ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 10KW ...

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 10KW
Με τον νόμο 1079  46  2009 του υπουργείου ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες της ελληνικής επικράτειας να εγκαταστήσουν τις στέγες των κατοικιών τους οικιακά φωτοβολταικά συστήματα χωρίς φορολογικές διαδικασίες έως και 10 Kw και να πωλούν όλο το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στην ΔΕΗ προς 0,55 euro την κιλοβατώρα με αναπροσαρμογή κατ έτος εξασφαλίζοντας έως και 800 euro τον μήνα αφορολόγητα για 25 χρόνια.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 1000 KW
Δίνετε η δυνατότητα σε επαγγελματίες να εγκαταστήσουν στην στέγη ή στο αγρόκτημα τους φωτοβολταικό πάρκο και να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στην ΔΕΗ προς 0,44 euro την την κιλοβατώρα για 20 χρόνια με αναπροσαρμογή.

Ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του προϋπολογισμού του έργου με τουλάχιστον 25% ίδια συμμετοχή και υπόλοιπο ποσό από τραπεζικό δανεισμό.

Οι αιτήσεις για την επιχορήγηση συνοδευόμενες από τεχνοοικονομική μελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών