«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια.

Ανοίγει το νέο Εξοικονομώ 2021 – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2021
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα
Pixabay

Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Στις 13 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το  «Εξοικονομώ 2021» - Δημοσιεύθηκε ο οδηγός του προγράμματος: 

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό του «Εξοικονομώ 2021».Δημοσιεύθηκε και επίσημα στην ιστοσελίδα  https://exoikonomo2021.gov.gr ο οδηγός του «Εξοικονομώ 2021», που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, που ορίζεται η Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια.  Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ: «Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000, 38% περισσότερων συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Το "Εξοικονομώ 2021" θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτηρίων έως το τέλος της δεκαετίας.

Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό. Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
  2. Θερμομόνωση
  3. Συστήματα ψύξης – θέρμανσης
  4. Ηλιακό θερμοσίφωνα
  5. Αναβάθμιση φωτισμού
  6. Συσκευές διαχείρισης ενέργειας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό του «Εξοικονομώ 2021».