« Η ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

« Η ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Μετρητής OWL για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας Ο μετρητής ενέργειας βοηθά στο να μετρήσετε όχι μόνο την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε, αλλά και το κόστος των καταναλώσεων σε EURO ανά πάσα στιγμή / ημέρα / μήνα / χρόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, ξενοδοχεία, εξοχικές κατοικίες, αποθήκες για εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.α. Η συσκευή όταν περάσεις το όριο σε ενέργεια που έχεις ρυθμίσει ενεργοποιεί το ALARM και αναγκάζει το χρήστη να ελαττώσει την κατανάλωση σε φώτα ή ηλεκτρικές συσκευές κλείνοντας ότι δεν χρειάζεται. Έτσι μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων μέχρι και 20%. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος δηλαδή στη μείωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου λόγω της αύξησης του CO2 από την αλόγιστη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. Η τοποθέτηση στον κεντρικό πίνακα και η χρήση του μετρητή είναι εύκολη με δυνατότητα ασύρματης μεταφορά δεδομένων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου έως 30μ (μέσα από τοίχους). Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα εμφανής στον κτιριακό τομέα ο οποίος καλύπτει το 36% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7%. Επιπλέον, οι καταναλώσεις των κτιρίων ευθύνονται για πάνω από το 45% των συνολικών εκπομπών CO2, βασικού αερίου του θερμοκηπίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα pals.gr.
Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, σίγουρα δεν μπορείς να το ελέγξεις.