Εταιρείες - σύμβουλοι για εξοικονόμηση ενέργειας !

ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εταιρείες - σύμβουλοι για εξοικονόμηση ενέργειας
Εταιρείες - σύμβουλοι για εξοικονόμηση ενέργειας
Οι πάροχοι ενέργειας θα υποχρεωθούν να πωλούν στους νέους πελάτες τους μετρητές κατανάλωσης
9/3/2010

Της Μανταλένας Πίου

Ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση εταιρειών που θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ οι πάροχοι ενέργειας θα υποχρεωθούν να πωλούν στους νέους πελάτες τους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου κ.λπ., όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για τη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση» που έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οδηγία
Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/32/ΕΚ με στόχο τη μείωση της κατνάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπει την ίδρυση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών ή/και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το κτήριο του τελικού καταναλωτή, αναλαμβάνοντας τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία θα βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στην επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων ενεργειακής απόδοσης Η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι ενέργειας θα υποχρεωθούν να συστησουν τέτοιες επιχειρήσεις.

Στη νέα αγορά θα δραστηριοποιούνται εταιρείες που αναλαμβάνουν ολοκληρωμένα έργα ενεργειακών υπηρεσιών από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση ως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του συστήματος. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Η υλοποίηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να γίνεται και μέσω ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου που θεσμοθετεί το νομοσχέδιο, τη «Χρηματοδότηση από Τρίτους» (ΧΑΤ), ως εναλλακτικού τρόπου υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Κίνητρα
Τόσο οι νέες εταιρείες (ΕΕΥ) όσο και οι ΧΑΤ δεν απευθύνονται στους οικιακούς καταναλωτές, αλλά στους επιχειρηματικούς και μεγάλους επαγγελματικούς, καθώς και στα κτήρια του Δημοσίου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και θέτει το πλαίσιο για την παροχή κινήτρων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (και κατοικίες), αναφέρει όμως ότι η εξειδίκευση και ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων θα γίνει με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου.