Πως εξοικονομούμε ενέργεια αλλάζοντας απλώς τις καθημερινές μας συνήθειες. 
 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ποια είναι η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας. Πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια με το σωστό σχεδιασμό και τη θερμομόνωση των κτιρίων. Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρικές συσκευές, στο τεχνητό φωτισμό, στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης χώρου και στις μεταφορές. Τι είναι οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης  και οι αντλίες θερμότητας και πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια με συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και με εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας. Πως εξοικονομούμε ενέργεια αλλάζοντας απλώς τις καθημερινές μας συνήθειες.