ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


   
Η ομάδα Μηχανικών του Δικτύου EnergyNet, έχει ασχοληθεί με μια σειρά μελετών σκοπιμότητας και εφαρμοσμένων έργων για αρκετούς από τους σημαντικότερους παράγοντες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και της εγκατάστασης στην ελληνική αγορά.


 • ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι λύσεις θερμικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε για να αποκαταστήσουμε πραγματικά το μοντέλο διαχείρισης ενέργειας που σχετίζεται με τη διαδικασία βασίζονται σε τεχνικές προηγμένης θερμικής μηχανικής:
 • ·         ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟ
 • ·         ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
 • ·         ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
 • ·         ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • ·         ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ·         ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 • ·         ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • ·         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MVR

     Η πραγματική εμπειρία πεδίου σε τέτοια έργα είναι ένα από τα προνόμια της ομάδας μας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας ενώ μας ενημερώστε για το κανάλι επικοινωνίας που προτιμάτε.
 •  ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    Είναι χρονοβόρα και συχνά εκτός του πεδίου εφαρμογής ενός διευθυντή εργοστασίου να επικεντρωθεί στις λεπτομέρειες της θερμικής διαχείρισης και πιθανών κερδοφόρων επενδύσεων.  Για το λόγο αυτό, οι λύσεις μας προσφέρουν μια σειρά Χρηματοδοτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης που μπορούν να οδηγήσουν σε συμβιβασμούς χωρίς κίνδυνο:
 • ·         ENERGY PERFORMANCE / SUPPLY CONTRACTING
 • ·         THIRD PARTY FINANCING
 • ·         ENERGY MANAGEMENT - ISO 50001 CERTIFICATION
 • ·         TECHNICAL ANALYSIS & SOLUTION DESIGN
 • ·         RISK MANAGEMENT - INVESTOR READY ENERGY EFFICIENCY™ (IREE™)
 • ·         ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 • ·         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
 • ·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 50001
 • ·         ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ
 • ·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ™ (IREE ™)