Αλλαγές στις Τιμές Αναφοράς και στις «ταρίφες» αιολικών και φωτοβολταϊκών

 Αλλαγές στις Τιμές Αναφοράς και στις «ταρίφες» αιολικών και φωτοβολταϊκών 

– Το Μάρτιο η Υπουργική Απόφαση

Θοδωρής Παναγούλης 
Ως αφετηρία των αλλαγών που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ισχύον πλαίσιο στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις που απέστειλε στο Υπουργείο η ΡΑΕ για την τιμή αναφοράς των αιολικών κάτω από 3 MW (6 MW για τις ενεργειακές κοινότητες), των αιολικών μεγαλύτερων των 3 MW που έχουν υπογράψει συμβάσεις ΣΔΙΠ το 2016 και δεν προλάβουν να ηλεκτριστούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τις «ταρίφες» των φωτοβολταϊκών μέχρι 100 KW.
Για τη ακρίβεια, δημοσιοποιήθηκαν σε πρώτη φάση οι ρυθμίσεις που προτείνονται για περιπτώσεις επείγουσες, με την έννοια ότι πρέπει να ξέρουν οι επενδυτές πως θα διαμορφωθεί το καθεστώς που τους αφορά, και στη συνέχεια θα υπάρξουν γνωμοδοτήσεις και για άλλα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Παράλληλα συνεχίζει τη μελέτη των θεμάτων αυτών η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.». Αποστολή της είναι να μελετήσει τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του πλαισίου στήριξης των ΑΠΕ, όπως αποτυπώθηκε στο νόμο 4414 του 2016 και να υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό.
Σε αδρές γραμμές η κατεύθυνση είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις των ενεργειακών κοινοτήτων, να εξορθολογιστούν οι Τιμές Αναφοράς που έχουν εξασφαλίσει κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ και, τέλος, να υιοθετηθεί μια φόρμουλα που να ευνοεί την επενδυτική δραστηριότητα μικρομεσαίων επενδυτών, ειδικά στα φωτοβολταϊκά, στο βαθμό που
οι διαγωνιστικές διαδικασίες φαίνεται ότι γίνονται πλέον «υπόθεση για λίγους μεγάλους παίκτες».
Με τις αλλαγές που πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα η ΡΑΕ:
·         Μειώθηκε η τιμή αναφοράς για τα αιολικά έως 3 MW (6MW για τις ενεργειακές κοινότητες) από τα 98 ευρώ ανά ΜWh που ήταν σήμερα, στα 79,77 ευρώ/MWh, δηλαδή ίση με την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού για την Κατηγορία ΙΙΙ.
·         Στην περίπτωση των αιολικών εγκαταστάσεων, ισχύος μεγαλύτερης των 3 MW, που έχουν υπογράψει συμβάσεις ΣΔΙΠ στα τέλη 2016 / αρχές 2017 και δεν προλάβουν να ηλεκτριστούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, η τιμή αναφοράς προσδιορίστηκε στα 64,06 ευρώ/MWh και είναι ίδια με το μέσο όρο των μεσοσταθμικών τιμών που προέκυψαν από τις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες της Κατηγορίας ΙΙΙ κατά το 2018.
·         Η τιμή εκκίνησης της ενιαίας πλέον κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW θα είναι 71,91 ευρώ/MWh.
·         Η «ταρίφα» των φωτοβολταϊκών έως 100kW θα καθορίζεται με βάση τη μεσοσταθμική της προηγούμενης δημοπρασίας και όχι με βάση την Οριακή Τιμή. Συγκεκριμένα θα είναι 1,1 * μΑΔΥΠν-1, όπου μΑΔΥΠν-1 είναι η μεσοσταθμική τιμή του τελευταίου (πριν τη λειτουργία του σταθμού) διαγωνισμού για φωτοβολταϊκά μέχρι 20MW.
Η τροποποίηση αυτή γίνεται προφανώς διότι η προηγούμενη φόρμουλα υπολογισμού (1,2 επί την μέση Οριακή Τιμή Συστήματος της προηγούμενης χρονιάς) θα έδινε πολύ μεγάλη ταρίφα, δεδομένης της σημαντικής αύξησης της Οριακής Τιμής Συστήματος.
Νέες αλλαγές
Στα φωτοβολταϊκά οι διαγωνισμοί από 500 KW μέχρι 20 MW έχουν πλέον ενοποιηθεί με τιμή εκκίνησης τα 71,91 ευρώ/MWh.
Από την άλλη, για τα 100άρια φωτοβολταϊκά (μέχρι 100 KW) υπάρχει πλέον η γνωμοδότηση της ΡΑΕ που δίνει το στίγμα της Αρχής. Δεν αποσαφηνίζεται όμως πλήρως το τοπίο, καθώς την απόφαση την παίρνει το ΥΠΕΝ, το οποίο μάλιστα, ως γενική αρχή, είναι υπέρ της απολύτως διοικητικά καθοριζόμενης ταρίφας και όχι της σχετιζόμενης με τους διαγωνισμούς.
Τι θα γίνει όμως με τα υπόλοιπα έργα, από 100 KW έως 500 KW, για τα οποία το τοπίο παραμένει θολό και οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί;
Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι τα φωτοβολταϊκά πάνω από 500 KW συμμετέχουν υποχρεωτικά σε διαγωνισμούς, ενώ μέχρι 500 KW μπορούν να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή θα προτιμήσουν να «κλειδώσουν» σταθερή ταρίφα.
Το όριο των 500 KW αναμένεται να αλλάξει προς τα κάτω. Ποιο θα είναι όμως το νέο όριο;  Κάποιες σκέψεις αρμόδιων στελεχών το προσδιορίζουν στα 100 μόλις KW και κάποιες άλλες το ανεβάζουν στα 300 KW, με όλα τα ενδιάμεσα σενάρια να παίζουν.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία από την οποία θα προκύπτει η σταθερή ταρίφα, όπως προαναφέρθηκε υπάρχει η κατεύθυνση της ΡΑΕ, υπάρχει όμως και η «προτίμηση» του ΥΠΕΝ στις διοικητικά καθοριζόμενες τιμές. Οι αποφάσεις θα ληφθούν σύντομα καθώς μέσα στο Μάρτιο θα πρέπει να έχει υπογραφεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση, όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιοι παράγοντες του ΥΠΕΝ, δεν πρόκειται να υπάρξει αιφνιδιασμός των επενδυτών. Δηλαδή ο χρόνος εφαρμογής των όσων θα περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση θα είναι τέτοιος που να μην διαταράσσει επενδυτικούς σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη.