Το 1ο «Οικολογικό Κέντρο Ενέργειας και Ανακύκλωσης»

Το οικολογικό & πολιτιστικό εργαστήρι «ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ»
Σχεδίασε και υλοποιεί , στα πλαίσια του
Το 1ο «Οικολογικό Κέντρο Ενέργειας και Ανακύκλωσης»

στην Αίγινα με

·     Την  «Νησίδα Ανακύκλωσης» και
·     Εκπαιδευτικό σταθμό Α.Π.Ε.


                             υπό την αιγίδα του Δήμου Αίγινας                                


 με την χορηγία των
  • Spider A.E.  www.spidersa.com 
  • Mobisell Recycling Company www.mobisell.eu  
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ www.thermod.gr


  • σε συνεργασία με το    Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ)