Ενεργειακές Κοινότητες: Η ευκαιρία που δεν πρέπει (πάλι) να χαθεί…

Ενεργειακές Κοινότητες: Η ευκαιρία που δεν πρέπει (πάλι) να χαθεί…

Οι Ενεργειακές Κοινότητες, ως θεσμός, εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επέκταση της χρήσης Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στο 32% μέχρι το 2030. Προωθούν επίσης την από-ανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα με ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των συνεργιών πολιτών, επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Αγκαλιάστηκε με μεγάλη θέρμη από όλους, καθώς προωθεί την αλληλέγγυα πράσινη επιχειρηματικότητα και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προωθώντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος και το κοινό καλό.
Ήδη έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 55 Ενεργειακές Κοινότητες, ως αστικές εταιρείες, με στόχο να υλοποιήσουν έργα ΑΠΕ για συμψηφισμό και πώληση ενέργειας, καθώς και τις δράσεις που προβλέπονται στο καταστατικό τους.
Η επιτυχία δεν πρέπει να είναι απλώς η ίδρυση των
Αστικών Εταιρειών, αλλά αυτές να καταφέρουν να υλοποιήσουν τα έργα. Η εύρεση χρηματοδοτικών λύσεων αποτελεί άμεση ανάγκη, γιατί αλλιώς σχεδόν καμιά από τις Ενεργειακές Κοινότητες που έχουν ήδη ιδρυθεί δε θα μπορέσει να υλοποιήσει τα έργα που έχει σχεδιάσει.
Η Οδύσσεια της υλοποίησης:
Καταφέραμε λοιπόν και ιδρύσαμε την Ενεργειακή μας Κοινότητα, δηλαδή συγκεντρώσαμε τους συμμετέχοντες, συντάξαμε καταστατικό, καταθέσαμε στο Ειρηνοδικείο και είμαστε έτοιμοι…
Η ανηφόρα τώρα ξεκινάει και χρειάζεται ειδικούς στην αντιμετώπιση και διαχείριση δύσκολων και αναπάντεχων καταστάσεων, ειδικούς στο να βρίσκουν ή να δημιουργούν σταθερά πατήματα σε ασταθές έδαφος.
Πού θα βρούμε τα λεφτά;
Επιδότηση με τα 25 εκ. ευρώ του ΕΣΠΑ που εξήγγειλε το Υπουργείο. Για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την επιδότηση του, έως 40% του έργου, θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι έχει χρηματοδότηση για τα υπόλοιπα. Άρα, είτε θα πρέπει να έχει τα χρήματα διαθέσιμα, είτε να έχει υποβάλει ένα στοιχειοθετημένο και βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο στην Τράπεζα για να τον χρηματοδοτήσει. Αν υπολογίζει να χρησιμοποιεί την παραγόμενη ενέργεια για συμψηφισμό τότε το έργο δεν έχει έσοδο άρα αποκλείεται η χρηματοδότηση από Τράπεζα διότι δεν υφίσταται εγγυημένη ταμειακή ροή που θα μπορούσε να εκχωρηθεί ώστε να μπορέσει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός να διασφαλίσει την επιστροφή των χρημάτων του. Αν υπολογίζει να πωλεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια τότε θα πρέπει να υπολογίσει την τιμή της kwh ώστε να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο. Τι τιμή να υπολογίσει; Τον μέσο όρο των τελευταίων δημοπρασιών προσαυξημένο κατά 10%. Πώς μπορεί να υπολογίσει όμως πόσο η τιμή αυτή θα μειωθεί αφού λάβει την επιδότηση; Απάντηση δεν έχουμε…
Άλλωστε δε βιαζόμαστε… πρέπει να περιμένουμε τον Σεπτέμβριο του 2019, όπως δηλώθηκε από τους αρμοδίους, τότε που θα αξιολογηθούν συνολικά και συγκριτικά οι προτάσεις για επιδότηση.
Αν τα έχουμε όλα τα κεφάλαια ή διαθέτουμε τα απαραίτητα διαθέσιμα κεφάλαια ώστε να μπορούμε ως άτομα ή εταιρείες (ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ) να χρηματοδοτηθούμε έχει καλώς.
Αν δεν τα έχουμε όμως…
Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει είτε από το Τ.Π.Δ. για Ν.Π.Δ.Δ. είτε από Τράπεζες για όλους τους υπόλοιπους.
Το Τ.Π.Δ. χρηματοδοτεί μόνο Ν.Π.Δ.Δ. για δράσεις που πραγματοποιούν αυτόνομα και όχι για συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα. Άρα μια Ενεργειακή Κοινότητα, στην οποία συμμετέχει ένας Δήμος, για να χρηματοδοτηθεί προκειμένου να υλοποιήσει το έργο πρέπει να διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα.
Οι Τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν ένα έργο Ενεργειακής Κοινότητας πρέπει να έχει κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.
Αποκλείονται λοιπόν από την χρηματοδότηση οι Ενεργειακές Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αφού δε θα έχουν διανομή κερδών, άρα δεν υπάρχει έσοδο στην εταιρεία που μπορεί να διασφαλίσει τον δανείζοντα. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν μόνο οι Ενεργειακές Κοινότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες θα δεσμευτούν ότι θα χρησιμοποιούν την παραγόμενη ενέργεια αποκλειστικά για πώληση και για καμιά άλλη από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο καταστατικό τους.
Επίσης πρέπει να υπάρξει σαφής ενημέρωση για τη δυνατότητα σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ (όριο MW) σε μη διασυνδεδεμένα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Λήμνος, κλπ.) ώστε να μπορούν οι δυνητικοί επενδυτές να γνωρίζουν.
Ας σταματήσω εδώ…
Τι χρειάζεται τώρα: Νομοθετικές παρεμβάσεις για να γίνει όλο το επενδυτικό πλαίσιο σαφές και να μπορεί να τύχει αδειοδότησης και χρηματοδότησης.
Εμείς προτείνουμε την άμεση οργάνωση ομάδας εργασίας στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι θεσμικά εμπλεκόμενοι φορείς της πολιτείας όσο και εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών οργανισμών ώστε επιλυθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να χαραχθεί ένας οδικός χάρτης άμεσης υλοποίησης. Για να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία…
Δημήτρης ΚόλλιαςΔιευθυντής Ανάπτυξης GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., εταιρείας μέλους των ομίλων ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Attica Finance