ΨΗΦΙΣΜΑ του 6ου Συνεδρίου του ΣΟΛΑΡ !!! Πρασινες κατοικίες σε πράσινες πόλεις

ΨΗΦΙΣΜΑ του 6ου Συνεδρίου του Σ.OΛ.ΑΡ.ΨΗΦΙΣΜΑ
του 6ου Συνεδρίου του ΣΟΛΑΡ, που πραγματοποιήθηκε , στις  17-19-12-2010, στην Χαλκίδα

Εμείς οι συγκεντρωθέντες στην Χαλκίδα στις 17 και 18 Δεκεμβρίου του 2010, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΣΟΛΑΡ δηλώνουμε ότι σήμερα η χώρα μας διαθέτει την γνώση, την ικανότητα και τις δυνάμεις να προχωρήσει σε μία ριζική υπέρβαση του φαύλου κύκλου της αυθαίρετης δόμησης και της στρεβλής οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.  Πιστεύουμε ότι ανακαίνιση των κτιρίων και των πόλεων, με βιοκλιματικά και φιλο-περιβαλλοντικά κριτήρια και με χρήση οικολογικών υλικών, μπορεί σήμερα να δημιουργήσει μία αξιοβίωτη οικονομική πρόοδο και την δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στην χώρα μας με οικονομικά ανταποδοτικό τρόπο. Δηλώνουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί άμεση αναπτυξιακή προτεραιότητα για την χώρα μας  και πρέπει όλοι πολίτες να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να γίνει με βάση γραφειοκρατικές αποφάσεις αλλά με την πλήρη συμμετοχή των ενεργών δυνάμεων της κοινωνίας, με ιεραρχημένες προτεραιότητες και επεμβάσεις που είναι ανταποδοτικές για τον πολίτη και με πλήρη σεβασμό στα οικονομικά των πολιτών. Με ανησυχία παρακολουθούμε φαινόμενα διαστρέβλωσης των δεδομένων και παραπλάνησης της αγοράς, στο όνομα της εξοικονόμησης ενέργειας,  με προφανή σκοπό τον άκοπο πλουτισμό ή την ενδυνάμωση της γραφειοκρατίας . Με ανησυχία παρατηρούμε

« Η ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

« Η ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Μετρητής OWL για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας Ο μετρητής ενέργειας βοηθά στο να μετρήσετε όχι μόνο την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε, αλλά και το κόστος των καταναλώσεων σε EURO ανά πάσα στιγμή / ημέρα / μήνα / χρόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, ξενοδοχεία, εξοχικές κατοικίες, αποθήκες για εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.α. Η συσκευή όταν περάσεις το όριο σε ενέργεια που έχεις ρυθμίσει ενεργοποιεί το ALARM και αναγκάζει το χρήστη να ελαττώσει την κατανάλωση σε φώτα ή ηλεκτρικές συσκευές κλείνοντας ότι δεν χρειάζεται. Έτσι μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων μέχρι και 20%. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος δηλαδή στη μείωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου λόγω της αύξησης του CO2 από την αλόγιστη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. Η τοποθέτηση στον κεντρικό πίνακα και η χρήση του μετρητή είναι εύκολη με δυνατότητα ασύρματης μεταφορά δεδομένων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου έως 30μ (μέσα από τοίχους). Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα εμφανής στον κτιριακό τομέα ο οποίος καλύπτει το 36% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7%. Επιπλέον, οι καταναλώσεις των κτιρίων ευθύνονται για πάνω από το 45% των συνολικών εκπομπών CO2, βασικού αερίου του θερμοκηπίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα pals.gr.
Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, σίγουρα δεν μπορείς να το ελέγξεις.

Καθορίστηκαν τα Προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Καθορίστηκαν τα Προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να πληρούν οι ενεργειακοί επιθεωρητές καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίοι θα διενεργούν επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων-εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές πρέπει να είναι:

α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

β) Να έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

γ) Να συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος.

δ) Να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Ακόμη, οι ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να τους αναγνωρισθεί αντίστοιχη άδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, ή/και λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών εξετάζει καταρχήν εάν ο υποψήφιος κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής του πληροί τουλάχιστον τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια γνωμοδοτεί για την ανάγκη συμπλήρωσης ή μη κάποιων εκ των προϋποθέσεων και για την κατάταξη της άδειας του σε Α’ ή Β’ τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τους χορηγείται άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α’ ή Β’ τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:

α) κτιρίου,

β) λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και

γ) εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Οι άδειες που θα χορηγούνται ισχύουν για δέκα χρόνια και μπορούν να ανανεωθούν και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες που είναι:

α) κτιρίου,

β) λεβήτων-εγκαταστάσεων θέρμανσης και

γ) εγκαταστάσεων κλιματισμού

.Παράλληλα, οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών, χωρίς ΦΠΑ, καθορίζονται ως εξής:

1. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας:

- Έως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

- Άνω των 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1.000 και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

2. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας οι αμοιβές καθορίζονται ως κάτωθι:

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε δύο ευρώ τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.

- Για μονοκατοικίες η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Services & Solutions Energy & Utilities

  • Carbon Management
  • Energy Management
  • Environmental Management
  • Life Cycle Assessment
  • Resource & Energy Efficiency


ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.


ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ .Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές ακινήτων για τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων.
Ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Χρήστος Σπίρτζης εξηγεί τον Κανονισμό και απαντά στα 15 ερωτήματα που του έθεσαν αναγνώστες του «Πράσινου Ποντικιού».
1) Για ποια κτήρια είναι υποχρεωτική η ενεργειακή επιθεώρηση, για ποια η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και για πόσα χρόνια θα ισχύει;
Η ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων, σύμφωνα με τον Ν.3661/2008, είναι υποχρεωτική κατά την πώληση ή μίσθωση υπαρχόντων κτηρίων και για όλα τα νέα κτήρια, και θα ισχύει για δέκα χρόνια. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης θα είναι απαραίτητη για τα νέα κτήρια ή για τα υπάρχοντα που ανακαινίζονται ριζικά.
2) Ποιο θα είναι το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης και ποιο της μελέτης, θα επιβαρύνει το κόστος μιας νέας κατοικίας και πόσο;
Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης δεν έχει καθοριστεί. Πιστεύουμε ότι για τον καθορισμό του πρέπει να ληφθούν υπόψη η χρήση του κτηρίου, ο όγκος της εργασίας του ενεργειακού επιθεωρητή και η ποιότητα που επιθυμούμε να έχουν οι ενεργειακές επιθεωρήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί, από πιθανό καθορισμό ευτελούς αξίας ενεργειακών επιθεωρήσεων, η μετατροπή του εγχειρήματος σε εμπορία σφραγίδας και σε γραφειοκρατικό μηχανισμό ταλαιπωρίας του πολίτη. Τονίζουμε παράλληλα ότι το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης, ιδιαίτερα για τα κτήρια κατοικίων, πρέπει να είναι προσιτό για όλους τους πολίτες και να μην επιδράσει αποτρεπτικά.
Για τα νέα κτήρια το κόστος της ενεργειακής μελέτης όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος μιας κατοικίας, αλλά θα δράσει σε όφελος του πολίτη, τόσο οικονομικά όσο και στην ποιότητα της ζωής του και στις συνθήκες διαβίωσής του. Συγκεκριμένα ο πολίτης σήμερα πληρώνει για να έχουν τα κτήριά του θερμομόνωση. Πληρώνει για να υπάρχει ένα σωστά διαστασιολογημένο και επαρκές σύστημα θέρμανσης. Πληρώνει, κατά κανόνα χωρίς την ύπαρξη μελέτης, ένα ενεργοβόρο σύστημα κλιματισμού. Πληρώνει για τον επαρκή φωτισμό του. Και βέβαια πληρώνει για μια ζωή το κόστος λειτουργίας των παραπάνω, χωρίς να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα επιθεώρησης. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε την παντελή και μη θεσμοθετημένη ύπαρξη ελέγχων των κτηρίων και των εγκαταστάσεών τους, τις απαρχιωμένες προδιαγραφές, τη μη ύπαρξη κανονισμών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, τη μη ύπαρξη νομοθεσίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα κτήρια, είναι εύκολο να αντιληφθούμε γιατί τα κτήριά μας είναι πιο ενεργοβόρα από αυτά των βόρειων χωρών της Ευρώπης και πόσο λιγότερο θα κοστίζουν τα κτήρια στον πολίτη ως χρήστη και ως καταναλωτή.
3) Για τα παλαιά κτήρια είναι υποχρεωτική η μελέτη ενεργειακής απόδοσης;
Για τα υφιστάμενα κτήρια που ανακαινίζονται ριζικά και μόνο.
4) Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση ενός ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί ή να νοικιαστεί, εάν διαπιστωθούν ενεργειακά «προβλήματα», υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης να κάνει εργασίες αποκατάστασής τους;
Όχι βέβαια. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσει και μόνο κατατάσσει το κτήριο. Ο λόγος για την ύπαρξη πιστοποιητικού είναι η γνώση του πολίτη για το κόστος λειτουργίας ενός κτηρίου. Αυτό σε βάθος χρόνου θα αναπτύξει μία άλλη συνείδηση στην αγορά ακινήτων και θα οδηγήσει σε λιγότερο ενεργοβόρα κτήρια.
Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για τα νέα κτήρια. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα νέα κτήρια πρέπει να εντάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία Β. Αν κατά την επιθεώρηση ενταχθούν σε δυσμενέστερη κατηγορία, ο κατασκευαστής φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη και είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη. Αυτό από μόνο του είναι τομή προς όφελος της ποιότητας των κατασκευών στη χώρα μας.
5) Σε περίπτωση προσθήκης ή επέκτασης παλαιού κτηρίου, υπάρχει υποχρέωση για την έκδοση μελέτης ενεργειακής απόδοσης;
Θα υπάρχει υποχρέωση για το τμήμα προσθήκης ή επέκτασης.
6) Ο πολίτης σε ποιους πρέπει να απευθύνεται για την ενεργειακή επιθεώρηση και σε ποιους για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης;
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις θα γίνονται, σύμφωνα με το σχέδιο, από τους διπλωματούχους και τεχνολόγους μηχανικούς, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. Η εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης θα γίνεται από τους αντίστοιχους μηχανικούς μελετητές, όπως και σήμερα.
7) Το Σώμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών θα ελέγχει όλα τα κτήρια ή θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος;
Θα ελέγχονται όλα τα κτήρια. Δειγματοληπτικός έλεγχος, και όχι μόνο, θα γίνεται για το αν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές ασκούν σωστά και επαρκώς την επιστημονική τους εργασία. Προβλέπονται κυρώσεις που είναι:
Α) Αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη.
Β) Οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το τηρούμενο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Γ) Καταβολή χρηματικού προστίμου.
8) Εάν, κατά τον έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών, διαπιστωθεί ότι δεν έχει εφαρμοστεί σωστά η μελέτη, ποιος έχει την ευθύνη και τι κυρώσεις θα υπάρχουν;
Την ευθύνη θα έχουν τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι επιβλέποντες μηχανικοί. Όπως είπαμε και παραπάνω, είναι ευθύνη των κατασκευαστών με δικά τους έξοδα να διορθώσουν το κτήριο. Κυρώσεις υπάρχουν και σήμερα. Δεν υπάρχει αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου για να διαπιστωθούν.
9) Οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού κάθε πότε θα γίνονται και ποια κτήρια αφορούν;
Οι επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού αφορούν τα κτήρια στα οποία θα πραγματοποιούνται ενεργειακές επιθεωρήσεις. Θα γίνονται τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη στους λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ από είκοσι (20) έως και εκατό (100) kW και τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη στους λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των εκατό (100) kW. Αν αυτοί θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη. Για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτηρίων, με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των δώδεκα (12) kW, τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη.
10) Εάν διαπιστωθούν προβλήματα στην ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, οι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στην αποκατάσταση;
Σήμερα οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να έχουν υπεύθυνο συντηρητή για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, που πρέπει να προχωρά στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ίσως και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων θέρμανσης. Είναι όμως κοινό μυστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υποχρεώσεις συντήρησης γίνονται μέσω μιας υπογραφής του συντηρητή και μόνο. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε στο μέλλον.
11) Τι καθεστώς θα ισχύει για τα λεγόμενα δημόσια κτήρια, τα οποία είναι και τα πλέον ενεργοβόρα; Θα υποχρεωθούν οι φορείς του Δημοσίου να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση αλλά και στην αποκατάσταση των ενεργειακών «διαρροών»;
Σύμφωνα με τον νόμο, όχι μόνο πρέπει να γίνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε όλα τα δημόσια κτήρια, αλλά το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης να είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο. Το εγχείρημα είναι μια ευκαιρία και για το Δημόσιο να δείξει ότι σέβεται επιτέλους τους νόμους και τους πολίτες. Είναι μια ευκαιρία να δώσει το παράδειγμα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, που θα το ωφελήσει πολλαπλά. Ελπίζουμε ότι δεν θα χάσει και αυτή την ευκαιρία.
12) Για πολλούς ιδιοκτήτες, η ενεργειακή επιθεώρηση, η ενεργειακή «ταυτότητα» του κτηρίου τους είναι προαιρετική. Θα τους συνιστούσατε να προβούν στον ενεργειακό έλεγχο και ποια οφέλη θα έχουν;
Πιστεύω ότι η γνώση τόσο του πωλητή ή του ιδιοκτήτη όσο και του αγοραστή ή του ενοικιαστή για την ενεργειακή κατάσταση του κτηρίου είναι επιθυμητή, προς όφελος όλων και στη βάση λειτουργίας μιας υγειούς αγοράς.
13) Πολλοί λένε ότι η αποτύπωση και μόνον της ενεργειακής κατάστασης των κτηρίων δεν θα ωφελήσει εάν δεν συνοδευτεί από μέτρα για την αποκατάσταση των ενεργειακών προβλημάτων. Ποια είναι η θέση σας και προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθούν τα μέτρα;
Είναι αλληλένδετα. Η αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Το πρόβλημα είναι πώς θα επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, ώστε η χώρα και επομένως όλοι μας να μην πληρώνουμε πεταμένα λεφτά στους φόρους διοξειδίου από το 2013 ή στη μη κάλυψη του στόχου μας για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των ρύπων το 2020. Είναι χρήματα που θα τα πληρώσουμε. Ας τα αξιοποιήσουμε προς όφελός μας.
14) Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, πολλοί θεωρούν ότι τα μέτρα αποσκοπούν μόνον στην είσπραξη κονδυλίων για τη «μαύρη» τρύπα του προϋπολογισμού. Ποια είναι η γνώμη σας;
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις δεν είναι «τακτοποιήσεις» ημιυπαιθρίων. Δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο. Επομένως δεν προβλέπονται κρατικά έσοδα για να καλύψουν κάποια μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού. Η μόνη μαύρη τρύπα που μπορεί να καλυφθεί είναι του περιβάλλοντος και της κακής ποιότητας ζωής μας.
15) Η πλειονότητα των πολιτών, αν και εμφανίζεται ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερα δύσπιστη όταν η προστασία «μεταφράζεται» σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί η πολιτεία αλλά και το ΤΕΕ, έτσι ώστε τα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας να μη μείνουν «στα χαρτιά»;
Πρώτα από όλα πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης για τα πολλαπλά οφέλη που θα έχει. Στη συνέχεια η πολιτεία κυρίως αλλά και το ΤΕΕ να προβλέψουν εκείνους τους αξιόπιστους μηχανισμούς που δεν θα επιτρέψουν άλλες εκπτώσεις, είτε επιστημονικές είτε ποιότητας του επιστημονικού έργου είτε ατιμωρισίας σε όσους καταστρατηγούν τον νόμο. Και τέλος η πολιτεία και το χρηματοοικονομικό σύστημα να δώσουν εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που να επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες να προβούν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, αποπληρώνοντας τον δανεισμό από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα πετύχουν.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 10KW ...

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 10KW
Με τον νόμο 1079  46  2009 του υπουργείου ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες της ελληνικής επικράτειας να εγκαταστήσουν τις στέγες των κατοικιών τους οικιακά φωτοβολταικά συστήματα χωρίς φορολογικές διαδικασίες έως και 10 Kw και να πωλούν όλο το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στην ΔΕΗ προς 0,55 euro την κιλοβατώρα με αναπροσαρμογή κατ έτος εξασφαλίζοντας έως και 800 euro τον μήνα αφορολόγητα για 25 χρόνια.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 1000 KW
Δίνετε η δυνατότητα σε επαγγελματίες να εγκαταστήσουν στην στέγη ή στο αγρόκτημα τους φωτοβολταικό πάρκο και να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στην ΔΕΗ προς 0,44 euro την την κιλοβατώρα για 20 χρόνια με αναπροσαρμογή.

Ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του προϋπολογισμού του έργου με τουλάχιστον 25% ίδια συμμετοχή και υπόλοιπο ποσό από τραπεζικό δανεισμό.

Οι αιτήσεις για την επιχορήγηση συνοδευόμενες από τεχνοοικονομική μελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Οι πωλήσεις «πράσινων» προϊόντων θα διπλασιαστούν στην Ευρώπη μέχρι το 2015


Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.
Οι πωλήσεις των περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων αναμένεται να διπλασιαστούν στην Ευρώπη μέχρι το 2015, ωστόσο και πάλι θα καταλαμβάνουν μόνο το 5% των συνολικών πωλήσεων καθώς, σύμφωνα με νέα έρευνα, οι καταναλωτές αποθαρρύνονται από τις υψηλές τιμές.
Ειδικότερα στην έρευνά του, το Κέντρο Λιανικών Πωλήσεων (CRS) επισημαίνει ότι αν και οι τιμές των πράσινων προϊόντων θα μειωθούν μέχρι το 2012, και πάλι θα είναι αποτρεπτικές για πολλούς καταναλωτές.
«Τα πράσινα προϊόντα δεν θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας μέχρι οι προμηθευτές να προσφέρουν καλύτερες τιμές στους καταναλωτές και κίνητρα στις επιχειρήσεις για να τα προωθήσουν» τόνισε σε δηλώσεις του ο Bruce Fair, διευθυντής της βρετανικής ιστοσελίδας Kelkoo, για λογαριασμό της οποίας διενεργήθηκε η έρευνα. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρατίθενται οι τιμές διάθεσης προϊόντων σε διάφορες επιχειρήσεις, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προβούν σε συγκρίσεις.
Σύμφωνα με το Κέντρο Λιανικών Πωλήσεων οι τιμές των πράσινων προϊόντων που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα από ανακυκλωμένο χαρτί μέχρι υβριδικά αυτοκίνητα, εκτοξεύτηκαν από τα 10,3 δις ευρώ το 2000, στα 56 δις ευρώ το 2009. Στελέχη του Κέντρου εκτιμούν μάλιστα ότι οι πωλήσεις θα φτάσουν τα 114 δις ευρώ μέχρι το 2015.
Τα νοικοκυριά στην Ευρώπη ξοδεύουν κατά μέσο όρο 369 ευρώ για πράσινα προϊόντα ετησίως. Πρώτοι στις πράσινες αγορές έρχονται οι Ελβετοί καταναλωτές και τελευταίοι οι Ισπανοί. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί καταναλωτές κατατάσσονται στην 4η, την 5η και την 6η θέση αντιστοίχως.
Πηγή Reuters

Φωτοβολταϊκά στις στέγες .


Θέλετε να βοηθήσετε το περιβάλλον κερδίζοντας παράλληλα χρήματα;
Επιτέλους μετά από πολλούς μήνες αναμονής, και πολλά χρόνια αγώνων της Greenpeace, τώρα όλοι μας μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην ταράτσα ή τη στέγη μας. Αν θέλετε να μάθετε πώς, διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στον εύχρηστο οδηγό της Greenpeace
>> δείτε περισσότερα


 Στο έντυπο αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση.
  • Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης, με περιγραφή των διαδοχικών βημάτων καθώς και τεχνικές διευκρινίσεις δίδονται στο Πληροφοριακό Δελτίο
  • Χρήσιμες Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

Το πρόγραμμα των «πράσινων» επιδοτήσεων

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ

Το πρόγραμμα των «πράσινων» επιδοτήσεων

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του προγράμματος επιδοτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών και σίγουρα χρειαζόμαστε ένα «γρήγορο φροντιστήριο» για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η διαδικασία αλλά και τι σημαίνουν οι όροι με τα παράξενα ονόματα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας.

Oύτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στις Καλές Τέχνες, ούτε καν στα δημόσια σχολεία δεν είμαστε τόσο πίσω σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους, όσο είμαστε στις προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας. Πέρα από τα χρήματα που ξοδεύονται άσκοπα εξαιτίας της ενεργειακής σπατάλης, ζούμε χειρότερα απ΄ ό,τι θα μπορούσαμε να ζούμε, ενώ χάνονται έτσι και αρκετές θέσεις εργασίας. Μια προσπάθεια για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα είναι και: 
* Το «Πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών».

* Η δημιουργία του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

* Η ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση κτιρίων. 


Ποιοι έχουν δικαίωμα στο πρόγραμμα επιδοτήσεων Δεν πρόκειται για τρόπους επιβολής επιπλέον φόρων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φθάσουν μερικοί δραστήριοι έλληνες να πάρουν και χρήματα πίσω, σε σχέση βέβαια με αυτά που θα δαπανήσουν για να γίνουν τα σπίτια τους πιο οικονομικά. Το «Πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών» προβλέπει να γίνεται πρώτα από «ενεργειακούς επιθεωρητές» μια λεπτομερής εξέταση του πόση ενέργεια χάνεται από ένα κτίσμα και με βάση αυτό να κατατάσσεται σε αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία, που θα αρχίζει από την Α για τις πιο καλές σε εξοικονόμηση ενέργειας και θα φθάνει δέκα κατηγορίες κάτω (επτά βασικές συν δύο υποκατηγορίες Α+ και Β+). Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη από 1.500

ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έχουν ενταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Δ ή και χαμηλότερα και η άδεια οικοδομής τους είναι παλαιότερη από το 1980, θα έχουν δικαίωμα οι ιδιοκτήτες τους, που πρέπει να είναι γι΄ αυτούς κύρια κατοικία, να κάνουν αίτηση, μάλλον από τον Οκτώβριο και μετά, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ενα πρόγραμμα που σπάει σε δύο υποπρογράμματα:

1. Σε αυτό εντάσσονται οι ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα ως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ. Το ύψος των προβλεπομένων εργασιών δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός θα περνάει από έλεγχο και αφού εγκριθεί (διότι το πρόγραμμα διαθέτει 200 εκατ. ευρώ, άρα ένας περιορισμένος αριθμός σπιτιών θα επωφεληθεί) ο ιδιοκτήτης θα παίρνει ύστερα από σχε τική διαδικασία το 30% του προϋπολογισμού.

2. Σε αυτό θα εντάσσονται ιδιοκτήτες με εισόδημα ως 30.000 ευρώ ατομικό ή ως 50.000 οικογενειακό. Θα παίρνουν δάνειο με επιδότηση επιτοκίου γύρω στις πέντε μονάδες.Ποια είναι η διαδικασία
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Οταν έλθει η ώρα να ξεκινήσει κάποιος που νομίζει ότι έχει ένα αρκετά κακό ενεργειακά κτίριο, θα απευθύνεται στον ενεργειακό επιθεωρητή. Αυτός μετά από αυτοψία θα καθορίζει την ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας και μετά θα προτείνει παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον κατηγορία. Να τοποθετηθούν διπλά θερμομονωτικά τζάμια, κουφώματα που να απομονώνουν καλά το σπίτι σε σχέση με τον έξω χώρο, να μπαίνει καινούργιο σύστημα θέρμανσης ή να βελτιωθεί το παλιό, να γίνεται θερμομόνωση των εξωτερικώ τοίχων είτε από μέσα είτε απ΄ έξω. Θα υπάρχουν ανώτατες τιμές ανά είδος εργασίας και θα γίνονται έλεγχοι φυσικά διότι έτσι ελπίζουν οι άνθρωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πως θα αποφύγουν τις υπερτιμολογήσεις.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ
Σειρά μετά θα έχει η υποβολή αίτησης σε τράπεζα μαζί με τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση όπου το κτίριο είναι πολυκατοικία, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ίδιο υποκατάστημα. Η τράπεζα θα ελέγξει και θα επιλέξει. Το πνεύμα της όλης διαδικασίας θα είναι να επιλεγούν κατά προτεραιότητα κατοικίες που θα εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια. Οι αιτήσεις μπαίνουν σε σειρά με βάση το πόση ενέργεια εξοικονομείται. Οταν ο ιδιοκτήτης μάθει τα καλά τα νέα, ότι επελέγη δηλαδή, μπορεί ν΄ αρχίσει τις εργασίες. Μετά θα του έλθει και δεύτερη επιθεώρηση, κάποτε θα τελειώσουν όλα και θα βγουν και τα σχετικά χαρτιά. Σε όσους έχει εγκριθεί επιδότηση επιτοκίου, γίνεται η εκταμίευση του δανείου αφού προσκομίσει τα τιμολόγια των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό από τον ενεργειακό επιθεωρητή που, όπως διαπιστώνουμε, θα παίζει πλέον μεγάλο ρόλο στη ζωή μας.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΜΟΝΗ...
Προσοχή! Μην αρχίσετε από σήμερα να ψάχνετε για ενεργειακούς επιθεωρητές. Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε από τις 24 Ιουνίου ότι οι Προσωρινές Αδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή θα χορηγούνται αποκλειστικά σε διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογι κών εγκαταστάσεων κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία απασχόλησης (αντικείμενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση και ειδικότερα καθήκοντα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.

buildingcert.gr.

Θα πρέπει όμως να εκδοθεί πρώτα σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για να ακολουθήσει από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ η ανακοίνωσηπρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Μετά πια θα μπορεί ο κόσμος, αφού απευθυνθεί στους επιθεωρητές, να μπαίνει στη διαδικασία.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ)
«ΚΤΙΡΙΟΑΝΑΦΟΡΑΣ»: κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο.Το κτίριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και τον φωτισμό.

«ΣΥΝΟΛΙΚΗΤΕΛΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ»: το άθροισμα των επί μέρους υπολογιζόμενων ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου για τις παραπάνω χρήσεις,εκφραζόμενο σε ενέργεια ανά μονάδα μεικτής επιφάνειας των θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου ανά έτος σε kWh/τ.μ.

/έτος.Ειδικά για τα κτίρια κατοικίας στη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός.

«ΑΠΟΔΟΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ ΗΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΑΠΟΔΟΣΗΣ»: είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ωφέλιμης ενέργειας του συστήματος προς την ενέργεια που χρησιμοποιεί και καταναλώνει το σύστημα για τη λειτουργία του.

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΚΕΡΔΗ»: οι θερμικές πρόσοδοι ενός χώρου κτιρίου από εσωτερικές πηγές θερμότητας,όπως άνθρωποι,φωτιστικά σώματα,ηλεκτρικές συσκευές,εξοπλισμός γραφείου κ.ά.

«ΗΛΙΑΚΑΚΕΡΔΗ»: οι θερμικές πρόσοδοι εντός του κτιρίου μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και της μετατροπής της σε θερμότητα.Διακρίνονται σε άμεσα κέρδη,τα οποία οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία που διέρχεται μέσω των παραθύρων και λοιπών ανοιγμάτων,και σε έμμεσα κέρδη, που προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάται από αδιαφανή στοιχεία.

«ΘΕΡΜΙΚΗΖΩΝΗΚΤΙΡΙΟΥ»: Σύνολο (ομάδα)

χώρων μέσα στο κτίριο με όμοιες απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες και χρήση.Οι θερμικές ζώνες καθορίζονται με βάση τα εξής κριτήρια: α) διαφορά επιθυμητής θερμοκρασίας (όταν υπερβαίνει τους 4 βαθμούς),β) η διαφορετική χρήση/λειτουργία, γ) η κάλυψη από διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης,δ) οι διαφορές θερμικών κερδών ή απωλειών και ε) υπάρχουν χώροι όπου το σύστημα του μηχανικού αερισμού καλύπτει λιγότερο από 80% της επιφανείας και αυτό δεν είναι σωστό «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΣΚΙΑΣΗΣ»: η ικανότητα ενός σκιάστρου να περιορίζει τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας.Λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Οσο μικρότερος είναι ο συντελεστής σκίασης,τόσο λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου ή/και προσπίπτει στα εξωτερικά δομικά στοιχεία.

«CΟΡ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΕΠΙΔΟΣΗΣ»: ο συντελεστής συμπεριφοράς των αντλιών θερμότητας στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (για θέρμανση),όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

«ΕΕR: ΛΟΓΟΣ Δ ΗΔΕΙΚΤΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»: ο συντελεστής συμπεριφοράς των ψυκτικών μονάδων στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (για ψύξη),όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

«SΡF: ΕΠΟΧΙΑΚΟΣΒΑΘΜΟΣΑΠΟΔΟΣΗΣ»: ο μέσος εποχιακός συντελεστής συμπεριφοράς των αντλιών θερμότητας στις μέσες συνθήκες λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης,όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

«ΜΕΣΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΘΕΡΜΙΚΩΝΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»: το ποσοστό συνολικών θερμικών απωλειών του δικτύου διανομής.

«ΑΕΡΙΣΜΟΣΜΕΣΩΧΑΡΑΜΑΔΩΝ»: η ποσότητα αέρα που διέρχεται από τις χαραμάδες των κουφωμάτων.

«ΜΕΛΕΤΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΑΠΟΔΟΣΗΣ»: Η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
«Σήμερα η χώρα μας έχει αρχίσει να διαμορφώνει επιτέλους σωστούς και σαφείς ενεργειακούς κανονισμούς. Πρέπει όλοι να συμβάλουμε ώστε αυτοί οι κανονισμοί να εφαρμοστούν. Δεν είναι μόνο ότι με τον τρόπο αυτόν θα μειωθεί η κατανάλωση τουλάχιστον κατά 30% στα υφιστάμενα κτίρια με πολύ μικρές δαπάνες. Ούτε είναι ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας, στην αρχή της οικονομικής κρίσης, που θα είναι και επαγγελματικά βιώσιμες. Είναι γιατί εμείς οι Ελληνες πρέπει να αρχίσουμε πάλι τα “καλά έργα”. Να γίνουμε πρωτοπόροι στον χώρο της δόμησης» λέει στο «Βήμα» ο κ. Απόστολος Ευθυμιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής (Σ-ΟΛ-ΑΡ), δρ μηχανικός, μηχανολόγος- ηλεκτρολόγος, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αξιολόγησης Κτιρίου) του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Νομίζεις πως μόλις τελείωσε κάποιον μαραθώνιο και μιλάει σχεδόν εξουθενωμένος. Για το ότι «η χώρα μας επαπειλείτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόστιμα λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ. Ηδη η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ολοκληρώσει την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής χωρίς η χώρα μας να έχει εφαρμόσει ακόμη και την πρώτη!». Αναφέρεται στις επί χρόνια άκαρπες προσπάθειες από τους γραφειοκράτες του Δημοσίου και στην επέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου που μέσα σε τρεις μήνες διαμόρφωσε πρόταση για την αξιολόγηση των κτιρίων ως προς το πόσο καλά εξοικονομούν ενέργεια. Η μέθοδος του ΤΕΕ έχει ως βάση της τη μεθοδολογία του «κτιρίου αναφοράς» την οποία πρώτη ανέπτυξε και εφάρμοσε από το 1989 η Αμερικανική Ενωση Θέρμανσης- Ψύξης και Κλιματισμού (ΑSΗRΑΕ) και η οποία σήμερα εφαρμόζεται από το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυγμένου κόσμου, ενώ έχει αρχίσει να εισβάλει και στον αναπτυσσόμενο κόσμο (Κίνα και Ινδία).

Τι είναι το «κτίριο αναφοράς»
Με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2010 δημοσιεύθηκε από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Τμήμα Β΄, του υπουργείου Περιβάλλοντος η Εγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Ετσι έχουμε μια γενικά ορθή μεθοδολογία ενεργειακής αξιολόγησης, όπως ισχυρίζεται ο κ. Ευθυμιάδης, με βάση το «κτίριο αναφοράς». Αυτό το «ιδεατό» κτίριο, διαβάζουμε στο άρθρο 9, έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο, δηλαδή το δικό μας κτίριο, σύμφωνα με διάφορες απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 8. Ο ενεργειακός μηχανικός, λοιπόν, στον οποίο θα απευθυνθούμε για να εκδώσει το αντίστοιχο ενεργειακό πιστοποιητικό, αφού συγκεντρώσει τα διάφορα πραγματικά στοιχεία ενός κτιρίου, τα περνάει στον υπολογιστή. Εκεί, με ένα ειδικό λογισμικό που λέγεται ότι δεν θα του έχει στοιχίσει περισσότερα από 70 ευρώ, ο μηχανικός θα βγάζει ως αποτέλεσμα το πόσο απέχει το κτίριό μας από το «κτίριο αναφοράς» και θα το κατατάσσει σε μία από τις δέκα διαφορετικές κατηγορίες (οι επτά βασικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης συν δύο υποκατηγορίες). Αν θα είναι στην κατηγορία Δ ή και χειρότερα, θα θεωρείται ότι είναι μέσα στη μία από τις προδιαγραφές που βάζει το πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ενεργειακή απόδοση κατοικιών που παρουσίασε η υπουργός ώστε να προχωρήσουμε σε αίτηση για επιδότηση βελτιώσεων. Με βάση τελευταίες πληροφορίες του «Βήματος», επειδή το υπουργείο θέλει να ξεκινήσει γρήγορα το πρόγραμ μα για την πιστοποίηση των ενεργειακών μηχανικών, θα δεχθεί για τους πρώτους την εμπειρία 10 ετών επάνω στο θέμα.

Μηχανικός όπως γιατρός
Η γνωστή και από τις ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακή κλίμακα της ΕΕ. Με ένα καταπράσινο Α για την καλύτερη επίδοση στην περίπτωση της απόδοσης των κτιρίων, έχει εμπλουτιστεί και με τις κατηγορίες Α+ και Β+ ενώ δέκατη στη σειρά είναι η περίπτωση κτιρίων χωρίς κανέναν ενεργειακό σχεδιασμό
Οπως λέει ο κ. Ευθυμιάδης, «πρέπει εμείς όλοι που ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε ή να ενοικιάσουμε ή έστω να βελτιώσουμε ενεργειακά ένα σπίτι να ενημερωθούμε πρώτα οι ίδιοι για τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ: πώς ορίζεται ένα κτίριο αναφοράς, ποιες είναι οι απαιτήσεις για θερμομόνωση, κουφώματα, ηλιοπροστασία, χρήση ηλιακής ενέργειας, ύπαρξη αυτοματισμών στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού. Ο Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής είχε από τους πρώτους επισημάνει στην πράξη τα βασικά προβλήματα του παλαιού κανονισμού θερμομόνωσης και την ανάγκη να θεσπιστεί μια καθαρά ενεργειακή συνολική προσέγγιση του “κτιρίου αναφοράς” αντί να πρέπει το κάθε σπίτι να ανταποκρίνεται σε όλες, μία προς μία, τις αναρίθμητες επί μέρους προδιαγραφές: για τους τοίχους, για τη στέγη, για τα τζάμια κτλ.

Οι “μάχιμοι” μηχανικοί είχαν λάβει σαφή θέση υπέρ του “κτιρίου αναφοράς”, ενώ οι κρατικοί ακαδημαϊκοί παράγοντες είχαν όλοι εναντιωθεί. Ας μάθουμε να συνεργαζόμαστε με τους μηχανικούς, όπως με τους γιατρούς. Εχουμε πλέον λεπτομερείς ενεργειακές προδιαγραφές για τα κτίρια. Πρέπει όλοι να μεριμνούμε για την τήρηση και την εφαρμογή τους. Ας ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση ενέργειας για “διόρθωση” του κλίματος και να θυμηθούμε τα λόγια του κορυφαίου ίωνα φιλοσόφου Ηράκλειτου: “Μάχεσθαι χρη τον δήμον υπέρ του νόμου οκώσπερ τείχεος”, δηλαδή “πρέπει ο λαός να μάχεται υπέρ του νόμου όπως (και) για τα τείχη του”».


Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artid=341410&dt=04/07/2010#ixzz0tTmFPucl