Το ενεργειακό πρόβλημα έχει την λύση του !

Το ενεργειακό πρόβλημα έχει την λύση του, 
από τον Έλληνα εφευρέτη ΠΕΤΡΟ ΖΩΓΡΑΦΟ
       .... [Τα Ελληνικά κανάλια κρατούν σιγή ... τα Αμερικάνικα το δείχνουν!] ....
https://www.facebook.com/FotisHajiprodromou/videos/518531398486438/

Σχετικά videos http://www.hellagen.gr/videos-zografos/

ΓΙΑΤΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ? ;
• Το υδρογόνο έχει τo υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα βάρους από οποιοδήποτε άλλο γνωστό καύσιμο, 120.7 kJ/gr και περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό της συμβατικής βενζίνης.

Η σταδιακή αλλαγή του ενεργειακού συστήματος από την εξοικονόμηση, τις ΑΠΕ, μέχρι το υδρογόνο, δεν είναι μόνο αποτελεσματική αλλά και αναγκαία για τη συνολική αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Έτσι, τα φαινομενικά ετερόκλητα και ασύνδετα μεταξύ τους προβλήματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ανεπάρκεια του νερού, οι πληθωριστικές πιέσεις, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης η σπατάλη φυσικών πόρων κ.ά., θα υποχωρούν ανάλογα με το βαθμό αλλαγής του ενεργειακού συστήματος. Ας ελπίσουμε ότι τα ανωτέρω θα τα συνειδητοποιήσουν υπευθύνως οι υπεύθυνοι