστρώνεται ένα διάγραμμα στρατηγικής των μετρήσεων.

Βήμα 9: Προσθήκη λεπτομεριών στα σχέδια και στο αρχείο
Καταγραφή όλων των αποφάσεων και παραδοχών που λήφθηκαν κατά τη διαδικασία της μέτρησης .

Οι παραπάνω μετρήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε τον ενεργειακό προφίλ ενός κτιρίου και ανά πάσα στιγμή  να μπορούμε να προβλέψουμε την κατανάλωση του. Μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε σφάλματα ή κακοδιαχείριση της ενέργειας.

Από κει και πέρα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβατικές ενέργειες ώστε το κτίριο να είναι ενεργειακά αποδοτικό. Κάποιες προτάσεις που συντελούν σ’αυτήν την κατεύθυνση είναι οι παρακάτω:

 1. Καλή μόνωση των εξωτερικών τοίχων και της οροφής
 2. Χρήση διπλών τζαμιών
 3. Συστηματική συντρήρηση της κεντρική θέρμανσης
 4. Αντικατάσταση μη αποδοτικού λέβητα με σύγχρονης τεχνολογίας οικονομικότερο λέβητα.
 5. Χρήση αυτόματου συστήματος ρύθμισης της θερμοκρασίας
 6. Εξωτερική σκίαση
 7. Χρήση ανεμιστήρων οροφής
 8. Εξαερισμός νυχτός
 9. Χρήση Ηλιακών σωμάτων για θέρμανση νερού
 10. Χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων
 11. Βελτίωση του συντελεστή ισχύος ενέργειας του κτιρίου
 12. Σωστή ενημέρωση του διαχειριστή και γνώση των καταναλώσεων
 13. Σωστή ενημέρωση των ατόμων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων
 14. BMS Σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου

Παρεμβατικές ενέργειες όπως οι παραπάνω θα μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου και ισοδύναμα να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη. Για παράδειγμα ένα σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης της κατανάλωσης (BMS) σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα θα μπορούσε να μειώσει τις ανάγκες σε ενέργεια του κτιρίου έως και 10% .

[πηγήπηγή]