Ελεύθερη και άνευ κόστους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο ...

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας, και δημιουργία “αντί βαρύτητας“ και “υπέρ βαρύτητας“ και “ενοποιημένου πεδίου“.
Για την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού, είναι μάλλον υποχρεωτική η κατανόηση της θεωρίας περί Διαστάσεων.

Ο μηχανισμός είναι ένας κυκλικός μηχανισμός αποτελούμενος από επτά ως και εννέα δακτυλίους, αναλόγως του τρόπου κατασκευής του και των σημείων στηρίξεων του μηχανισμού (περιγράφετε μηχανισμός με οκτώ δακτυλίους).
Ο εξωτερικός και ο εσωτερικός δακτύλιος, πρώτος και όγδοος δακτύλιος, αποτελούν τις βάσεις στηρίξεως του μηχανισμού και αποτελούνται, όπως και ο υπόλοιπος μηχανισμός, από αντί μαγνητικό σκληρό και ανθεκτικό υλικό ( π.χ. τετρατεφλόν ή οποιοδήποτε άλλο αντί μαγνητικό υλικό).
Ο Δεύτερος, ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έβδομος δακτύλιος βλέποντας τον μηχανισμό από έξω προς τα μέσα αποτελούνται από παραλληλόγραμμους μαγνήτες με κατάλληλες (κάθετες) μαγνητικής γραμμές.


Ο μηχανισμός μπορεί να κατασκευαστεί είτε ομοκεντρικός και ιδίου ύψους είτε ομοκεντρικός και διαφορετικού ύψους είτε ομοκεντρικός και διαφορετικού επιπέδου είτε ομοκεντρικός  και διαφορετικού επιπέδου και ύψους.
Κάθε παραλληλόγραμμος μαγνήτης φέρει 2 γρανάζια που του επιτρέπουν, με την χρήση κυκλικών στεφανιών, το κάτω μέρος των στεφανιών είναι συνεχόμενο γρανάζι, να μετακινείται δεξιά ή αριστερά ως και 45 μοίρες, καθώς επίσης και 3 βίδες που του επιτρέπουν, με την χρήση κυκλικών στεφανιών με συνεχόμενο γρανάζι (ίδια με τα προηγούμενα), να κινούνται 2 πόντους μέσα - έξω προς τα κανάλια με τους κινητούς περιστρεφόμενους κυκλικούς μαγνήτες.
Τα δύο γρανάζια που επιτρέπουν την περιστροφή των μαγνητών κατά 45 μοίρες δεξιά ή αριστερά είναι σταθερά προσαρμοσμένα (κολλημένα) πάνω στους μαγνήτεςΟι τρεις βίδες, για να μπορούν να μετακινούν τους παραλληλόγραμμους μαγνήτες προς το κέντρο του καναλιού, με τους κινητούς περιστρεφόμενους μαγνήτες, κατά 2 πόντους μέσα – έξω, με την βοήθεια των ειδικών στεφανιών, στηρίζονται και κινούνται σε ειδικές εγκοπές και από την εσωτερική και από την εξωτερική πλευρά τους.
Οι τρεις βίδες αυτές σε συνεργασία με τα γρανάζια, εκτός της μετακινήσεως των μαγνητών μέσα - έξω, κρατούν σταθερούς τους παραλληλόγραμμους μαγνήτες και κατά την διάρκεια ηρεμίας και κατά την διάρκεια λειτουργίας του μηχανισμού.Οι δακτύλιοι μεταξύ του δεύτερου και τέταρτου δακτυλίου και μεταξύ του πέμπτου και έβδομου δακτυλίου, δηλαδή ο τρίτος και ο έκτος δακτύλιος είναι κανάλια, στα οποία τοποθετούμε σε προκαθορισμένη θέση ηρεμίας κυλινδρικούς περιστρεφόμενους μαγνήτες, με κατάλληλες (κάθετες) μαγνητικές γραμμές, το φάρδος αυτών των μαγνητών είναι 4 ως 8 χιλιοστών μικρότερο, συνήθως 6 χιλιοστά, από το κενό που δημιουργείται μεταξύ των δακτυλίων των παραλληλόγραμμων μαγνητών (κανάλι), το ύψος τους δε είναι κατά 14 ως 16 χιλιοστά, συνήθως 12 χιλιοστά, μικρότερο από το ύψος των παραλληλόγραμμων μαγνητών.


Στην βάση του μηχανισμού και κάτω από τα δύο κανάλια των περιστρεφόμενων κυλινδρικών μαγνητών υπάρχουν μετακινούμενες ως προς το ύψος τους βάσεις με εγκοπές, σε προκαθορισμένα σημεία, για την στήριξη και την ισορροπία των κινητών περιστρεφόμενων κυλινδρικών μαγνητών, σε κατάσταση μη λειτουργίας.Το σύνολο του μηχανισμού είναι κατασκευασμένο από αντί μαγνητικό σκληρό και ανθεκτικό υλικό, βίδες, γρανάζια, βάσεις, στεφάνια κλπ. (π.χ. τετρατεφλόν ή οποιοδήποτε άλλο αντί μαγνητικό υλικό με παρόμοιες ιδιότητες).
Πάνω και κάτω και στηριζόμενα στο αντί μαγνητικό υλικό, δηλαδή πάνω και κάτω από τα κανάλια, και στις θέσεις ισορροπίας των κυκλικών περιστρεφόμενων μαγνητών, προσαρμόζουμε πηνία, σε σχήμα καμάρας ή ελλείψεως.Από την μεσαία λήψη των πηνίων αυτών, και από το κέντρο της καμάρας και από κάθε πηνίο λαμβάνουμε την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.Η ισχύς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής των εσωτερικών μαγνητών, η δε φορά περιστροφής τους και η ταχύτητα περιστροφής τους εξαρτάται από την κλίση των σταθερών παραλληλόγραμμων μαγνητών.

Το μέγεθος του μηχανισμού μπορεί να είναι οποιοδήποτε μεγέθους, οι δε αποστάσεις και το μέγεθος όλων των μαγνητών είναι απολύτως σχετικές ως προς το μέγεθος του μηχανισμού.

Ο αριθμός των κυλινδρικών περιστρεφόμενων μαγνητών, ανά κανάλι, εξαρτάται από το μέγεθος του μηχανισμού και από το μέγεθος των σταθερών παραλληλόγραμμων μαγνητών.

Το πάχος των κινητών παραλληλογράμμων μαγνητών πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία εκατοστά, για να μπορούμε να τους μετακινούμε μέσα – έξω με τις τρεις βίδες στηρίξεως τους.

Τους κυλινδρικούς μαγνήτες των εσωτερικών καναλιών τους περιστρέφουμε, δίνοντας την κατάλληλη απόσταση και κλήση, στους εξωτερικούς σταθερούς παραλληλόγραμμους μαγνήτες με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε το κάθε κανάλι να έχει διαφορετική φορά περιστροφής από το άλλο (το ένα δεξιόστροφα και το άλλο αριστερόστροφα).

Ταυτόχρονα με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και μετά από κάποια ταχύτητα περιστροφής στον μηχανισμό παρατηρούνται ισχυρότατα φαινόμενα “αντί βαρύτητας“ και μετά από μεγαλύτερη κλίση των σταθερών παραλληλόγραμμων μαγνητών και αυξάνοντας την ταχύτητα περιστροφής των κινητών κυλινδρικών περιστρεφόμενων μαγνητών παρουσιάζονται φαινόμενα “υπέρ βαρύτητας“ και “ενοποιημένου πεδίου“.

Η Συνολική ενέργεια που χρειάζεται ο μηχανισμός για να ξεκινήσει την λειτουργία του είναι μόνον η μικρή απαιτούμενη ενέργεια για τους δύο μικρούς κινητήρες που θα περιστρέψουν δεξιά ή αριστερά και που θα μετακινήσουν μέσα – έξω τους σταθερούς παραλληλόγραμμους μαγνήτες, δια μέσου των κυκλικών με γρανάζια στεφανιών, και του μικρού κινητήρα που θα απελευθερώσει τους κινητούς περιστρεφόμενους κυλινδρικούς μαγνήτες από τις βάσεις στηρίξεως τους.

Το όλο σύστημα χρειάζεται οπωσδήποτε οδήγηση και παρακολούθηση από Ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλο λογισμικό, οι αποστάσεις δραστικών αντιδράσεων του, μετά από την κατάσταση ηρεμίας του είναι παρά πολύ μικρές (λίγα εκατοστά του χιλιοστού είναι αρκετά για να περάσει η εφεύρεση σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις).


πηγή: