Οδηγοί για το περιβάλλον της WWF !

  Κατέβασε έναν ή και περισσότερους
Οδηγούς  για το Περιβάλλον της WWF
 και στήριξε τις ενέργειες, για την προστασία του περιβάλλοντος.

 1. Διαχείριση Απορριμμάτων
 2. Δασοπυρόσβεση/Δασοπροστασία
 3. Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
 4. Νομικός Οδηγός για το περιβάλλον (σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη)
 5. Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ
 6. Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη
 7. Οδηγός για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον
 8. Οδηγός για τα Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Νερού
 9. Αέρας και Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 10. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Για τη σύνταξη των οδηγών απευθυνθήκαμε σε ειδικούς επιστήμονες με θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση σε κάθε αντικείμενο, ενώ παράλληλα επιδιώξαμε τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, όπως για παράδειγμα ο Συνήγορος του Πολίτη για τη συγγραφή του Νομικού Οδηγού.